PREFAŢĂ
 I.INTRODUCERE
II.STAREA DE NORMALITATE

A. Concept general
B. Noţiunea de normalitate din perspectiva psihiatriei
C. Noţiunea de normalitate din perspectiva teologiei ortodoxe
D. Interferenţe

 III.STAREA DE BOALĂ PSIHICĂ

A. Noţiunea de boală psihică
B. Noţiunea de boală psihică din perspectiva psihiatriei

 1. Noţiunea
 2. Personalitatea umană
 3. Etiologie şi semiologie
 4. Terapie

C. Noţiunea de boală psihică din perspectiva teologiei ortodoxe

 1. Noţiunea
 2. Persoana umană
 3. Etiologie şi semiologie
 4. Terapie

D. Interferenţe

 IV.METODE PSIHOTERAPEUTICE ÎN PATERIC

A. Introducere
B. Psihoterapeutica bolilor mintale de origine organică

 1. Atitudinea faţă de trup
 2. Atitudinea faţă de hrană
 3. Atitudinea faţă de băutură
 4. Atitudinea faţă de odihnă
 5. Atitudinea faţă de vis, vedenii
 6. Concluzie

C. Psihoterapeutica bolilor mintale de origine demonică

 1. Introducere
 2. Terapeutică

D. Psihoterapeutica bolilor mintale de origine spirituală

 1. Relaţia duhovnic-ucenic, mijloc de depistare şi terapie a bolii spirituale
 2. Sentinţe în terapeutica mândriei
 3. Sentinţe în terapeutica iubirii de argint
 4. Sentinţe în terapeutica desfrânării
 5. Sentinţe în terapeutica lăcomiei
 6. Sentinţe în terapeutica mâniei
 7. Sentinţe în terapeutica acediei
 8. Sentinţe în terapeutica invidiei
 9. Sentinţe în terapeutica tristeţii
 10. Virtutea ascultării ca psihoterapeutică a voinţei

 V.CONCLUZII
 VI.BIBLIOGRAFIE