PACE CELOR CE VIN — BUCURIE CELOR CE RÃMÂN — BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACÃCUPRINS
cuprinsul volumului

În loc de prefaţă: SCRISOARE CĂTRE DUHOVNIC

1. AGRESIUNEA
2. AMĂGIREA
3. CLEVETIREA
4. CUVÂNTUL SCRIS
5. DEPENDENŢA
6. EROTISMUL
7. FURTUL
8. HAOSUL
9. IDENTITĂŢI FALSE
10. JUDECĂTORII
11. LENEVIREA
12. NĂLUCIRILE
13. OCHII
14. PĂCATUL
15. RISCURILE
16. SINGURĂTATEA
17. TIMPUL
18. TRĂDAREA
19. URA
20. VINOVĂŢIA
21. ZARVA

 

MENIU
alte rubrici ale sitului
Ce este nou!
updated
Intrebari si raspunsuri
rubrica noua !
Despre spiritualitatea ortodoxa
Dosare ortodoxe
rubrica noua !
Un prim dosar:
cazul Tanacu
Mari duhovnici
in viata si adormiti
Media ortodoxa
photos - film - audio
analize internet
Traduceri
teologie si duhovnicie
Spiritualitatea ortodoxa
Despre noi
Patericul adnotat
Patericul Egiptean
Eseuri
updated
Mihai Neamtu, Nistea Iulian, Dinu Grigore Mos, Radu Teodorescu, Gheorghe Fedorovici
Simone Weil
1909-1943
Poeme
Jurnal athonit
literatura si duhovnicie
Ileana Malancioiu
poeta
Nistea writers
simbol crestin vechi

INTERACTIV
participarea Dvs
Legaturile Dvs
inscrieti-va situl !
Harta Vizitatorilor
Priviti si lasati un semn pe harta
Forum !
Participati la discutii
My Guestbook
Vizitati si semnati
Cartea de oaspeti

 

Legaturi rapide
situri speciale
Icoane bizantine
icones grecques-byzantines
Intrebari si raspunsuri
spiritualitatea ortodoxa
Calendar ortodox !
2005, sinaxar
vietile sfintilor
Credo.ro
Portal Ortodox
Zambete din pantecele mamei
Ortodocsi din Paris
Orthodoxes à Paris
Biserica Ortodoxa Romana din Paris
Parohia Sfintii Arhangheli
Filocalia.ro
NOU !
Asociatia OrtodoxRoNet
NOU !
OrtRadio
situl emisiunii radio
L'Eglise Orthodoxe aujourd'hui (Paris)
Teognost.ro
Grupul si Editura Teognost
Laurentiu Dumitru
un site de pastoratie
a tinerilor
Echo orthodoxe
blog orthodoxe

 

  www.nistea.com -> Media ortodoxa -> Internet

Cristian Şerban
 

INTERNETUL

Tinerii în faţa provocării

 


19. URA

 

Multe animale sunt feroce, viclene, crude, dar ele nu sunt capabile să urască aşa cum o face omul. La un moment dat, ura are o aşa mare subţirime încât pare că desfiinţează graniţa dintre ea şi opusul ei – iubirea. Nu e mai puţin adevărat că ura aparţine unei lumi dinamice, cum este şi cea a Internetului. Prin urmare, ura are o mare forţă propulsoare.

Spiritele şi conştiinţele se amalgamează la comanda „ură!”, în timp ce dragostea ordonează spiritele şi conştiinţa.

Lumea Internetului parcă e făcută pentru ură. La adăpostul anonimatului, asigurat de o poreclă sau un nick-name, se fac schimburi rapide de idei şi de opinii şi, însutit mai repede decât în lumea reală, se leagă, dar se şi dezleagă prietenii. E drept, Internetul are viteză ameţitoare, cu care îţi găseşti un aşa zis prieten, dar tot el are dezavantajul că-ţi oferă cantitativ iar nu calitativ.

Cu ochiul liber se poate distinge personalitatea celui cu care vorbeşti, felul lui de a fi, unii pot vedea şi trăsăturile interioare, dar pe Internet, unde contactul este fragil - prin intermediul pozelor, web-cam-urilor sau al corespondenţei de toate genurile -, se rămâne la un nivel de comunicare material, interesat şi grosier.

Oamenii parcă sunt făcuţi pentru ură în această lume virtuală. Căci uneori iubirea cea mai fierbinte poartă în ea germenele unei teribile izbucniri de ură. Te miri cum defectele unui om de geniu le consideri adevărate eclipse de soare, în timp ce lipsurile multe ale altui om le tolerezi, spunând că sunt neputinţe fireşti. În primul caz îmbraci valoarea cu ură şi în al doilea acoperi non-valoarea cu dragoste. S-au văzut, deseori, relaţii de iubire egoiste sau foarte interesate de planul material.

A-ţi face un scop din ură, aşa cum se întâmplă în lumea obscură şi pestriţă a Internetului, este o greşeală de proporţii. Unii îşi fac din ură un scop în sine, un mod de viaţă. Cei ce urăsc ratează atât întâlnirea cu viaţa, cât şi cu Dumnezeu. Ura nu este decât un mod de a aduce jertfă ispititorului, un mod vulgar de a ne hrăni ego-ul, de a ne hrăni celula pătimaşă care cere, ca în cazul celor mai crude animale, sânge.

Nu vin aici să propovăduiesc iubirea deplină, căci asta numai Unul, Mântuitorul Hristos, a făcut-o desăvârşit. Cel mai bine este să nu avem sentimente de ură, căci desfiinţăm cu nonşalanţă porunca de a ne iubi aproapele.

Iertarea este mai mare decât ura şi o circumscrie. Când ţi-ai pierdut calitatea umană de a ierta, poţi să spui adio şi fărâmei de umanitate care a mai rămas în tine.

Lumea Internetului cochetează cu ura la tot pasul, şi am dat exemple destule despre clevetire, vorbe rele, agresare, furt, substituire de persoane, trădare sau amăgire virtuală1. Dragostea din lumea virtuală are, de asemenea, caracteristici bizare. Aceasta pentru că este de multe ori subordonată instinctelor animalice, iar nu chipului şi asemănării cu Dumnezeu, care se află în noi toţi.

Schimbul de replici acide, tăioase sau ironice este ceva obişnuit pe Internet. Oamenii stau de multe ori la adăpostul unui pseudonim şi lansează atacuri înşelătoare2, cu totul uitând că din veacuri, de când a întemeiat lumea şi până la sfârşitul veacurilor, Dumnezeu nu a dormit, El nu doarme şi nu va dormi vreodată.

Cel ce urăşte stăpâneşte şi arta disimulării, căci la început, pentru a-şi atrage victime, foloseşte cuvinte dulci şi amăgitoare. Schimbarea glasului (tonului, atitudinii) îl va vădi pe acesta3.

Cele şapte daruri ale Preasfântului şi de Viaţă Făcătorului Duh sunt, aşa cum se arată la Isaia (11, 2-3), cel al înţelegerii, al sfatului, al puterii, al cunoştinţei, al bunei credinţe, al înţelepciunii şi al temerii de Dumnezeu. Lor li se opun şapte duhuri ale urâciunii, atât de familiare pe Internet: al nemilostivirii, al certării, al asupririi din mândrie, al risipirii gândurilor, al lepădării de Dumnezeu, al necredinţei şi al neştiinţei.

Sărăcia este preferată urii, pentru că nici o bogăţie din lume nu te poate lipi de omul care duşmăneşte4. La fel, lipsa bogăţiei spirituale la mulţi dintre cei care folosesc Internetul îi va vădi pe aceştia, le va arăta lacunele. Partea materială şi grosieră, intenţiile murdare, viclenia vor ieşi la suprafaţă. Culmea este că unii ca aceştia se adună, se salută, se încurajează, cum este cazul pe site-urile cu tentă xenofobă, nazistă, rasistă sau dedicate necuratului. Când te aduni la un loc cu toţi cei din întuneric, oare nu vei fi şi tu tot în întuneric?

Chiar de simpatizează unii cu alţii, fac fan-cluburi şi demonstraţii, toţi aceşti nefericiţi care se adună în numele urii vor fi certaţi de Dumnezeu. Asta pentru că El este iubirea desăvârşită.

Ce să caute Dumnezeu sau harul Duhului Sfânt în locul în care se seamănă ura, mai apoi se înmulţeşte şi vin la ea închinătorii idolatri ai zilelor noastre?

Internetul ne oferă un tablou debusolant de despărţiri, distrugeri ale unor căsnicii5, afronturi adresate de către necunoscuţi, copii agresaţi, violenţe ş.a.m.d. Dumnezeu ne-a dat din cele mai vechi timpuri dovezi de dragoste care să tempereze pornirile distrugătoare. Citim în Vechiul Testament despre oameni aleşi, despre oameni înţelepţi, despre familii binecuvântate, despre biruinţe la vremuri de ispite - în războaie, neajunsuri, boli. Racordaţi la biruitoarea dragoste dumnezeiască, prin dragoste şi credinţă, oamenii şi-au înfrânt patimile, relele şi neajunsurile.

Expresia cea mai desăvârşită a iubirii nemărginite a Dumnezeului Preaînalt este actul de Întrupare a Fiului Său - Mântuitorul Hristos, Care nu a venit cu mândrie să cucerească cetăţi, regate sau ranguri, ci a venit să cucerească şi să mântuiască suflete. Părintele Ceresc ne iubeşte pentru că ni L-a dat nouă pe Fiul Său. Fiul ne iubeşte de asemenea desăvârşit pentru că Şi-a luat moarte pe Cruce pentru neputinţele, păcatele şi mântuirea noastră, iar Preasfântul Duh ne iubeşte pentru că este cu noi, cei care L-am primit cu bucurie o dată cu Taina Sfântului Botez, învrednicindu-ne cu daruri negrăite. Iată trei manifestări ale iubirii totale.

 

__________________________________

1 El singur se amăgeşte în ochii săi, când zice că ar fi urmărind fărădelegea şi că ar fi urând-o. (Psalm 35, 2)

2 Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu te asemeni cu el. (Pilde 26, 4)

3 Când îşi schimbă glasul, să nu-l crezi, căci şapte urâciuni sunt în inima sa. (Pilde 26, 25)

4 Mai mult face o mâncare de verdeaţă şi cu dragoste decât un bou îngrăşat cu ură. (Pilde 15, 17)

5 Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. (Pilde 10, 12)