Doua noi reviste de teologie ortodoxa: Tabor si Inter

Două noi reviste de teologie ortodoxă: Tabor şi Inter

Au apărut în 2007 două noi reviste teologice ortodoxe de valoare: Tabor (lunară, care acum pregăteşte numărul 4, iulie 2007) şi Inter (trimestrială, care a publicat un prim volum: 1-2 / 2007).

Revista Tabor

Revista Tabor a fost anunţată deja din noiembrie 2006 de sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului are o nouă revistă teologică:

„Din 10 aprilie Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului are o nouă revistă, revista Tabor, o revistă care va apărea lunar şi în care sunt invitaţi să participe oameni ai Bisericii şi profesori, dar şi intelectuali din spaţiul culturii româneşti care manifestă preocupări pentru ceea ce înseamnă teologie şi religie.

Revista îşi propune să promoveze un dialog între teologie, filosofie, ştiinţele exacte, umaniste şi politice şi se constituie într-o tribună a dialogului între oamenii Bisericii, dar şi intelectuali, nu în sensul unei disjuncţii, ci în sensul unei apropieri între ceea ce noi numim fiii Bisericii.

Între colaboratorii marcanţi ai acestei reviste se numără profesori clujeni, dar şi oameni de cultură din ţară, amintim aici de pildă pe domnul profesor Andrei Marga – Preşedintele Consiliului Academic al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca, domnul profesor Nicolae Bocşan – Rectorul Universităţii clujene, profesorii Doina Curticăpeanu, Mircea Mutu, Aurel Sasu şi de asemenea alţi oameni importanţi cum ar fi Mihail Şora, Părintele Rafail Noica, Bogdan Tătaru Cazaban, Părintele Ilie Trif, Părintele Patriciu Vlaicu şi Părinţii Profesori Ioan Ică şi Ioan Ică Jr. şi mulţi alţii oameni care au acceptat bucuroşi ca să fie membrii în consiliul de onoare al acestei reviste.

Revista va fi difuzată preoţilor din cuprinsul acestei Mitropoilii şi aceştia au ocazia de a se întâlni cu texte importante ce ţintesc să-i ridice la un nivel de preocupare mai înalt. Prin această revistă li se adresează preoţilor unii din fiii Bisericii, pe care altfel nu i-ar fi putut întâlni.

Revista se doreşte în acelaşi timp şi o punte între tradiţie şi actualitate, dealtfel cu multă inspiraţie, numele revistei a fost tâlcuit de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu astfel: „Tabor – tradiţie şi actualitate în Biserica Ortodoxă Română”. Fie ca apariţia acestei reviste să fie de bun augur şi să aibă multă continuitate.” (Pr. Cătălin Pălimar, redactor-şef)

TABOR
Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
Revistă lunară de cultură şi spiritualitate românească
editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

COLEGIUL DIRECTOR: †Bartolomeu Anania; †Andrei Andreicuţ; †Sofroniu Drincec; †Justinian Chira, †Irineu Pop; †Vasile Fluieraş; †Petroniu Florea; †Iustin Hodea

Fondator: † BARTOLOMEU ANANIA
Redactor-şef: Pr. CĂTĂLIN PĂLIMARU
Consultant: Pr. ŞTEFAN ILOAIE

COLEGIUL DE REDACŢIE (alfabetic): Simion Aştilean; Daniel Barbu; Titus Beu; Nicolae Bocşan; Paul Brusanowski; Pr. Ioan Chirilă; Dan Ciachir; Vasile Cristea; Doina Curticăpeanu; Petre Guran; Pr. Ioan I. Ică sr; Arhid. Ioan I. Ică jr; Adrian Lemeni; Andrei Marga; Mircea Muthu; Basarab Nicolescu; Ieromon. Rafael Noica; Toader Paleologu; Pr. Ioan Pintea; Mircea Platon; Liviu Pop; Octavian Popescu; Aurel Sasu; Mihai Şora; Bogdan Tătaru-Cazaban; Pr. Ilie Trif; Pr. Patriciu Vlaicu

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: Piaţa Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264-431580; E-mail: tabor_revista@yahoo.com
GRAFICIAN: Marius Ghenescu;
TEHNOREDACTOR: Monica Tămăşan;
CONTABIL: Izabela Luca;
ADMINISTRATOR: Nicolae Kerekes

ISSN 1843 – 0287

Preţ: 10 lei
Abonament anual: 120 lei
Cod IBAN: RO91RNCB0106072419110001 deschis la BCR Cluj.

Institutul Inter şi revista Inter

Înfiinţat în 2005, Institutul Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase (INTER) este primul de acest fel din România post-comunistă şi a impulsionat direct şi indirect apariţia între timp a altor structuri similare. Institutul INTER este o iniţiativă academică şi civică, non-guvernamentală şi apolitică, având statutul juridic de asociaţie şi adunând la un loc laici şi clerici, teologi şi specialişti în alte domenii, români şi străini. Fondat la Cluj-Napoca, Institutul are câte un birou la Bucureşti, Sibiu, Craiova şi Chişinău. Scopul principal este de a încuraja, prin cercetare, schimburi de opinii şi dezbateri, articularea unei culturi a dialogului în cunoştinţă de cauză. Fără resurse consistente, sprijinit de entuziasmul fondatorilor, al colaboratorilor şi al puţinilor sponsori, Institutul îşi propune să exploateze însă libertatea sa şi să se implice mai ales în formarea propriu-zisă a unei noi generaţii de gânditori şi oameni ai cetăţii.

În cele două decenii care au trecut de la căderea comunismului în România, termeni precum „societatea civilă” şi „Biserica” s’au exclus cu vehemenţă. Dacă societatea civilă a fost redusă la câteva grupuri reactive şi critice, nemulţumite perpetuu şi incurabil recalcitrante, Biserica a fost redusă la ierarhie şi cler, adică la segmentul de vârf care, cu voie sau nu, riscă în mod real să se izoleze de bază. Este motivul pentru care, confruntaţi din ce în ce mai vizibil cu excesele unor imperative doar în aparenţă legitime, trebuie să redefinim urgent şi eficient raporturile, să redescoperim echilibrul autentic al responsabilităţilor. Concret, a venit vremea să afirmăm fără rezervă faptul că suntem parte a societăţii civile tocmai pentru că suntem mădulare ale Bisericii, adică ale acelui organism spiritual-comunitar care nu se încadrează în definiţia niciunei instituţii publice de stat. Institutul INTER doreşte, alături de alte iniţiative echivalente, să facă posibil acest pas către reluarea în serios de către creştinul de azi şi a cetăţeniei pământeşti, formă tranzitorie către cea duhovnicească.

Integrarea europeană a României este înţeleasă ca provocare şi obligaţie, ca posibilitate de poziţionare a discursului teologic românesc în contextul mai larg al dezbaterii religioase, culturale, politice şi sociale contemporane. Prin partenariate şi alte forme de colaborare cu instituţii academice şi eclesiale din întreaga Europă, Institutul INTER îşi propune să concretizeze, pe măsura forţelor sale, ceea ce până acum este formulat doar la nivel retoric: contribuţia ortodoxă la ieşirea din criză a omului european de azi. Sigur, acest lucru presupune cunoaşterea şi însuşirea cu discernământ a agendei europene actuale, dialogul fără complexe şi interese, seriozitate şi consecvenţă. Viziunea care stă la baza întregii activităţi a Institutului INTER este cea a unei Ortodoxii care nu se defineşte prin excludere, ci prin capacitatea includerii. În ciuda unor derapaje sau a persistenţei mentalităţii defensive, mesajul ortodox este cel al unei lumi spirituale lipsite de crispări, de excese şi simplificări. Pe scurt: o credinţă care fără să fie fundamentalistă, nu uită nici o clipă care îi sunt fundamentele.

În ceea ce priveşte studiul teologic, cele trei cercuri – de la cunoaşterea mai bine a Bisericilor Ortodoxe locale între ele la cel ecumenic şi ajungând la dialogul dintre marile religii – formează tot atâtea orizonturi ale inter-acţiunii. Pornind de la necesitatea aprofundării unităţii Ortodoxiei mondiale, convins de faptul că ecumenismul actual trebuie curăţat de excesele ideologice acumulate în ultimele decenii şi conştient de imposibilitatea păcii între culturi şi credinţe religioase fără o minimă cunoaştere reciprocă, demersul Institutului INTER este realist şi idealist în acelaşi timp, împotriva sincretismelor ce mimează unitatea dar deschis lucrării mereu surprinzătoare a lui Dumnezeu în istorie.

Institutul INTER editează două publicaţii: INTER. Revista română de studii teologice şi religioase (cu un ritm trimestrial) şi DIAKONIA. Anuarul român de teologie socială.

INTER
Romanian Theological and Religious Studies Review

published by the Romanian Institute for

Inter-orthodox, Inter-confessional and Inter-religious Studies

Cluj-Napoca/ Sibiu/ Craiova/ Bucharest/ Chisinau

International Advisory Board

Peter ANTES (Hannover) – Daniel BARBU (Bucharest) – Alexej BODROV (Moscow) – Gabriel BUNGE (Lugano) – Radu CARP (Bucharest) – Virgil CIOMOŞ (Cluj-Napoca) – Ioan I. ICĂ jr (Sibiu) – Grigorios PAPATHOMAS (Paris/ Talinn) – Marko Ivan RUPNIK (Rom) – Chrisostomos STAMOULIS (Salonic) – Michelina TENACE (Rom) – Dietmar WINKLER (Salzburg)

Editor

Radu PREDA

Associate Editor

Florin-Cătălin GHIŢ

Editor Manager

Nicolae TURCAN

Editorial Board

Ionuţ-Florin BILIUŢĂ; Paul BRUSANOWSKI; Ionuţ CORDUNEANU; Doru COSTACHE; Monica HERGHELEGIU; Nicu NACU; Jean NICOLAE; Adrian PODARU; Mihai SĂSĂUJAN; Alin TAT

Art Director

Silviu ORAVITZAN

Condusă de o redacţie tânără şi sprijinită de un consiliu ştiinţific internaţional format din oameni recunoscuţi ca autorităţi în domeniile lor, revista INTER pleacă de la convingerea programatică potrivit căreia onestitatea academică este reflexul onestităţii sufleteşti. Aceeaşi onestitate te îndeamnă să te gândeşti mereu la publicul căruia te adresezi, să nu cazi în capcana artei de dragul artei, adică a teologiei de dragul carierei teologice, şi să ajungi, fără să observi, un predicator mut. Tot din onestitate porneşte şi grija pentru traseul omenesc al Bisericii sau comunităţii de credinţă din care faci parte şi, atunci când este nevoie, tot ea justifică atitudinea critică ziditoare. Revista INTER îşi propune să promoveze conştiinţa vie exprimată prin scrisul limpede, clar, proaspăt, autentic, înrădăcinat în Tradiţie, atent la valorile celorlalţi şi la semnele vremii.

COLEGIUL NOUA EUROPĂ

are plăcerea să vă invite la o dezbatere pe marginea primului număr al revistei

Inter

Revistă română de studii teologice şi religioase

(publicaţie editată de Institutul Român de Studii Inter-Ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase)

care va avea loc

miercuri 20 iunie 2007, ora 17.00

la sediul Colegiului Noua Europă

Str. Plantelor 21

Participanţi

Theodor Baconsky, Daniel Barbu, Radu Carp, Petre Guran, Anca Manolescu, Mihail Neamţu, Radu Preda,

Bogdan Tătaru-Cazaban

Acest articol a fost publicat în Evenimente ortodoxe, Publicatii și etichetat cu , . Salvează legătura permanentă.

21 de răspunsuri la Doua noi reviste de teologie ortodoxa: Tabor si Inter

 1. Razvan spune:

  Sunt interesat sa au si eu parte la aceasta discutie.Nu intamplator ii cunosc pe unii dintre membrii redactiei si sunt convins de performanta pe care o va realiza aceasta revista.

 2. Marco Barattp spune:

  Che la Santa Madr, di cui si celebra la sollenità della dormizione, protegga e guidi i fedeli della chiesa ortodossa romena in questo momento particolare della loro storia ecclesiastica

 3. Magda Radu- Valcea spune:

  Gloria Dei vivens homo.Toate durerile pamantului s-au inradacinat in trupul meu Doamne!Sufletul meu pe Tine te cauta ca sa afle bucurie si izbanda,dar trupul meu neputincios ma trage spre patimile cele pamantesti.Cum sa te caut cand trupul meu ma chinuie ca un sarpe care musca?Cum sa te gasesc cand patimile-mi ies in cale pe orice drum as umbla eu?!?Moarta sunt de nu ma vei ajuta!….
  Impatimita de nu ma vei curati!…. Murdara de nu ma vei innoi prin ,,Duh Sfant”.Ai mila de mine , nemernica faptura ce ai zidit, si astepti de la ea sa-ti rasplateasca cu dragoste bunatatea Ta.Ce sunt eu pe pamant?Caci toate vietuitoarele sunt mai bune decat mine!…Le-ai pus lege lor si se supun ei.Pasarile cerului iti canta imnuri in fiecare zi.Padurea te preamareste cu verdeata ei,soarele da lumina din lumina Ta.Numai eu patimesc zi si noapte pentru faradelegile mele.Infiecare zi promit inaintea fetei Tale, indreptarea mea, dar in fiecare zi patima pamantului, ma bantuie prin toate tainele adancului meu.Cum te-as putea cunoaste pe Tine DOamne?CAnd eu pe mine insumi nu ma cunosc!…Caci vine seara si-mi zic,, imi voi asterne pat de lacrimi si cainta”Dar in loc de acestea bucurii desfranate ma asteapta.M-am prins in vraja pacatului, ma impletesc cu el, ca vantul ce se pierde printre ramuri.Cum ma voi mantui eu Doamne, cand n-am nici o vointa ,nici o statornicie?Praf si pulbere sunt in fata Ta Doamne!…
  Crini albi
  SChimba-mi DOamne viata intr-o harfa rasunatoare care sa-ti cante si sa te mareasca tot restul vietii.!
  Da-mi Doamne
  Drum fara ratacire
  A vietii nemurire
  Pe drumul de crini
  Sa nu ma poticnesc
  Vesnicie te iubesc.
  Pe drumul de nemurire
  Caci Tu Doamne esti cu mine.!
  Vremea extazului pe Tabor ne-a unit cu un Dumnezeu infinit.
  Amin.Sarbatori Fericitesi-o seara de Craciun ca in anul cel mai bun.

 4. Cincinat Pavelescu spune:

  Un bour tanar-…….-,
  Cand navali sa ma rastoarne,
  Isi rupse unul dintre coarne
  In pieptu-mi matur , dar vanjos.
  Si eu adept al lui Hristos,
  Milos de orice dobitoc,
  M-aplec si cornu’ rupt de jos ;pe frunte i-l lipesc la loc.
  Poetul nostru plin de har, zace -n pamant la Murfatlar,
  Invidios cum sa nu fii , el este chiar si mort printre cei vii.

 5. Vasile Serban-vs. Ivan Evseev. spune:

  Limba ca sistem de sisteme.
  Limbajul- Fenomen social.

  Este unanim recunoscut faptul ca limbajul constituie, incontestabil, cea mai inalta creatie a geniului uman.Odata cu aceasta geniala creatie, omul a reusit sa se desprinda din randul animalelor, sa se organizeze in grupuri, si sa domine intregul regn.Pe baza limbajului, folosit ca mod de comunicare,oamenii au putut intemeia societatea umana.
  Fara indoiala ca limbajul animalelor , este un instrument de comunicare.Si acesta este un ansamblu de semne care serveste pentru a exprima ce simt, ce doresc, si poate , ce gandesc animalele.Exprimarea aceasta, realizata sonor si gestual, este spontana, directa, lagata strans de momentul producerii.Limbajul omenesc este si el un ansamblu de semne cu ajutorul caruia pot fi exprimate sentimente, dorinte, ganduri.Dar spre deosebire , de celelalte fiinte,oamenii pot folosi limbajul atat obiectiv, cat si subiectiv, facand abstractie de ceea ce se raporteaza la vorbitorii insisi.Ei pot sa dea semnelor, care constituie ansamblul, valori generale si obiective.In felul acesta, prin limbaj, oamenii au posibilitatea sa-si impartaseasca ideile, despre tot ce-i inconjoara, sa cunoasca, sa conserve si sa transmita experienta acumulata de generatii de-a lungul veacurilor.Limba- spuneau Marx si Engels,- se naste ca si constiinta , tocmai din nevoia , din necesitatea de a comunica cu altii oameni.

 6. Alexandrin spune:

  Speranta otravita de degetele urii,
  Azi s-a insinuat si a durut.
  Natura al placerii altar si-al suferintei,
  Ma -ncanti cand frumusetea curata ma -nveti
  Si ma-ncanti, tasnite din arcurile mintii,
  Ideilor in grindini de sageti.
  Suna sub soare si luna mereu
  Clopotul limpede al cerului meu.
  N-am gandit sa surp sori plini de viata
  Ori din planete moarte sa scapar cu scantei,
  Dar tind s-aprind din mohorata ceata
  Al cugetarii strugur si-al semenilor mei.
  Noi pentru viitor ne pregatim,
  Si-l populam cu solul fericirii,
  Cu bratele incordate sa-l sapam
  Si sa-l udam cu ploile gandirii.

 7. Alexandrin spune:

  Mai, traiam cu iluzia sa depun un vot monahal, si l-am dat in duh de adevar , ca am pazit legea!Ma uitam la 100 de drahme , siclii evreilor, si m-am decis sa traiesc in adevar.Daca a fost ales un interimar, acesta este, ca l-am visat inca din 1989.Si fiindca tot m-am uitat la firul tranzitiv, eu imi depun votul pe-o lege.

 8. Tohaneanu spune:

  Caleea lactee abia ghicita se pierde
  Scrisa in noapte fierbinte si calma
  Ca linia vietii runic sapata
  Intr-o imensa zabavnica palma.
  Dat-a frunza fagului
  Pus-am cruce satului
  Si coada baltagului
  Ca am gandul dracului
  Asupra bogatului.
  De acum uita omul ce-a fost si pentru o clipa
  Fii numai asteptarea fiorului divin
  Deodata esti betia ce nu o da nici un vin
  Si sufletul -ti patrunde ca-n ceruri o aripa
  In stepa rascolita de vantul aprilin.
  Iubire aprilina cu zambete si cantec
  La jocurile tale nu pot sa ma mai prind.
  In copaci prin vechi coroane
  Seve urca prin artere
  S-ar parea ca-n tevi de orga
  Suie slava se Inviere.
  Ci tu ramai in floare ca luna lui april
  Cu ochii mari si umezi cu zambet de copil.
  Fenomenologia spiritului
  Multi autori au cautat ceea ce Stirling numea secretul lui Hegel. Nici un alt scriitor n-a avut un asemenea succes incat sa fie contemporan cu propria glorie. Ce anume a fascinat si fascineaza in textele lui Hegel?Se pune intrebarea daca Hegel s-a autoamagit hipnotizat de de propriul sau jargon datator de inspiratie sau si-a propus sa amagesca si sa farmece pe altii.Eu sunt convinsa ca raspunsul corect este acesta din urma….E un hatis in care sunt prinse umbre si ecouri ale unor vechi filosofi ale lui Heraclit Platon si Aristotel ca si ale lui Rousseau si Kant si in care ele serbeaza acum un fel de sabat al vrajitoarelor incercand nebuneste sa-l deruteze si sa-l ademenesca pe spectatorul naiv.(criza de identitate – inseamna ca secretele trebuiesc bine pazite)

 9. Impartirea darurilor spune:

  La urma au venit si muntenii si-au ingenuncheat la scaunul imparatiei.Domnul Dumnezeu s-a uitat la ei cu mila:-Dar voi necacajitilor de ce ati intarziat?
  Am intarziat Prea slavite caci suntem cu oile si cu asinii.Umblam domol suim poteci oable si coboram prapastii.Asa ostenim zi si noapte tacem si dau zvon numai talancile.Iar asezarile nevestelor si pruncilor ne sant la locuri stramte intre stanci de piatra.Asupra noastra fulgera trasneste si bat puhoaie.Am dori stapaniri largi campuri cu holde si ape line.-Apoi ati venit cei din urma zice Domnul cu parere de rau.Dragi imi sunteti dar n-am ce va face.Ramaneti cu ce aveti.Nu va mai pot da in adaos decat o inima usoara ca sa va bucurati de ce-i al vostru.Sa va para toate bune sa vie la voi cel cu cetera, si cel cu bautura si s-aveti muieri frumoase si iubete.

 10. Apologetica de la mine. spune:

  In primul rand trebuie sa ai un nume bun, din calendar.Apoi trebuie sa ai legamant ca la Horeb,- (partial ca Neron Caesar,)- sau ca cei ce petreceau ,deci total,cand Domnul le-a zis ,,nu mintiti” si a incheiat legamant cu ei sa ramana posteritatii, nu ca pierind in,, diluviu ”sau Apocalips. ,,Fiti toti niste Dumnezei" , omul este o fiinta supranaturala , fara credinta in cereri catre stapanul Binelui si Raului, planeta noastra o sa se azvarle rebela in spatiu , vom cunoaste Moartea , nu Viata Vesnica, precum Isus si Apostolii. Apocalips iseamna consimtamant la moarte al fiecaruia, Iad , nu Rai.In Istorie asa cum a existat Patriarhatul, a existat si Matriarhatul , un Tabu de organizare, incineratia ,inhumatia, si solii(ereticii) o data la 5 ani, precum si politeismul.,, Luati invatatura ca sa nu pieriti din calea cea dreapta cand se va aprinde mania Domnului, spune Psaltirea (Calea MIstica a Adevarului).”Natura (,,Semper Viva,- Rigor Mortis"’).

 11. Cuvant din sf. scriptura spune:

  Minciuna l-a despartit pe om de Dumnezeu si l-a pogorat in iadul vremelnic si vesnic.

 12. Magda spune:

  Dialogul dintre filosofie si religie, trebuie intocmit deoarece, filosofia laica este strict de natura umana , iar teologia este filosofie de origine divina.Ce este de facut?Deoarece filosofia din antichitate a ajuns sa fie considerata o stiinta , consider ca este necesar ca teologia sa nu devina apriorica, adica sa ajunga sa devina o schisma a bisericii ortodoxe , un stilism , adica o memorare precisa a Cuvantului, o stiinta pentru barbati,deorece nu stim sa raspundem multor intrebari existentiale , drept pentru care cerem ajutor prin rugaciune.Si pentru ca Sfanta Scriptura da cunoasterea multor femei invatate care n-au dorit sa ascunda adevarul precum Susana, Rut, Debora,Estera, si-n Legea Noua Maria Magdalena, nu trebuie sa cadem in artificiul neoplatonicienilor precum Galilei, sa afirmam substante astronomice necunoscute.Acest dialog trebuie sustinut, pentru a nu favoriza aparitia dezbinarii in biserica.

 13. Magda spune:

  ,,Vorbele zboara, scrisul ramane.”Credinta ortodoxa este calea dreapta a vietii noastre.Noi nadajduim in adevarata temelie a bisericii, a pietrei din capatul unghiului.Ortodoxxismul este o nadejde a celor viitoare,un adevarat rau de viata revarsator, care sa implineasca proorociile vietii vesnice.Orice invatatura incepe cu cateheza, o troita nedespartita a Treimii,care impiedica dezbinarea in biserica.O bogatie inselatoare, nu este apanajul Legii, ci o prosecutie, care trebuie pedepsita cu moartea prin legi.Asta vreau, si-mi doresc.

 14. andrei spune:

  Ce as vrea sa va rog?
  As dori o revista cu adevarat ortodoxa fara amestecuri si sincretisme.
  Spun asta pentru ca vad in timpurile noastre o tendinta tot mai pronuntata de a spune ca in fond toate religiile predica aceleasi lucruri dar in termeni diferiti.
  Va rog sa nu se mai spuna asta pentru ca Adevarul este Persoana si daca este Persoana si este Hristos atunci evident ca nu este si Buddha, Confucius, Mahomed etc.
  De exemplu nici un crestin cu capul pe umeri nu poate sa sustina ca Eckhart de pilda este mistic crestin, odata ce el spune ca trebuie sa ne ridicam la absolutul de dincolo de persoana.NU EXISTA nimic dincolo de persoana.
  Persoana este Cel ce Este cu adevarat, adica Eu sunt, asa ii spune Domnul lui Moise in Vechiul Testament.
  Dincolo de Persoana nu exista nimic si nici nu poate exista.Orice filosofie care nu gandeste asa, nu este o filosofie crestina.Avea dreptate arhimandritul Sofronie, ucenicul Sfantului Siluan sa spuna ca Persoana face diferenta intre crestinism si paganism.

 15. Magda spune:

  Cuvant:

  ,,In zilele noastre multi dintre oameni slujesc din avutul lor , caselor de desfranare.:

 16. Magda spune:

  Cuvant despre lucrarea impotriva desfranarii-lucrarea Bisericii.;

  Duhul sfant este Dumnezeu si este la fel ca si Tatal si Fiul.Sa nu vorbim despre el ca despre un lucru sau ca despre o influenta.El este Dumnezeu si Biblia ne spune ca este deosebit de Tatal si Fiul.El apare ca factor activ in procesul Creatiunii,alaturi de celelalte doua persoane ale Treimii,in Vechiul Testament el a venit peste oameni in vederea lucrarii divine dar cand au devenit neascultatori i-a pedepsit.Cand David a pacatuit contra Domnului a zis ,, nu lua Duhul tau sfant de la mine."Isus Hristos a zis in parabola maslinului neroditor :sa dea Dumnezeu sa nu mai dea samanta din tine in veac,si maslinul s-a uscat.Biserica nu mai blesteama , lucrarea lui Veliar, stricatorul gandurilor , inselatorul,dar trebuie stiut ca pentru o viata din belsug trebuie sa zidim din aur, argint , si pietre scumpe.Desfranarea este lipsa invataturii.

 17. dan spune:

  buna ziua
  as putea publica in revista dvs? daca da ,cum?

 18. Radu Magda spune:

  O! DOAMNE A SF. TREIMI . NU LASA PE FRUNTEA-MI INSANGERATA , COROANA DE SPINI!
  O!DOAMNE , DIN CER , PE PAMANT , INCHIDE-MI SUFLETUL IN ALTARU-TI PREA SFANT!
  O!STELE DIN CERURI CADETI! , CACI NU MAI POT , RABDA ALE sATANEI SAGETI!….
  O! Doamne , Tu stii ce-i iubirea , Doar Tu stii cat de mult , imi doresc , nemurirea!……..
  De ce?!Doamne al meu cel prea sfant , sa-mi traiesc , viata in iadul cel stramt!?…
  Caci sufletul meu cere iubirea , nu-mi da cupa de otrava si pieirea!….
  De ce ?! sa traiesc , in van si desert , cand eu iubesc pe Domnul , si iert,!
  Asadar suflete al meu , pregateste-te , la ce-i mai greu , caci cate zile vei avea pe pamant, vei avea si cer nou ,si luna, si-n inima psalmul dragostei prea sfant. Caci asa cum trece pe pamant iubirea , si gloria pamantesca , sa nu cunoastem durerea si viata trupeasca!Caci daca Satana m-a orbit, eu vreau sa fiu din lut , si granit!……
  CACI, DACA ZEII , TRAIESC , N-AU MURIT , EU VREAU SA FIU AURORA, ZENIT!…….

  RADU MAGDA-VALCEA

  Magda laments!………………

 19. Radu Magda spune:

  Ce-ti doresc eu tie dulce Romanie ?! tara mea de glorii , tara mea de dor , pruncii tai de piatra , sipot de izvor, apa baptizmala , suflet plin de dor, brate tari de uinca , minti prea stralucite, ce-ti doresc eu tie , ani si mii de fiinte , car, sa lumineze ,ca lumini in noapte , vorbe pline de dor, mintea sa-o rascoapte! , n-am nimic cu tine! patrie preasfanta , cine nu te -ajuta n-are cruce sfanta,tara mea de glorii , tara mea de dor , crini-ti albi pe frunte , inimi car, nu dor , bat de bucurie lupta pentru tine , pentru independenta, pentru lei din fire , sfintii din Sion,sfintii ce nu mor!…………..
  Iona din Kiev!…….

  Radu Magda-Valcea

 20. Radu Magda spune:

  Carul cu flori-mirti infloriti, crini pentru sfinti!
  Heruvimi prea luminati,cei ce-n stele scanteiati,
  Sa mancam din pomul vietii,viata intreaga horind s-o petrecem,
  Vino duhule prea sfinte!, daruieste-ma cuvinte!
  Da-mi , margaritarul sfant!,sfanta sunt de Hristos cel preabland,
  Intunericul sa-l risipiti,lumea intreaga s-o sarbatoriti!in sarbatoarea anotimpurilor s-o inveseliti,
  Diavoli rai ma impresoara,cinstea, sufletul , vor sa mi-l omoara,
  Vine Judecata de Apoi, cum oare plati-voi?!….
  Toate ,Doamne le-am facut!, de cand lumea a inceput!,
  Eu nu voi la nimeni dusmanie,dar nici sufletului meu grea agonisire,!
  Toate cauta-le-voi, ca la sfarsit sa aud ,, Iertate-voi!,,
  De la domnul nost, Isus,, cel de la 451 Calcedon uns,
  Si eu cu voi , cu propasire,semper magister, vivat,la revenire,glorie si epos si dor,
  Si viata sa ne fie un fulg usor,ca s-aud in cor,
  Multumescu-ti! , ca ne-ai iertat, Sabaoate din nor.!

  Radu Magda-Valcea

  Cry and laugh for angels!…..

 21. Radu Magda spune:

  Atat de mult a iubit lumea , incat a trecut la invatatatura fariseilor care-si spalau trupurile si se tineau de anumite ritualuri. De ce sa nesocotim sufletul , dar, de la Isus Cristos?!….Zice canonul monahal al lui Vasile cel Mare Egipteanul, ca diaconia monahala incepe de la 40 ani, cu examen peste 7-8.50, din mortifcatia crestina si Biblia.,la ridicare in grad in bisericile adevarate ale sf.Treimi, cu eliberarea legitimatiei de monah.Se mai cere diploma Bacalaureat obligatorie, scoala sincretica , de meserii, teologica , seminar si scoli de cantareti bisericesti.La femei este gradul monahal, vietuitorii,schimonahii, si pustnicii, la barbati grade bisericesti.Examenul se repeta la nevoie in fiecare an.Spre binele vostru , cereri lungi si repetate peste 100 cuvinte.Deci noi daca ne distrugem trupul , ne distrugem si sufletul, si viceversa , utc-ul ne invata sa credem intr-o culoare.Asta este la latitudinea romana , nu straina.Verde cu roz, rosu cu maro , alb cu negru, galben cu purpuriu,si albastru cu albastru, limbajul trupului cu merele lui Adam!Si trebuie invocata culoarea, daca auzim de asemanari sau schimbari majore sunt nebuni, ori straini de Romania, gama cromatica romana este adevarata sa ne uitam la culorile din votivele ortodoxe.Culorile inseamna ceva si avem si oi negre figurat care cred ca Hristos cu ,, H,, este capul si al lor poate nu al barbatilor. Vedem cum Adonai pedepseste ereticii ,, Iahve,, zic in cele mai groaznice cazuri,zicem despre ,, Iacob,, ruda Domnului, c-a cazut de pe ,, coama Bisericii, antrenand dupa El , o gramada de bolovani in cap , caci era vinovat sfant deci gresind din nestiinta pe altarul cupola al lui Savaot, va trimit la Fondul Plastic Brasov , la picturile lui Sava Hentia si Alexandru Feher, s-a pocait este sfant, noi ne rugam lui Cristos , Cristos, Dumnezeului Cerului adica Arhiereu la zei.,,…..In Roma antica ca si-n zilele noastre avem Marile Preotese ale Vestei,.(vestalele fecioare).Asa ca sa ne mai uitam si-n umbra , caci viata este facuta din bunatati , nu dispare ca un fum ,asa un cerc in jurul nostru , propriu ,figurat,sa credem ca Dumnezeu a aproximat dreptatea lui Cain , i-A DAT ,, CUTITUL-MACETA AL DREPTATII,,!…SA DUCEM UN CUTIT, CARE SE MAI NUMESTE ISTORIC SABIUTA LA ALTAR ,CU UN TOIAG SUVENIR , CHIAR RUPT DIN POM,SI SA NE TINEM TERAFIMII IDOLI RELIGIOSI , CA NU ESTE DE GLUMA!.. CU DUHUL MOROI AL SATANEI!….Si da exemplu de daruri din careta ,, Akatistos a sf. Mina,,, cum ar fi un lacatel cu cheita,sau nava de jucarie , acestea inseamna ceva, sunt mii, dar toate la nevoie,…Eu in meseria mea de bucatar, m-am dus de Vestalii in iunie sau de Eufrosin Turcul,cum ii zic culturnicii Eufrosin Poteca cu merisoare folclorice , cu ce credeam eu din bucataria romaneasca , inclusiv olografe, si naframa. Na !sa-ti mai mearga si mintea nu prostii, ca ce-am auzit la vrajitori, sunt judecati violatorii.
  Folcloric , vine noaptea sf.Andrei, se uita feciorii si fecioarele nerusinati cu candela goala in oglinda cu lumanarea aprinsa , se mananca o turtita cu apa de izvor , cu sare din faina si daca ai visat vreun culturnic,ca mananca sau bea cu tine , este clar!….Unii oameni mai cer de la FRASINEI SI ,,DARUL VEDERII INAINTE,,, CU TRANDFIRASI DE ETIOPIA!….SCRII SCRISOARE CU CREZUL SI TATAL NOSTRI SI CERI UNUL DINTRE TOATE HARURILE POPESTI CA SE STIE CA LA ,, MIR,, AU TOATE HARURILE!…100, GRAU INSUTIT..!…

Lasă un răspuns pentru Radu Magda Anulează răspunsul