1.  *** , Sfânta Scriptură, ediţia sinodală 1988, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
 2. *** , Liturghier, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980.
 3. *** , Patericul, editura Episcopiei Ortodoxe Române de Alba-Iulia, Alba-Iulia, 1993.
 4. *** , Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, editura Academiei, Bucureşti, 1998.
 5. *** , Random Hause Webstrer's Dictionary, versiune pe CD-rom.
 6. *** , Filocalia, vol. I, editura Harisma, Bucureşti, 1993.
 7. Boboc Alexandru, Filozofia contemporană - orientări şi stiluri de gândire semnificative, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
 8. Boca, Ierom. Arsenie, Cărarea Împărăţiei, editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, 1995.
 9. Brânzei Petre, Aurelia Sârbu, Psihiatrie, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 10. Chirilă, Dr. Pavel, Pr. Mihai Valica, Meditaţie la medicina biblică, editura Christiana, Bucureşti, 1992.
 11. Crainic Nichifor, Sfinţenia – Împlinirea umanului (Curs de Teologie mistică), editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993.
 12. Cleopa, Arhim. Ilie, Despre vise şi vedenii, editura Anastasia, Bucureşti, 1993.
 13. Criteanul Agapie, Mântuirea păcătoşilor, traducere românească, Bucureşti, 1893.
 14. Evdokimov Paul, Ortodoxia, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.
 15. Evagrie Ponticul, Tratatul practic. Gnosticul., colecţia Plural, editura Polirom, Iaşi, 1997.
 16. Pr. Galeriu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Sorin Dumitrescu, Dialoguri de seară, editura Harisma, Bucureşti, 1990.
 17. Gelder Michael, Dennis Gath, Richard Mayor, Tratat de Psihiatrie Oxford, ediţia a II-a, al Asociaţiei Psihiatrilor Liberi din România şi Geneva Iniţiative on Psyhitry, Bucureşti, 1994.
 18. Gordos Constantin, Dicţionar Enciclopedic de Psihiatrie, volumul III, editura Medicală, Bucureşti, 1989.
 19. Hersch Jeanne, Mirarea Filozofică. Istoria filozofiei europene, editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
 20. Idem, Vademecum în psihiatrie, editura Medicală, Bucureşti, 1985.
 21. Larchet, Jean-Claude, Terapeutice bolilor mintale, editura Harisma, Bucureşti, 1997.
 22. Idem, Teologia Bolii, editura "Oastea Domnului", Sibiu, 1997.
 23. Mladin, Dr. Nicolae, Orest Bucevschi, Constantin Pavel, Ioan Zăgrean, Teologia Morală Ortodoxă, vol. I, Morala Generală, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.
 24. Paulescu Nicolae, Instincte, patimi şi conflicte, ciclul "Elite Interbelice", editura Anastasia, 1995.
 25. Plămădeală Antonie, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, colecţia Axios, editura Pronostic, 1995.
 26. Rupnik Marko Ivan, Cuvinte de spre om; I Persoana  fiinţă a Paştelui, editura Deisis, Sibiu, 1997.
 27. Stăniloae Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul I, II, III, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, 1997, 1998.
 28. Idem, Ortodoxie şi românism, editura Mănăstirii Putna, 1992.
 29. Todoran Isidor, Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
 30. Sfântul Ignatie Branceaninov, Tâlcuiri la Patericul egiptean, editura Anastasia, colecţia "Comorile Pustiei", vol. 9, Bucureşti 1996.
 31. Sfântul Ioan Scărarul, Scara, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992.
 32. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, editura Scripta, Bucureşti, 1993.
 33. Sfântul Ioan Cassian, Aşezămintele mânăstireşti şi convorbiri duhovniceşti, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990.
 34. Sfântul Nicodim Aghioritul, Hristoitia, traducere românească, Bucureşti, 1937.
 35. Vlad, Pr. Vasile, Curs litografiat de morală, Arad, 1998.