Ce se poate rosti la sfârsitul oricarei slujbe sau în cuprinsul rugaciunilor particulare

Parinte ceresc, Fiule Unule nascut, Duhule de viata datator, Treime sfânta si de o fiinta, pe Tine Te slavim, pe Tine bine Te cuvântam, Tie aducem multumiri pentru toate facerile de bine ce peste stiinta sau nestiinta noastra, neîncetat reversi asupra sfintei Tale Biserici. Întru dânsa vedem salasluirea Ta cea negraita si multmilostiva si pentru acest mare dar inimile noastre ard în vapaia multumirii.

Binevoieste, Dumnezeule, a îngadui sa cadem iarasi la Tine, noi care nimic bun nu am plinit înaintea Fetei Tale. Cela ce prin Duhul Tau cel sfânt ai rânduit Bisericii Tale pastori, învatatori si multimi de robi si de roabe, asculta rugaciunea noastra ce se îndrepteaza ca tamâia înaintea Ta, pentru sfânta Biserica noastra româneasca ce asteapta acum de la Tine un nou si sfânt întâi-statator.

Din inima curata Te rugam, Stapâne Doamne, nu cauta la nevrednicia noastra si la multimea gresalelor noastre, ci daruieste noua un patriarh placut Tie, Tata, Fiule si Duhule Sfinte, vrednic fiind de trupul sfintei Tale Biserici cea una, soborniceasca si apostoleasca. Însuti îndrepteaza mâna celor ce vor arata dorirea adunarii noastre. Pune în inimile lor hotarârile cele de folos noua, poporului Tau. Daruieste lor a face alegerea cea dupa sfânta si de nepatruns voirea Ta. Odihneste ca Duh sfânt si prorocesc asupra obstii credinciosilor Tai si Însuti trimite noua un arhiereu mostean al predaniei sfintilor Tai Apostoli si Parintilor nostri întru credinta cea adevarata; ca sa ne calauzeasca întru plinatatea adevarului si a vietii vesnice si ca prin el sa ajunga la inima Ta parinteasca, Dumnezeule al nostru, rugaciuni de mijlocire pentru noi si pentru toata lumea Ta.

Curateste mintile si inimile noastre, ca sa ne facem vrednici de un asemenea pastor, purtator de Duh. Întareste pre noi, ca dimpreuna cu el sa marturisim credinta cea adevarata întru Tine, Dumnezeule, si ca sa purtam mila Ta cea multa spre lumea ce în dureri suspinând, pe Tine Te cauta. Pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfântului si slavitului Apostol Andrei cel întâi chemat si pentru ale tuturor sfintilor Tai Apostoli, ale sfântului Dimitrie din Basarabi si ale sfintei Parascheva, ale tuturor sfintilor din pamântul României, al Frantei si din tarile în care se afla credinciosii Patriarhiei Ortodoxe Române, si pentru ale tuturor sfintilor, auzi-ne si ne mântuieste, Cela ce bine esti cuvântat, Parinte, Fiule si Duhule Sfinte, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

(sau în rugaciunea cererii staruitoare: ...pentru rugaciunile tuturor sfintilor, rugamu-ne, auzi-ne si ne miluieste!)