Invierea Domnului (Coborarea la iad)

Prima pagina -> Invierea Domnului -> Întrebarile Învierii

Hristos cel înviat

Alfred Læpple
Le cœur de la foi,
Editions Paulines, Québec, 1974

"A înviat cu adevãrat Domnul!"
(Luca 24, 34)

În Noul Testament sunt denumiri diferite pentru evenimentul Pastilor (pe de-o parte, verbul "a trezi" la pasiv, care lasã sã se întrevadã un ecou al gândirii monoteiste iudaice, iar pe de altã parte, se gãseste expresia "a învia", în care se reflectã puterea activã, dumnezeiascã a lui Iisus). Totusi se dezvãluie o concluzie clarã, de necontestat: învierea lui Iisus Hristos este primul dat si fundamentul radical al comunitãtii crestine - "Dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã este credinta voastrã" (I Corinteni 15, 17).

Apostolii, în predica lor, nu voiau sã spunã în mod simplist cã dupã socul rãstignirii lui Iisus îsi depãsiserã frica si resemnarea, si cã ajunseserã sã gândeascã, cu îndrãzneazã, cã "cauza lui Iisus" ar trebui sã continue. Cineva ar putea întelege gresit relatãrile despre arãtãrile Celui înviat dacã le-ar considera ca ilustrãri inventate, catehetice, ale unei noi încrederi a Apostolilor în ei însisi. "Relatãrile Învierii constituie un alt lucru, si mai mult decât parafraze ale slujbelor liturgice: ele redau în mod vizibil evenimentul fondator pe care se bazeazã întregul cult crestin. Ele atestã un eveniment care nu s-a nãscut în inima apostolilor, ci a venit din afara lor si i-a convins contrar îndoielilor lor" (Joseph Ratzinger).

Cu învierea lui Iisus Hristos, venirea lui Dumnezeu si a creatiei Sale a început deja. Devine vizibilã o perspectivã, care permite permite o pãtrundere profundã în eshatologie, în taina învierii trupurilor, precum si a unui cer nou si a unui pãmânt nou. Aceasta pentru cã învierea lui Iisus Hristos cuprinde eshatologicul, pacea, fericirea, comuniunea.

Dupã relatãrile evanghelice, Hristos cel înviat poartã stigmatele ca semne comemorative ale rãstignirii. Învierea nu are ca si scop sã ascundã printr-un sfârsit fericit cutremurãtorul moment al Calvarului. Pastile nu suprimã scandalul crucii. Din contrã, tensiunea dialecticã cruce-înviere este aproape de nesustinut. Sensul întregului eveniment nu se dezvãluie decât în raportul "pentru noi" sau "pentru pãcatele noastre". Semnificatia mântuitoare pe care o are crucea "pentru noi" nu poate fi perceputã decât plecând de la învierea lui Iisus Hristos.

Hristos cel înviat este mãretul semn al angajãrii lui Dumnezeu pentru oameni. El este pragul prin care istoria trece în vesnicie, prezentul în viitor, creatia în eshatologie.

Fãrã îndoialã cã referatele biblice despre arãtãrile Celui înviat diferã între ele. Texte evanghelice dupã Luca si Ioan, scrise în ultimele decenii ale veacului apostolic, tind sã accentueze în mod limpede niste detalii concrete, sã materializeze scenele învierii (aceasta din cauza curentelor gnozei ostile trupului si materiei).

Relatãrile despre arãtãrile învierii pun deci în evidentã o problemã lingvisticã de mare profunzime si în acelasi timp o veritabilã carentã, o barierã de limbaj. Modurile noastre de a gândi, conceptele noastre umane sunt în chip manifest insuficiente si nepotrivite. Cum sã exprimãm la modul limpede niste evenimente care îsi au baza într-un domeniu în acelasi timp istoric si metaistoric? Ce ne-am face dacã am avea, ca si Apostolii, o arãtare a lui Hristos si am încerca sã vorbim despre ea si altor persoane?...

Aceasta pentru cã numai plecând de la Înviere, care apare ca semn rãscumpãrãtor al crucii, cineva poate sã zicã pe drept cuvânt: fãrã învierea lui Iisus Hristos nu existã nici credintã crestinã, nici comunitate, nici celebrare euharisticã.

Prin învierea Domnului dintre cei morti, iatã proclamat si instaurat evenimentul anticipãrii, care, fãrã sã fie "sfârsitul istoriei", duce la sfârsitul istoriei si la arãtarea slavei vesnice. Existenta crestinã este fructul acestei nãdejdi care se naste din Învierea lui Iisus Hristos.

Traducere de Ilie Trif

sus

Această pagină a fost ultima oară modificată
la data de 
TOP
Ultimele noutãti din site
HOME
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
  N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
  Mari duhovnici | Media | Legaturile Dvs!

Copyright © 2000-2006, Iulian Nistea.