Mãrturii despre viata si gândirea Pãrintelui Benedict Ghius
Surâs si luminã
Pr. Gh. Calciu-Dumitreasa
Binecuvântatul Pãrinte Benedict
Costion Nicolescu
în Epifania
Sfintii trãiesc printre noi
Ileana Toma
în Epifania iulie-august 1998
dupã "Alfa si Omega" nr.45 / 19 iulie 1996
Linistea aceea care iesea din el
Pãrintele Marc-Antoine Costa de Boregard
în "Alfa si Omega" nr.9 / 16 iulie 1997
Imn Pãrintelui Benedict
Monica Stimi
O fiicã duhovniceascã
Benedict Ghius, duhovnicul inimii
Ed. România Crestinã, 1998

Scrieri
Crucea în planul rãscumpãrãrii si functiile ei
Despre însingurare si comuniune
publicat în
revista Scara (Treapta a 5-a)

 


Puteti fi informati despre schimbãrile survenite în aceastã paginã folosind Change Detection.it's private

 

Pãrintele Benedict Ghius
~ viata si scrierile ~


 
Surâs si luminã


Părintele Benedict

"Îmi amintesc de un cãlugãr român, Pãrintele Benedict Ghius de la mãnãstirea Cernica, din apropierea Bucurestiului. Pãrintele acesta practica, de mai multã vreme, rugãciunea inimii. Într-o Duminicã, slujeam Sfânta Liturghie în aceasta mãnãstire, împreunã cu câtiva cãlugãri. Pãrintele Ghius, foarte înaintat în vârstã, ne însotea si era asezat pe un scaun în coltul altarului. Soarele nu pãtrundea în bisericã, asa ca era destul de întuneric. La un moment dat, o luminã dulce a început sã se rãspândeasca din coltul în care era asezat pãrintele Ghius. Fãrã a se întinde în tot altarul, lumina aceasta înconjura chipul surâzãtor si transfigurat al pãrintelui. Aceasta luminã a durat pe tot parcursul liturghiei iar în momentul în care pãrintele a luat Sfânta Împãrtãsanie, mâinile i-au devenit luminoase. Cu toate acestea, pãrintele nu realiza ce se întâmpla. Atunci, fiecare s-a închinat înaintea sa, dar pãrintele s-a întristat, simtindu-se prea onorat, si se retrase timid în coltul sãu. Odatã cu sfârsitul slujbei pãrintele sa îndreptat umil spre chilia sa, cu privirile plecate."
 

Pr. Gh. Calciu Dumitreasa


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.