Discobolul

Alba Iulia

REVISTÃ DE CULTURÃ EDITATÃ DE CONSILIUL JUDETEAN ALBA, CONSILIUL MUNICIPAL ALBA SI BIBLIOTECA JUDETEANÃ „LUCIAN BLAGA”

Redactia:
Str. Zidarilor, nr. 2
2500, Alba Iulia

Administratia:
Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga"
Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, jud. Alba

Redactor sef:
Aurel Pantea

Directore de Onoare:
Ion Pop

Secretar de redactie:
Eugen Curta

Redactori:
Cornel Nistea, Nicoleta Sălcudeanu, Mircea Stâncel, Maria Stefănescu

Distributie:
Prin reteaua de Librării Humanitas

E-mail contact: y_discoo@yahoo.com

We use cookies to give the best experience to our visitors. By using this website, you're agreeing to our use of cookies.