• Comunicam cu Dumnezeu ori de cate ori atârnam cu nadejnea noastra în El orice ni s-ar întâmpla si în tot lucru pe care îl facem.
  • Comunicam cu Dumnezeu ori de cate ori facem atentie iubitoare cu aproapele nostru, caci atunci Dumnezeu varsa în ascuns harul Sau.
  • Comunicam cu Dumnezeu ori de cate ori suntem constienti ca El este prezent în creatia Sa prin energiile Sale necreate.
  • Comunicam cu Dumnezeu ori de câte ori suntem constienti de starea de slabiciune a firii noastre, ori de câte ori suntem constienti de starea noastra de pacatosenie (mai mult decât de niste pacate punctuale), caci acesta este începutul smereniei care place Domnului.