Inapoi la Pagina Parintelui Teofil Paraian
CUPRINS
PARTEA I
Exigentele Ortodoxiei
~ interviuri ~

Despre grijile vietii

Duhovnicul si ucenicul

Asceza, disciplinarea
sufletului si a trupului

Experienta rugaciunii

Taina marturisirii

Pocainta cu fata spre viitor

Calea fericirii

Cum sã ne întemeiem o familie

Biserica si Tainele

Despre boala si suferinta

Cum sã nu ne revoltam în fata suferintei

Biserica si mass-media

Cultura crestinului si lectura Sfintei Scripturi

Exigentele Ortodoxiei
 

PARTEA A II-A
Postul Mare
~ interviuri ~

Despre Canonul cel Mare

Despre Liturghia Darurilor mai inainte sfintite

Slujbele Saptamanii Mari

Saptamana Mare în constiinta noastrã

Semnificatia zilelor din Saptamâna Mare
 

PARTEA A III-A
Varia
~ cuvinte si cuvântãri ~

Cinstirea Sfintei Cruci

Cinstirea Maicii Domnului

Cinstirea sfintilor

Manastirea - locul implinirilor

Femeile ganditoare de Dumnezeu

Samânta si pãmântul inimii

Neo-isihasmul românesc

Parintele Arsenie Boca

Îmbunãtãtirea sufletului

Rugaciunea de toatã vremea

Despre isihasm

Sfantul Pantelimon - îndemn la milostivire

Slujirea tinerilor in Biserica


 
NOTÃ

Volumul se publicã aici cu acordul Parintelui Arhimandrit Teofil Paraian de la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus.

ÎNTÂMPINÃRI
Interviuri cu Parintele Teofil Paraian
realizate de Sabin Vodã


Cuvânt înainte

Aceastã carte cuprinde interviuri, cuvântãri si predici înregistrate, de-a lungul a cinci ani, cu Parintele Teofil Paraian de la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

Cartea este rodul unor profunde si sincere relatii de prietenie. Mai întâi de toate este vorba de prietenia si legãtura duhovniceascã, de mai multi ani, cu Pãrintele Teofil. În al doilea rând, aceastã carte a început sã se alcãtuiascã din vremea în care realizatorul acestor înregistrãri îsi începea ucenicia în mass-media vorbitã, la Grupul Redactional Viata Religioasã de la Radiodifuziunea Românã. Aici, sprijinit si sustinut de prieteni, avea sã înceapã sirul interviurilor înregistrate si difuzate, pe cele trei canale ale postului national de radio, cu Pãrintele Teofil. Nu în ultimul rând, aparitia acestor interviuri si cuvântãri a fost posibilã datoritã prietenilor de la Editura Sofia din Bucuresti.

Titlul cãrtii - Întâmpinãri - îi apartine Pãrintelui Teofil care s-a gândit la faptul cã toate aceste mãrturii, cuprinse în lucrarea de fatã, au fost cuvinte de întâmpinare, fie pe calea undelor radio, fie prin viu grai în diverse locuri si ocazii, iar de acum devin cuvinte de întâmpinare si pentru cei care le vor citi.

Cu ce ne întâmpinã Pãrintele Teofil în aceastã nouã carte?

În prima parte sunt cuprinse interviuri pe diverse teme de mare actualitate, care preocupã mintea si sufletul oricãrui tânãr credincios, doritor sã cunoascã si sã experieze duhul autentic al Bisericii Ortodoxe. Se regãsesc aici interviuri difuzate, în perioada 1997-1999, pe postul national de radio, interviuri tipãrite în oficiosul Patriarhiei Române "Vestitorul Ortodoxiei" sau oficiosul Arhiepiscopiei de Alba Iulia "Credinta strãbunã" si alte înregistrãri inedite, nepublicate încã.

Câteva interviuri si meditatii asupra slujbelor si specificului Postului Mare si mai ales al Sãptãmânii Mari formeazã partea a doua a Întâmpinãrilor Pãrintelui Teofil.

Pentru a întregi aceastã carte am cuprins, în ultima parte, câteva cuvântãri si predici rostite de Pãrintele Teofil în diverse locuri si ocazii (Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus, Bucuresti, Brasov, Alba Iulia, Mãnãstirea Oasa si chiar în Franta).

Acesta este "profilul" cãrtii, cât despre profilul celui pe care îl veti regãsi în aceste rânduri este mai anevoie de scris. Proximitatea Pãrintelui Teofil este o provocare si un îndemn.

Este o provocare pentru toti cei care se lasã coplesiti de greutãtile si încercãrile vietii si care uitã de îndemnurile date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos dupã învierea Sa din morti: "pace vouã" (In. 20, 19), "bucurati-vã (Mt. 28,9), nu vã temeti" (Mt. 28,10), "mergeti în toatã lumea si propovãduiti Evanghelia la toatã fãptura" (Mc. 16,15) s.a. Pãrintele Teofil, prin situatia sa de nevãzãtor, dar strãvãzãtor cu duhul, ne provoacã sã ne asumãm viata cu pace, cu bucurie, cu binecuvântare (cf. Lc. 24, 51) si cu constiinta cã Dumnezeu le stie pe toate si dã omului atât cât poate duce, iar ce este mai presus de noi trebuie asumat întru rãbdare.

Pãrintele Teofil este o provocare deoarece este un model viu, dinamic si statornic în ce priveste viata duhovniceascã. Programul de viatã duhovniceascã recomandat de Pãrintele Teofil este o permanentã provocare la adresa autosuficientei, comoditãtii si superficialitãtii credintei noastre. Noi nu l-am cuprins în aceastã lucrare deoarece a apãrut în mai multe cãrti. Desi este cunoscut de multi, vai, cât de putini sunt cei ce sunt consecventi acestui program!

De ce este Pãrintele Teofil o provocare? Pentru cã el este un exemplu viu de cunoastere si stãpânire a Sfintei Scripturi si în special a Noului Testament. Îi sunt familiare cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, ale Sfântului Apostol Pavel, ale celorlalti evanghelisti si apostoli pentru cã Pãrintele are constiinta cã noi, crestinii ortodocsi, trebuie sã avem gândurile lui Dumnezeu, sã fim - asemeni femeilor mironosite - gânditori de Dumnezeu.

Pãrintele Teofil este o provocare pentru noi si în ceea ce priveste cunoasterea scrierilor Sfintilor Pãrinti, în special a Patericului si Filocaliei. Textele lor s-au împlântat în mintea si inima Pãrintelui de la prima lecturã si au devenit izvoare de întelepciune si har pentru cei care îl ascultã sau cer îndrumare de la dânsul.

Ne provoacã Pãrintele Teofil si la cercetarea mai atentã a textelor sfintelor slujbe ale Bisericii. Nu existã cuvântare, interviu sau predicã în care Pãrintele sã nu aducã în constiinta celui din fata sa "comori de gând" cuprinse în textele liturgice. Numite de Pãrintele Teofil "filocalia pentru toti", slujbele Bisericii nu sunt altceva decât expresia vie si lucrãtoare a învãtãturii si trãirii ortodoxe.

Pãrintele Teofil este o provocare, dar este si un îndemn pentru noi toti de a-i urma, de a ne face un program de viatã duhovniceascã, de a cerceta si aprofunda Sfânta Scripturã, scrierile Sfintilor Pãrinti - în special Patericul si Filocalia - si slujbele Bisericii.

Încã ceva, nu lipsit de importantã.

În zilele noastre când este asa de greu sã gãsesti oameni disponibili, binevoitori si gata sã te ajute, Pãrintele Teofil este unul dintre aceia pentru care cuvântul din Pateric al Sfântul Antonie cel Mare: "De la aproapele este viata si moartea. Cã de vom dobândi pe fratele, pe Dumnezeu dobândim, iar de vom sminti pe fratele, lui Hristos gresim" este o permanentã în viata sa.

Credem, cu convingere, cã si pe viitor Pãrintele Teofil va fi o prezentã vie si lucrãtoare, fie la amvon, fie la întâlnirile cu tinerii din tarã, fie pe calea undelor în emisiunile difuzate la Radio România, Radio Trinitas - Iasi, Radio Renasterea - Cluj Napoca, Radio Reîntregirea din Alba Iulia sau oriunde în presa scrisã si audio-vizualã.

Chiar dacã nu poate fi redat în scris, sarmul oralitãtii Pãrintelui Teofil Pãrãian strãbate aceastã carte (si acest veac) de la prima la ultima filã si ni-l readuce în fata constiintei pe unul dintre cei mai iubiti duhovnici ai vremurilor noastre.

Sabin Vodã

6 august, Praznicul Schimbãrii la Fatã,
Alba Iulia, 2000


Aceasta pagina a fost ultima oara modificata
la data de 
TOP
Ultimele noutati din site
Nistea's Page (home)
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
N-writers | Simone Weil | Ileana Malancioiu
Mari duhovnici | Media | Legaturile Dvs!

Copyright © 2000-2007, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.