Parintele Iustin
Parintele Iustin
APOFTEGME

relatate de ucenici si apropiati
Parintele Iustin - izvor al demnitatii romanesti
Camelia Corban
în Permanente,
anul IV, nr.3, martie 2001
Unitatea duhovniceasca
interviu de Sorin Dumitrescu
în Ziua, 20 ianuarie 2001
E o vreme de pustiire a neamului
interviu de Cornel Galben
în Credinta ortodoxã (Bacãu), ianuarie 2001
Clipe de ascultare, lângã staretul Iustin
Ilie Tudor
Formula As, nr.348
"Ce am fãcut si pânã acum!"
Mihai Cristian Popa
Formula As, nr.409
"Hristos nu va fi invins niciodata!"
Bogdan Lupescu
Formula As, nr. 446

 

Adversitãti
Ghiveciul legionaro-ortodox
Radu Parpauta
Monitorul de Cluj
13 ianuarie 2001

 

Zone
Manastirea Petru-Voda
Fotografii cu Parintele Iustin Parvu

Scara
revistã de oceanografie ortodoxã


Puteti fi informati despre schimbările survenite în această pagină folosind Change Detection.it's private

Parintele Iustin
de la Manastirea Petru Voda

 
Seninãtatea unei asezãri sufletesti


Pãrintele Iustin

Staretul Iustin este trecut de optzeci de ani. Are ochii albastri si senini; pãrul si barba argintii se revarsã peste sutana neagrã monahalã. Trupul este drept si slab, ascetic. Vocea îi este puternicã si calmã, profundã. [...]

Pãrintele a îmbrãcat rasa neagrã în 1936, la Schitul Durãu, din Moldova, pe când avea numai 17 ani. Dupã doi-trei ani a fost trimis spre desãvârsire la Seminarul monahal de la Cernica, lângã Bucuresti. În timpul rãzboiului a slujit ca preot militar pe frontul de Est. Dupã rãzboi, vederile sale politice nu au plãcut noii ocârmuiri bolsevice, care l-a condamnat la 12 ani de temnitã grea. Pãrintele Iustin a fãcut periplul celor mai crunte închisori comuniste, dar temnita a însemnat pentru el o si mai mare apropiere de Dumnezeu, o 'zidire' în credintã. [...] Eliberat, în cele din urmã, pãrintele Iustin a continuat sã slujeascã la Mãnãstirea Secu, începand din 1964. Anii de 'reeducare' nu i-au afectat libertatea de gândire, fapt netrecut cu vederea de comunisti. Acestia îl aresteazã din nou, în 1975, si-i stabilesc domiciliul fortat la Mãnãstirea Bistrita, pentru a-l supraveghea mai îndeaproape. Revolutia din 1989 pune capãt prigoanei, iar pãrintele se întoarce la Secu. Doi ani mai tarziu, el se retrage în sihãstrie, cu gândul de a-si petrece restul zilelor în post si rugãciune. Însã vrerea Domnului a fost alta, ca în jurul pãrintelui Iustin sã se adune frati dornici de viatã monahiceascã. În 1991 întemeiazã mãnãstirea de la Petru Vodã, care ajunge la mai mult de 70 de vietuitori.
 


 

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Ultimele noutãti din site
HOME
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
  N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
  Mari duhovnici | Media | Legaturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.