Paginã realizatã cu sprijinul revistei Epifania (editatã de Mãnãstirea "Sf. Ioan Botezãtorul" din Alba-Iulia).
Pãrintele Dometie
O biografie a Pãrintelui
Maica Eudoxia de la Râmet
Pãrintele Dometie duhovnicul
Maica Eudoxia de la Râmet
Scrieri si corespondentã
Despre feciorie
textul reprezintã primul capitol din Cãlugãria asceticã, misticã si contemplativã
Despre cele 3 feluri de viatã monahalã
alt capitol din Cãlugãria mistic-contemplativã
Corespondentã
4 scrisori

Zone
Mãnãstirea Râmet
secolul al XIV-lea
Sfântul Ghelasie de la Râmet
viata si moartea, moastele, mãrturii si minuni, sfintenia, acatistul

 


Puteti fi informati despre schimbările survenite în această pagină folosind Change Detection.it's private

 

 

Pãrintele Dometie Manolache
~ omul, duhovnicul, învãtãtorul ~


 
"Un erou al credintei"
(Pãrintele Dumitru Stãniloae)


Părintele Dometie Manolache la Mănăstirea Râmet

Arhimandritul Dometie Manolache a fost, asa cum afirma Părintele Dumitru Stăniloae, "un erou al credintei, un suflet de mare sfintenie si puritate".

Personalitatea sa o sintetizeazã Prea Sfintiul Emiliam Birdas la înmormântarea Pãrintelui (1975): "Teolog distins, pãrinte duhovnicesc, spirit de înaltã jertfelnicie, altruist gospodar de o mare capacitate...si-a dat necontenit silinta pentru a îmbogãti, lãrgi si aprofunda, în toate fibrele fiintei pãstoritilor sãi, constiinta dãruirii de sine pentru interesele obstei, pildã dându-se, din belsug, ca unul care toatã viata a ars pentru ideea dãruirii de sine...Cel mai viu si mai frumos omagiu pe care i-l putem aduce este sã-i urmãm îndemnurile, dar mai ales pilda vietii sale, dupã puterile noastre".


 
Puneti comentariile Dvs la aceste texte, sau la problematica acestor texte în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.