I. Izvoare

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1988.
 2. Nicolae CABASILA, Despre viaţa în Hristos, traducere Pr.prof.Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1997.
 3. Sfântul CHIRIL al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, traducere, introducere şi note, Pr.prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000.
 4. Sfântul Ioan DAMASCHINUL, Dogmatica, traducere Pr.D.Fecioru, Editura Scripta, Bucureşti 1993.
 5. Sfântul DIONISIE Areopagitul, Opere complete, traducere, introducere şi note Pr. prof.Dumitru Stăniloae, Editura Paideia, Bucureşti 1996.
 6. Sfântul ISAAC Sirul, Cuvinte despre nevoinţă, traducere Pr.Prof.dr.Dumitru Stăniloae, Editura Bunavestire, Bacău 2001.
 7. Sfântul MAXIM Mărturisitorul, Ambigua, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti volumul 80, traducere, introducere şi note Pr.Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1983.
 8. Idem, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia volumul 3, traducere, introducere şi note Pr.Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Harisma, Bucureşti 1994.
 9. Sfântul NICODIM Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Bunavestire, Bacău 1999.

II. Lucrări de specialitate

 1. BAKONSKY , Teodor, Puterea schismei, un portret al creştinismului european, Editura Anastasia, Bucureşti 2001.
 2. BAŞTOVOI, ierodiacon Savatie, Între Freud şi Hristos, Editura Marineasa, Timişoara 2002. 
 3. Idem, În căutarea aproapelui pierdut, Editura Marineasa, Timişoara 2002.
 4. BEHR, Edward, O Americă înfricoşătoare, traducere din franceză de Doina Jela- Despois, Editura Humanitas, Bucureşti 1999.
 5. BERDIAEV,Nicolae, Sensul istoriei, traducere de Radu Părpăuţă, Editura Polirom, Iaşi 1996.
 6. BOCA, ieromonah Arsenie, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, Arad 1995.
 7. BOHM, David, Plenitudinea lumii şi ordinea ei, traducere, introducere şi note de Horia Roman Patapievici şi S. Părăoanu, Editura Humanitas, Bucureşti 1995.
 8. CRAINIC, Nichifor Puncte cardinale în haos, Editura Timpul, Iaşi 1996.
 9. CLEMENT, Olivier Viaţa din inima morţii, traducere de Claudiu Soare Editura Pandora, Târgovişte 2001
 10. CODRESCU, Răzvan, Spiritul dreptei, Editura Anastasia, Bucureşti 1997.
 11. DEM, Marc, Anticrist, traducere de Nicolae Constantinescu, Editura Domino, Târgovişte 1997.
 12. DESEILLE, pr.Placide Nostalgia Ortodoxiei, traducere de Dora Mezdrea, Editura Anastasia, Bucureşti 1995.
 13. ELIADE, Mircea,  Istoria ideilor şi credinţelor religioase, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1992.
 14. Idem, Sacrul şi profanul, Editura Humanitas, Bucureşti 1992.
 15. EVDOKIMOV, Paul, Ortodoxia, traducere dr.Irineu Ioan Popa, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996.
 16. ICĂ, arhid.conf.dr.Ioan I. jr., Georgio Marani, Gândirea socială a Bisericii, Editura Deisis, Sibiu, 2002
 17. JACQ, Christian, Francmasoneria, istorie şi iniţiere, traducere de Silvia Turza, Editura Venus-Schei, Braşov 1994.
 18. KOVALEVSKY, Jean, Taina originilor, traducere de Dora Mezdrea, Editura Anastasia, Bucureşti 1996.
 19. LOSSKY, Vladimir, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere pr.prof.dr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, Bucureşti 1993.
 20. MAKARIOS Simonopetritul, Triodul explicat, mistagogia timpului liturgic, traducere de diac.Ioan I.Ică jr., Editura Deisis 2000.
 21. MANTZARIDIS, Georgios, Globalizare şi Universalitate, Himeră şi Adevăr, traducere de pr.prof.dr.Vasile Răducă, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002
 22. MOLDOVAN, pr.prof.dr.Ilie, Credinţa strămoşească în faţa ofensivei antihristice sectare, Editura Pro-Vita, Valea Plopului Prahova 1998.
 23. NELLAS, Panayotis, Omul,animal îndumnezeit, traducere diac.Ioan I.Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 1994.
 24. PAISIE, Cuviosul Aghiorâtul, Cu dragoste şi durere pentru omul contemporan, traducere de ieroschimonah Ştefan Lacoschitiotul, Chilia „Bunei-vestiri”, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos 2000.
 25. PASCAL, monah Zosima, Sfârşitul omului, Editura Credinţa strămoşească, Iaşi 1998.
 26. PATAPIEVICI, Horia Roman, Politice, Editura Humanitas, Bucureşti 1996.
 27. Idem, Omul recent, Editura Humanitas, Bucureşti 2001.
 28. POPESCU, pr.prof.dr.Dumitru, Ortodoxie şi contemporaneitate, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996.
 29. POPESCU, pr.prof.dr.Dumitru, diac.Doru Costache, Introducere în dogmatica ortodoxă, Editura Libra, Bucureşti 1997.
 30. POPESCU pr.prof.dr.Dumitru coordonator, Ştiinţă şi teologie, Editura XXI: Eonul dogmatic, Bucureşti 2001.
 31. POPOVICI, arhimandritul Iustin, Omul şi Dumnezeul-om, introducere şi traducere Pr. Prof. dr. Ioan Ică şi diac.Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 1997.
 32. Protocoalele Înţelepţilor Sionului,  traducere de Ioan Moţa, editura Alma, Oradea 1997
 33. ROSE, ieromonah Serafim, Cartea Facerii, crearea lumii şi omul începuturilor, traducere Constantin Făgeţan, Editura Sophia, Bucureşti 2001.
 34. Idem, Ortodoxia şi „religia” viitorului, Mănăstirea Slătioara, 1996.
 35. RUYER, Raymond, Gnoza de la Princeton, traducere de Gina Argintescu-Amza, Editura Nemira, Bucureşti 1998.
 36. SEDE, Gerard & Sophie de, Ocultismul în politică,traducere de Radu I.Petrescu, Editura Nemira, Bucureşti 1996.
 37. SGRECCIA, Elio, Victor Tambone, Manual de Bioetică, traducere de Gilda Levescu, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 2001.
 38. STĂNILOAE, pr.prof.dr.Dumitru, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Omniscop, Craiova 1993.
 39. Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1997.
 40. Idem, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2000.
 41. TENACE, Michelina, Anticristul, traducere Christian Tămaş, Editura Ars Longa, Iaşi 1997.
 42. Tinereţe, ideal,Biserică, editura Agaton, Făgăraş 2002
 43. VASILESCU, pr.prof.dr.Emilian, Istoria religiilor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1998.
 44. VLACHOS, mitropolitul Hierotheos, Cugetul Bisericii Ortodoxe, traducere de Constantin Făgeţan, Editura Sophia, Bucureşti 2000.
 45. Idem, Psihoterapia ortodoxă, Editura Învierea, Timişoara 1998.
 46. VLAD, Mircea, Apocalipsa 13, sfârşitul libertăţii umane, Editura Axioma, Bucureşti 1999.
 47. VLAD, pr.lect.drd.Vasile, Teologia Morală Ortodoxă, curs manuscris, Arad 2000-2002.
 48. YANNARAS, Christos, Abecedar al credinţei, traducere pr.prof.dr.Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti 1996.
 49. Idem, Ortodoxie şi occident, Editura Bizantină, Bucureşti 1995.

III. Articole şi studii

 1. BAŞTOVOI, monah Savatie, Adio Uniune Sovietică,bun întâlnişul Uniune Europeană, în „Eklessia” anul III (2001) nr.14., p.12 -14
 2. BĂDULESCU, pr.Dan, Despre New Age, o pseudo religie mondială, în „Scara”,treapta VI, 2002, p.23-35
 3. BEL, pr.conf.dr.Valer, Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării, în „Biserică şi multiculturalitate în Europa sfârşitului de mileniu”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2001, p.17-25
 4. CODRESCU, Răzvan, Naţiunile şi bunul Dumnezeu, în „Scara”,Treapta V,2000, p.25
 5. CRISTIAN, Laura, Savant şi Sacerdot, în „Planeta Internet”, anul III(1999), nr.27,p.35
 6. DĂIANU, Daniel, Globalizarea între elogii şi respingere, în „Dilema”, nr.462, 2002.
 7. Declaraţia de presă a Sinodului Mitropolitan al Ardealului, mai 2002.
 8. DRĂGĂNESCU, acad.dr.ing.Mihai, Societatea informaţională şi a cunoaşterii.Vectorii societăţii cunoaşterii, la adresa http://www.racai.ro/dragam
 9. DUMITRESCU, Radu, Atacul antihriştilor, în „Sfarmă Piatră”, anul II (2001),Serie Nouă, nr.26, p.5-9
 10. e-Europe în devenire, comentariu la conferinţa Preşedintelui Comisiei Europene Romano Prodi la lansarea iniţiativei Europei electronice,  în „Planeta Internet” anul III(1999), nr.33, p.10-11
 11. FRANCE, pr.Henry de, Puterea economică şi libertatea spirituală, articol preluat de „Ziua”, la 20 octombrie 2001.
 12. HERESCU, Mihai, Mădălin Vlad, e-Business, evoluţie şi tendinţe, în „PCWorld”, anul IX (2001), iunie 2001, p.73-78
 13. HOFFMAN-Negulescu, Roland,  Domnia politicului asupra sacrului, în „Scara” anul III (1999), nr.4, p.35-38
 14. Hotărârea de Guvern nr.1440 din 2002, în Monitorul Oficial 933 din 12.12.2002
 15. ICĂ jr.,arhid.conf.dr.Ioan I.jr., Provocarea globalizării: mutaţia umanului, în „Biserică şi multiculturalitate în Europa sfârşitului de mileniu”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2001, p.8-20
 16. KURAEV, pr.Andrei, Ortodoxia pentru postmodernişti, traducere de ierodiacon Savatie Baştovoi, în „Eklesia”, anul III (2001) nr.14, p.24-29
 17. Masoneria, în „Scara”, anul I (1997), nr.2, p.25-40
 18. MUNTEANU, Bogdan, Adevărul creştinismului, în „Sfarmă Piatră”, anul III (2002) Serie Nouă, nr.6, p.23-26
 19. MUNTEANU, Emanuela, New Age, sau cine nu vede hainele cele noi ale împăratului, în „Scara”, anul III (1999), nr.4, p. 61-67
 20. NICOLESCU,Costion, Războaiele şi pacea religiilor, în „Scara”, anul III (1999), nr.4.
 21. NISTEA, pr.Iulian, Internet şi cyber-relaţie.
 22. PETRIŞOR, Marcel, Neamul şi Biserica. Pentru o comunitate de iubire, în „Scara”, anul III (1999), nr.4, p.35-43
 23. STUPARU, Florin, De neamul românesc şi alte neamuri, în „Scara”, anul IV (2000), nr.5, p.18-29
 24. Idem, Revoluţie, naţionalism şi ruralitate.Momentul 1848 în Principatele Române, în „Scara”, anul IV (2000), nr.5, p.39-57
 25. Dr.TERHECI, dr.Mircea, Drepturile omului împotriva umanităţii, în „Sfarmă Piatră”, anul II (2001), nr.25, p.3-5
 26. VLAD, Mădălin, Călin Şişu, Cartelele inteligente ale viitorului, în „PCWorld”, anul IX (2001) iunie 2001, p.41-49
 27. VULCU, Codrin, e-moneda – cheia succesului, în „Planeta Internet”,anul III (1999),  nr.27, p.62-65