Patericul Egiptean

Revizuire, îndreptare, completare, prezentare și note de Iulian Nistea

Toate cele cinci editii de până acum ale traducerii Patericului egiptean în româneste au fost bine primite si apreciate deopotrivă în mediul monahal si laic, între teologi si filologi.

Ceea ce propunem mai jos este o nouă variantă, bazată în cea mai mare măsură pe valorosul text traditional al traducerii românesti, revizuit cu zgârcenie după textul grec-neogrec din noua Filocalie grecească (vol. I, 1978), precum si după mai multe traduceri din limbile franceză si engleză (GI, GII, R, WARD s.a.). Am îndreptat topica frazei acolo unde era anacronică sau cu totul străină limbii române actuale; am făcut o seamă de îndreptări de lexic, atât în zona teologică cât si în cea uzuală; aici o altă problemă a fost uniformizarea unor serii de sinonimii, ca: «a lua aminte»-«a lua seama» [gr. prose/xw]; "mâhnire-mâhniciune-întristare" [gr. luph/] etc. Fără îndoială însă că cea mai preocupantă problemă a fost corecta traducere a unor termeni cheie (a)khdi/a, Jli=yij, a)sfa/leia) pentru corecta întelegere a mesajelor transmise în apoftegme.

Notele le-am putea împărti, grosso modo, în trei categorii:

  1. Notele de punctare mai precisă sau de circumscriere mai fidelă a întelesului unui termen cheie sau a unei notiuni;
  2. Note de trimitere la Scriptură, la alte apoftegme sau texte patristice ori bibliografice;
  3. Note de încadrare istorică sau arheologică.

În fine, scurtele prezentări biografice ale fiecărui părinte – din începutul grupajului de apoftegme ce-i sunt atribuite – urmează, mai mult sau mai putin, prezentărilor lui Dom Lucien Regnault (din R), o autoritate în domeniul Părintilor pustiei.

PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE

G I

Les Apophthégmes des Peres du Désert. Série alphabétique (Tradction française par Jean-Claude Guy, S.J.), Abbaye de Bellfontaine, Collection «Spiritualité orientale» (SO) no 1, Bégrolles-en-Mauges, 1966. [prima traducere franceză – «provizorie», spune traducătorul – făcută după originalul grec al colectiei alfabetico-anonime]

G II

Paroles des anciens. Apophthégmes de Peres du désert (Traduits et présntés par Jean-Claude Guy), Editions du Seuil, 1976 (Collection Points, Série Sagesse – Sa 1). [colectia de apoftegme prezentate aici de Guy reprezintă o dispunere după ordinea unei colectii alfabetice a acelor apoftegme din colectia alfabetico-anonimă care sunt prezente atât în seria alfabetică cât si în cea anonimă, constituind astfel « ceea ce poate fi considerat, grosso modo, un fond comun » al tuturor vechilor culegeri de apoftegme ale părintilor pustiei, spune Guy în introducerea la această culegere]

R

Les Sentences de Peres du désert. Collection alphabétiqe (Traductuion et présentation par Dom Lucien Regnault, OSB), Solesmes, 1981.

WARD

The Sayings of the Desert Fathers. The Alphabitical Collection (Translated with a foreword by Benedicta Ward, SLG), Cistercian Publications, Kalamazoo, Revised edition 1984.

REGNAULT

Dom Lucien Regnault – Viata cotidiană a Părintilor desertului în Egiptul secolului IV (în româneste de diac. Ioan I. Ică jr.), Editura Deisis, Sibiu, 1997.

GUILLAUMONT

Antoine Guillaumont – Originile vietii monahale. Pentru o fenomenologie a monahismului (Traducere de Constantin Jinga), Editura Anastasia, Bucuresti, 1998.

TSAMIS

Dimitrios G. Tsamis – Patericul sinaitic (traducere din neogreacă de Pr.Prof.Dr. Ioan Ică), Editura Deisis, Sibiu, 1995

LIMONARIU

Ioan Moshu – Limonariu sau Livada duhovnicească (traducere si comentarii de T. Bodogae si D. Fecioru), Alba Iulia, 1991

PALADIE

Paladie – Istoria Lausiacă (Lavsaicon). Scurte biografii de pustnici (Traducere, introducere si note de Pr.Prof.Dr. Dumitru Stăniloae, Membru al Academiei Române), Editura Institutului Biblic si de Misiune (EIBM) al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1993.

IOANIDU

G. Ioanidu – Diktionaru elino-românescu, tradusu dupe al lui Skarlatu D. Bizantie, Bucuresci, 1864.

BAILLY

A. Bailly – Dictionnaire grec-français, la 26e édition, réimprimée en 1997.


Link-uri utile pentru Avva Antonie cel Mare
Link-uri utile pentru Avva Arsenie cel Mare

We use cookies to give the best experience to our visitors. By using this website, you're agreeing to our use of cookies.