*

PACE CELOR CE VIN — BUCURIE CELOR CE RÃMÂN — BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACÃ


Prima pagina -> Postul Mare

DESPRE POST

din cântările Triodului (săptămâna brânzei)

 "Postul omoară patimile cele de suflet pierzătoare și desfătările cele omorâtoare, și cu adevărat așază pornirile și mișcările inimii."

(stihira a 4-a, prima tricântare, oda a 8-a, utrenia din Miercurea brânzei)

"Darul postului strălucind ne trimite nouă raze, curățind mai întâi curgerea gândurilor și gonind întunericul sațiului. Pentru aceasta cu osârdie să-l primim, credincioșii."

(stihira a 2-a, prima tricântare, oda a 9-a, utrenia din Miercurea brânzei)

"De bucate postind, suflete al meu, și de pofte necurățindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea; că de nu ți se va face ție pricină de îndreptare, ca un mincinos vei fi neplăcut Domnului, și demonilor celor răi te vei asemăna, care niciodată nu mănâncă. Deci caută să nu faci netrebnic postul păcătuind; ci nemișcat să rămâi față de pornirile cele fără de cale, părându-ți că stai înaintea Mântuitorului Celui ce S-a răstingnit. Ci mai ales să te răstignești împreună cu Cel ce S-a răstignit pentru tine, strigând către El: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta."

(samoglasnica zilei de la stihoavna utreniei din Miercurea brânzei)

"Suflete, oprește-ți gura cu postul și cu cuget de pace, și hrănește pe Domnul cu facerea de bine, aducându-i lui bucatele virtuții, ca niște jertfe binemirositoare, și strigă neîncetat: Binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul."

(stihira a 4-a, prima tricântare, oda a 8-a, utrenia din Joia brânzei)

 


Această pagină a fost ultima oară modificată
la data de 
TOP
Ultimele noutăți din site
HOME
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
  N-writers | Simone Weil | Ileana Mălăncioiu
  Mari duhovnici | Media | Legaturile Dvs!

Copyright © 2000-2021, pr. Iulian Nistea.