varianta cu diacritice românesti a acestei pagini

Monahul Nicolae Steinhardt

Nicolae Steinhardt~ VIATA ~

(scrisã de Pr. Ioan Velcherean)

Nãscut la 12 iulie 1912 în comuna Pantelimon, lângã Bucuresti, primeste numele de Nicu - Aurelian Steinhardt. Tatãl sãu, evreu, inginerul si arhitectul Oscar Steinhardt, a participat activ la primul rãzboi mondial fiind rãnit la Mãrãsti si decorat cu "Virtutea militarã". Între anii 1919-1929 urmeazã cursurile scolii primare si ale liceului "Spiru Haret" unde îl are ca si coleg mai mare pe Constantin Noica. Dupã 1929 frecventeazã cenaclul literar "Sburãtorul" al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-se în el germenii viitorului literat. În 1934 îsi ia licenta în Drept si Litere la Universitatea din Bucuresti si publicã primul volum intitulat "În genul ... tinerilor". În 1936 îsi sustine la Bucuresti doctoratul în drept constitutional. Între 1937-1938 cãlãtoreste în Elvetia, la Viena, la Paris si în Anglia, întregindu-si bagajul de cunostinte. În 1939 revine în tarã si lucreazã ca redactor la "Revista Fundatiilor Regale" de unde este înlãturat în anul 1940 în cadrul actiunii de "purificare etnicã" declansatã sub guvernarea Antonescu-Sima, urmând o perioadã de privatiuni pe motive etnice (1940-1944). Din 1944 pânã în 1948 revine la "Revista Fundatiilor Regale" depunând o intensã activitate publicisticã si criticã. Între 1948 si 1959 suferã o nouã perioadã de privatiuni alãturi de pleiada intelectualitãtii românesti interbelice si este în cele din urmã anchetat în procesul intentat lui Constantin Noica pentru cã nu a depus mãrturie împotriva acestuia. Este condamnat la 13 ani de muncã silnicã sub acuzatia de "crimã de uneltire contra ordinii sociale". La 15 martie 1960 este botezat în închisoarea de la Jilava de ieromonahul Mina Dobzeu. Este supus rigorilor detentiei din închisorilor comuniste de la Jilava, Gherla, Aiud etc. pânã în august 1964 când este eliberat. Dupã 1964 începe o intensã activitate de traducãtor si odatã cu volumul "Între viatã si cãrti" publicat în 1976, si volumul "Incertitudini literare" (1980) începe "deceniul operelor de autor".

În acelasi an, 1980, este primit în mãnãstirea Rohia de cãtre ÎPS Iustinian Chira, care îl ia sub aripa sa ocrotitoare si de pãrintele Serafim Man, staretul mãnãstirii Rohia care îl integreazã în obstea mãnãstirii, si este cãlugãrit la 16 august 1980 de cãtre ÎPS Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului. La mãnãstire îndeplineste functia de bibliotecar, punând în ordine cele peste 23.000 de volume ale mãnãstirii, iar în paralel îsi intensificã activitatea literarã dar si preocupãrile legate de viata mãnãstireascã (participarea la slujbã, povãtuirea pelerinilor si elaborarea predicilor). Volume publicate antum: "Geo Bogza - Un poet al Efectelor, Exaltãrii, Grandiosului, Solemnitãtii, Exuberantei si Patetismului" (1982), "Criticã la persoana întâi" (1983), "Escale în timp si spatiu" (1987) si "Prin altii spre sine" (1988).

A trecut la cele vesnice la 29 martie 1989 în spitalul din Baia Mare, la înmormântarea sa, riguros supravegheatã de securitate, strângându-se totusi cei mai buni prieteni alãturi de care a suferit nedreptãtile regimului (N. Steindardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, pp. 417-423).

Cea mai importantã parte a operei sale nu a putu fi publicatã în timpul vietii sale si a apãrut postum datoritã conjuncturii politice favorabile creatã de revolutia din decembrie 1989 si din aceastã parte necenzuratã am extras majoritatea textelor din lucrarea de fatã. Aparitii postume: "Jurnalul fericirii" (1991), "Monologul polifonic" (1991), "Dãruind vei dobândi" (1992), "Nicolae Steinhardt. Monahul de la Rohia rãspunde la 365 de întrebãri incomode adresate de Zaharia Sângiorzan" (1992 si 1998), "Primejdia mãrturisirii" (1993) si "Drumul cãtre iubire" (1999).

 


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Pãrintele Nicolae Steihardt de la Rohia
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.