Doamne Iisuse Hristoase, care ești Împărat al păcii, al bunăvoirii și al dragostei între oameni, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Te slăvim pentru darul păcii pe care îl verși fără încetare peste cei care Ți se încredințează Ție.

Te rugăm, Doamne: iartă-i pe cei care iubesc păcatul războiului; binecuvintează-i și-i întărește pe făcătorii de pace; întărește-i pe dregătorii și pe păstorii noștri ca să primească harul pe care Tu îl dai tuturor popoarelor ca să trăiască în bună-înțelegere. Dă-ne tuturora harul pocăinței, pentru că nimeni nu este fără de păcat înaintea Ta și judecarea aproapelui este calea care duce la ucidere. Tu, care prin proorocul Tău ai zis „Să nu ucizi!”, Tu, Doamne, curățește-ne de sângele vărsat!

Deschide inimile dregătorilor noștri și a tuturor oamenilor ca să primească harul de a cinsti fiecare popor și fiecare persoană, și ne învrednicește să Te slăvim pe Tine, Împărat al păcii și Mântuitor al sufletelor noastre, împreună cu cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață-făcătorul Tău Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

*

Traducere din franceză:

Seigneur Jésus Christ notre Dieu, Tu es le Roi de la paix, de la bienveillance et de l’amour parmi les hommes, avec ton Père et ton Esprit Saint. 
Nous te glorifions pour la grâce de la paix dont Tu gratifies sans cesse ceux qui mettent leur foi en toi. Pardonne à ceux qui aiment le péché de la guerre; bénis et fortifie les artisans de paix ; fortifie nos chefs et nos pasteurs pour accueillir la grâce que Tu accordes à tous les peuples de vivre dans la concorde. Accorde nous la grâce du repentir car nul n’est sans péché, la moindre pensée de jugement conduit au meurtre. « Ne tue pas! », as-Tu dit par ton prophète. « Purifie nous du sang versé ! » 
Ouvre le cœur de nos chefs et de tous les hommes à la grâce du respect des peuples et des personnes et rends nous dignes de te glorifier, o Roi de la paix et Sauveur de nos âmes, avec ton Père et ton Esprit très saint, bon et vivifiant : Amen!