Au apărut în 2007 două noi reviste teologice ortodoxe de valoare: Tabor (lunară, care acum pregăteşte numărul 4, iulie 2007) şi Inter (trimestrială, care a publicat un prim volum: 1-2 / 2007).

Revista Tabor - Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română

Revista Tabor a fost anunţată deja din noiembrie 2006 de sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului are o nouă revistă teologică:

„Din 10 aprilie Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului are o nouă revistă, revista Tabor, o revistă care va apărea lunar şi în care sunt invitaţi să participe oameni ai Bisericii şi profesori, dar şi intelectuali din spaţiul culturii româneşti care manifestă preocupări pentru ceea ce înseamnă teologie şi religie.

Revista îşi propune să promoveze un dialog între teologie, filosofie, ştiinţele exacte, umaniste şi politice şi se constituie într-o tribună a dialogului între oamenii Bisericii, dar şi intelectuali, nu în sensul unei disjuncţii, ci în sensul unei apropieri între ceea ce noi numim fiii Bisericii.

Între colaboratorii marcanţi ai acestei reviste se numără profesori clujeni, dar şi oameni de cultură din ţară, amintim aici de pildă pe domnul profesor Andrei Marga – Preşedintele Consiliului Academic al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca, domnul profesor Nicolae Bocşan – Rectorul Universităţii clujene, profesorii Doina Curticăpeanu, Mircea Mutu, Aurel Sasu şi de asemenea alţi oameni importanţi cum ar fi Mihail Şora, Părintele Rafail Noica, Bogdan Tătaru Cazaban, Părintele Ilie Trif, Părintele Patriciu Vlaicu şi Părinţii Profesori Ioan Ică şi Ioan Ică Jr. şi mulţi alţii oameni care au acceptat bucuroşi ca să fie membrii în consiliul de onoare al acestei reviste.

Revista va fi difuzată preoţilor din cuprinsul acestei Mitropoilii şi aceştia au ocazia de a se întâlni cu texte importante ce ţintesc să-i ridice la un nivel de preocupare mai înalt. Prin această revistă li se adresează preoţilor unii din fiii Bisericii, pe care altfel nu i-ar fi putut întâlni.

Revista se doreşte în acelaşi timp şi o punte între tradiţie şi actualitate, dealtfel cu multă inspiraţie, numele revistei a fost tâlcuit de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu astfel: „Tabor - tradiţie şi actualitate în Biserica Ortodoxă Română”. Fie ca apariţia acestei reviste să fie de bun augur şi să aibă multă continuitate.” (Pr. Cătălin Pălimar, redactor-şef)


Revistă lunară de cultură şi spiritualitate românească editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

COLEGIUL DIRECTOR: †Bartolomeu Anania; †Andrei Andreicuţ; †Sofroniu Drincec; †Justinian Chira, †Irineu Pop; †Vasile Fluieraş; †Petroniu Florea; †Iustin Hodea

Fondator: † BARTOLOMEU ANANIA
Redactor-şef: Pr. CĂTĂLIN PĂLIMARU
Consultant: Pr. ŞTEFAN ILOAIE

COLEGIUL DE REDACŢIE (alfabetic): Simion Aştilean; Daniel Barbu; Titus Beu; Nicolae Bocşan; Paul Brusanowski; Pr. Ioan Chirilă; Dan Ciachir; Vasile Cristea; Doina Curticăpeanu; Petre Guran; Pr. Ioan I. Ică sr; Arhid. Ioan I. Ică jr; Adrian Lemeni; Andrei Marga; Mircea Muthu; Basarab Nicolescu; Ieromon. Rafael Noica; Toader Paleologu; Pr. Ioan Pintea; Mircea Platon; Liviu Pop; Octavian Popescu; Aurel Sasu; Mihai Şora; Bogdan Tătaru-Cazaban; Pr. Ilie Trif; Pr. Patriciu Vlaicu

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: Piaţa Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264-431580; E-mail: tabor_revista@yahoo.com
GRAFICIAN: Marius Ghenescu;
TEHNOREDACTOR: Monica Tămăşan;
CONTABIL: Izabela Luca;
ADMINISTRATOR: Nicolae Kerekes

ISSN 1843 – 0287

Preţ: 10 lei
Abonament anual: 120 lei
Cod IBAN: RO91RNCB0106072419110001 deschis la BCR Cluj.


Institutul Inter şi revista Inter

Înfiinţat în 2005, Institutul Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase (INTER) este primul de acest fel din România post-comunistă şi a impulsionat direct şi indirect apariţia între timp a altor structuri similare. Institutul INTER este o iniţiativă academică şi civică, non-guvernamentală şi apolitică, având statutul juridic de asociaţie şi adunând la un loc laici şi clerici, teologi şi specialişti în alte domenii, români şi străini. Fondat la Cluj-Napoca, Institutul are câte un birou la Bucureşti, Sibiu, Craiova şi Chişinău. Scopul principal este de a încuraja, prin cercetare, schimburi de opinii şi dezbateri, articularea unei culturi a dialogului în cunoştinţă de cauză. Fără resurse consistente, sprijinit de entuziasmul fondatorilor, al colaboratorilor şi al puţinilor sponsori, Institutul îşi propune să exploateze însă libertatea sa şi să se implice mai ales în formarea propriu-zisă a unei noi generaţii de gânditori şi oameni ai cetăţii.

În cele două decenii care au trecut de la căderea comunismului în România, termeni precum „societatea civilă” şi „Biserica” s’au exclus cu vehemenţă. Dacă societatea civilă a fost redusă la câteva grupuri reactive şi critice, nemulţumite perpetuu şi incurabil recalcitrante, Biserica a fost redusă la ierarhie şi cler, adică la segmentul de vârf care, cu voie sau nu, riscă în mod real să se izoleze de bază. Este motivul pentru care, confruntaţi din ce în ce mai vizibil cu excesele unor imperative doar în aparenţă legitime, trebuie să redefinim urgent şi eficient raporturile, să redescoperim echilibrul autentic al responsabilităţilor. Concret, a venit vremea să afirmăm fără rezervă faptul că suntem parte a societăţii civile tocmai pentru că suntem mădulare ale Bisericii, adică ale acelui organism spiritual-comunitar care nu se încadrează în definiţia niciunei instituţii publice de stat. Institutul INTER doreşte, alături de alte iniţiative echivalente, să facă posibil acest pas către reluarea în serios de către creştinul de azi şi a cetăţeniei pământeşti, formă tranzitorie către cea duhovnicească.

Integrarea europeană a României este înţeleasă ca provocare şi obligaţie, ca posibilitate de poziţionare a discursului teologic românesc în contextul mai larg al dezbaterii religioase, culturale, politice şi sociale contemporane. Prin partenariate şi alte forme de colaborare cu instituţii academice şi eclesiale din întreaga Europă, Institutul INTER îşi propune să concretizeze, pe măsura forţelor sale, ceea ce până acum este formulat doar la nivel retoric: contribuţia ortodoxă la ieşirea din criză a omului european de azi. Sigur, acest lucru presupune cunoaşterea şi însuşirea cu discernământ a agendei europene actuale, dialogul fără complexe şi interese, seriozitate şi consecvenţă. Viziunea care stă la baza întregii activităţi a Institutului INTER este cea a unei Ortodoxii care nu se defineşte prin excludere, ci prin capacitatea includerii. În ciuda unor derapaje sau a persistenţei mentalităţii defensive, mesajul ortodox este cel al unei lumi spirituale lipsite de crispări, de excese şi simplificări. Pe scurt: o credinţă care fără să fie fundamentalistă, nu uită nici o clipă care îi sunt fundamentele.

În ceea ce priveşte studiul teologic, cele trei cercuri – de la cunoaşterea mai bine a Bisericilor Ortodoxe locale între ele la cel ecumenic şi ajungând la dialogul dintre marile religii – formează tot atâtea orizonturi ale inter-acţiunii. Pornind de la necesitatea aprofundării unităţii Ortodoxiei mondiale, convins de faptul că ecumenismul actual trebuie curăţat de excesele ideologice acumulate în ultimele decenii şi conştient de imposibilitatea păcii între culturi şi credinţe religioase fără o minimă cunoaştere reciprocă, demersul Institutului INTER este realist şi idealist în acelaşi timp, împotriva sincretismelor ce mimează unitatea dar deschis lucrării mereu surprinzătoare a lui Dumnezeu în istorie.

Institutul INTER editează două publicaţii: INTER. Revista română de studii teologice şi religioase (cu un ritm trimestrial) şi DIAKONIA. Anuarul român de teologie socială.


INTER - Romanian Theological and Religious Studies Review

published by the Romanian Institute for Inter-orthodox, Inter-confessional and Inter-religious Studies Cluj-Napoca/ Sibiu/ Craiova/ Bucharest/ Chisinau

International Advisory Board: Peter ANTES (Hannover) - Daniel BARBU (Bucharest) - Alexej BODROV (Moscow) - Gabriel BUNGE (Lugano) - Radu CARP (Bucharest) - Virgil CIOMOŞ (Cluj-Napoca) - Ioan I. ICĂ jr (Sibiu) - Grigorios PAPATHOMAS (Paris/ Talinn) - Marko Ivan RUPNIK (Rom) - Chrisostomos STAMOULIS (Salonic) - Michelina TENACE (Rom) - Dietmar WINKLER (Salzburg)

Editor: Radu PREDA
Associate Editor: Florin-Cătălin GHIŢ
Editor
Manager: Nicolae TURCAN

Editorial Board: Ionuţ-Florin BILIUŢĂ; Paul BRUSANOWSKI; Ionuţ CORDUNEANU; Doru COSTACHE; Monica HERGHELEGIU; Nicu NACU; Jean NICOLAE; Adrian PODARU; Mihai SĂSĂUJAN; Alin TAT

Art Director: Silviu ORAVITZAN

Condusă de o redacţie tânără şi sprijinită de un consiliu ştiinţific internaţional format din oameni recunoscuţi ca autorităţi în domeniile lor, revista INTER pleacă de la convingerea programatică potrivit căreia onestitatea academică este reflexul onestităţii sufleteşti. Aceeaşi onestitate te îndeamnă să te gândeşti mereu la publicul căruia te adresezi, să nu cazi în capcana artei de dragul artei, adică a teologiei de dragul carierei teologice, şi să ajungi, fără să observi, un predicator mut. Tot din onestitate porneşte şi grija pentru traseul omenesc al Bisericii sau comunităţii de credinţă din care faci parte şi, atunci când este nevoie, tot ea justifică atitudinea critică ziditoare. Revista INTER îşi propune să promoveze conştiinţa vie exprimată prin scrisul limpede, clar, proaspăt, autentic, înrădăcinat în Tradiţie, atent la valorile celorlalţi şi la semnele vremii.


COLEGIUL NOUA EUROPĂ

Are plăcerea să vă invite la o dezbatere pe marginea primului număr al revistei Inter. Revistă română de studii teologice şi religioase
(publicaţie editată de Institutul Român de Studii Inter-Ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase) 

care va avea loc: miercuri 20 iunie 2007, ora 17.00
la sediul Colegiului Noua Europă: Str. Plantelor 21

Participanţi: Theodor Baconsky, Daniel Barbu, Radu Carp, Petre Guran, Anca Manolescu, Mihail Neamţu, Radu PredaBogdan Tătaru-Cazaban