Prima pagina -> Parintele Teofil Paraian -> Gânduri bune pentru gânduri bune

Arhimandrit Teofil Părăian

Gânduri bune
pentru gânduri bune 


 

Orice miracol îl înțelegi după ce se stinge irevocabil. Înrădăcinați în huma melancoliei, nu mai știm să trăim cu intensitate decât amintirea. Pare că judecăm întotdeauna înălțimea dragostei prin comoția despărțirii. E deconcertant modul în care ratăm marile întâlniri cu prezentul, sub un spectru paseist continuu, înecați în retorica crizei și revendicarea disoluției actualității. Sub umbra Tradiției, parcă, nu mai e chip să scrutăm prezentul: printr-o înnăscută aplecare defetistă, glisăm pe certitudini vagi, recuzând cu un aer decrepit-sapiențial existența, hic et nunc, a excepționalului.

Conștienți de această rușinată demisiune, e timpul, credem, să ne desfacem inima spre modelele vii. Iar viul trebuie privit nu ca fapt biologic, ci ca prezență personală, fereastră al rostirii și actanță a rostuirii, cum ar fi spus Noica. Această prezență, într-o debordantă efervescență, înaripată arătare și căutată trecere, se regăsește inconfundabil într-un bărbat religios: părintele Teofil.

 Precuvântare

Părintele Teofil Duhovnicul

Părintele Teofil - icoană a intervalului

Notă asupra cărții de față
 

Partea I

Ortodoxie și Liturghie

Sfânta Liturghie, sărbătorire cuprinzătoare

Preasfânta Treime și Sfânta Liturghie

Binecuvântările Sfintei Liturghii

Îndemnuri de la Sfânta Liturghie

Maica Domnului în Ortodoxie

Cine este Maica Domnului pentru mine?

Maica Domnului ca exemplu pentru noi

Porunca iubirii

Porunca cinstirii

Partea II

Cuvânt introductiv

Cuvânt la pomenirea Sfintei Maria Magdalena

Necesitatea credinței

Măsura credinței

Rostul și măsura credinței

Credință și iubire

Taina Întrupării

Taina Jertfei

Taina Învierii

Taina Înălțării

Taina tainelor, Sfânta Euharistie în Ortodoxie

Să mulțumim Domnului!


Toate drepturile asupra textului cuprins în aceste pagini aparțin lui Sorin Maris(c)1998.
Este permisă copierea, multiplicarea și distribuirea pe orice suport. Este interzisă modificarea textului. 


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Pãrintele Teofil Pãrãian
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2006, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.