Întâmpinări - Interviuri cu Părintele Teofil

Realizate de Sabin Vodă

Cuvânt înainte

Această carte cuprinde interviuri, cuvântări si predici înregistrate, de-a lungul a cinci ani, cu Parintele Teofil Paraian de la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Cartea este rodul unor profunde si sincere relatii de prietenie. Mai întâi de toate este vorba de prietenia si legătura duhovnicească, de mai multi ani, cu Părintele Teofil. În al doilea rând, această carte a început să se alcătuiască din vremea în care realizatorul acestor înregistrări îsi începea ucenicia în mass-media vorbită, la Grupul Redactional Viata Religioasă de la Radiodifuziunea Română. Aici, sprijinit si sustinut de prieteni, avea să înceapă sirul interviurilor înregistrate si difuzate, pe cele trei canale ale postului national de radio, cu Părintele Teofil. Nu în ultimul rând, aparitia acestor interviuri si cuvântări a fost posibilă datorită prietenilor de la Editura Sofia din Bucuresti.

Titlul cărtii - Întâmpinări - îi apartine Părintelui Teofil care s-a gândit la faptul că toate aceste mărturii, cuprinse în lucrarea de fată, au fost cuvinte de întâmpinare, fie pe calea undelor radio, fie prin viu grai în diverse locuri si ocazii, iar de acum devin cuvinte de întâmpinare si pentru cei care le vor citi.

Cu ce ne întâmpină Părintele Teofil în această nouă carte?

În prima parte sunt cuprinse interviuri pe diverse teme de mare actualitate, care preocupă mintea si sufletul oricărui tânăr credincios, doritor să cunoască si să experieze duhul autentic al Bisericii Ortodoxe. Se regăsesc aici interviuri difuzate, în perioada 1997-1999, pe postul national de radio, interviuri tipărite în oficiosul Patriarhiei Române "Vestitorul Ortodoxiei" sau oficiosul Arhiepiscopiei de Alba Iulia "Credinta străbună" si alte înregistrări inedite, nepublicate încă.

Câteva interviuri si meditatii asupra slujbelor si specificului Postului Mare si mai ales al Săptămânii Mari formează partea a doua a Întâmpinărilor Părintelui Teofil.

Pentru a întregi această carte am cuprins, în ultima parte, câteva cuvântări si predici rostite de Părintele Teofil în diverse locuri si ocazii (Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Bucuresti, Brasov, Alba Iulia, Mănăstirea Oasa si chiar în Franta).

Acesta este "profilul" cărtii, cât despre profilul celui pe care îl veti regăsi în aceste rânduri este mai anevoie de scris. Proximitatea Părintelui Teofil este o provocare si un îndemn.

Este o provocare pentru toti cei care se lasă coplesiti de greutătile si încercările vietii si care uită de îndemnurile date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos după învierea Sa din morti: "pace vouă" (In. 20, 19), "bucurati-vă (Mt. 28,9), nu vă temeti" (Mt. 28,10), "mergeti în toată lumea si propovăduiti Evanghelia la toată făptura" (Mc. 16,15) s.a. Părintele Teofil, prin situatia sa de nevăzător, dar străvăzător cu duhul, ne provoacă să ne asumăm viata cu pace, cu bucurie, cu binecuvântare (cf. Lc. 24, 51) si cu constiinta că Dumnezeu le stie pe toate si dă omului atât cât poate duce, iar ce este mai presus de noi trebuie asumat întru răbdare.

Părintele Teofil este o provocare deoarece este un model viu, dinamic si statornic în ce priveste viata duhovnicească. Programul de viată duhovnicească recomandat de Părintele Teofil este o permanentă provocare la adresa autosuficientei, comoditătii si superficialitătii credintei noastre. Noi nu l-am cuprins în această lucrare deoarece a apărut în mai multe cărti. Desi este cunoscut de multi, vai, cât de putini sunt cei ce sunt consecventi acestui program!

De ce este Părintele Teofil o provocare?

Pentru că el este un exemplu viu de cunoastere si stăpânire a Sfintei Scripturi si în special a Noului Testament. Îi sunt familiare cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, ale Sfântului Apostol Pavel, ale celorlalti evanghelisti si apostoli pentru că Părintele are constiinta că noi, crestinii ortodocsi, trebuie să avem gândurile lui Dumnezeu, să fim - asemeni femeilor mironosite - gânditori de Dumnezeu.

Părintele Teofil este o provocare pentru noi si în ceea ce priveste cunoasterea scrierilor Sfintilor Părinti, în special a Patericului si Filocaliei. Textele lor s-au împlântat în mintea si inima Părintelui de la prima lectură si au devenit izvoare de întelepciune si har pentru cei care îl ascultă sau cer îndrumare de la dânsul.

Ne provoacă Părintele Teofil si la cercetarea mai atentă a textelor sfintelor slujbe ale Bisericii. Nu există cuvântare, interviu sau predică în care Părintele să nu aducă în constiinta celui din fata sa "comori de gând" cuprinse în textele liturgice. Numite de Părintele Teofil "filocalia pentru toti", slujbele Bisericii nu sunt altceva decât expresia vie si lucrătoare a învătăturii si trăirii ortodoxe.

Părintele Teofil este o provocare, dar este si un îndemn pentru noi toti de a-i urma, de a ne face un program de viată duhovnicească, de a cerceta si aprofunda Sfânta Scriptură, scrierile Sfintilor Părinti - în special Patericul si Filocalia - si slujbele Bisericii.

Încă ceva, nu lipsit de importantă.

În zilele noastre când este asa de greu să găsesti oameni disponibili, binevoitori si gata să te ajute, Părintele Teofil este unul dintre aceia pentru care cuvântul din Pateric al Sfântul Antonie cel Mare: "De la aproapele este viata si moartea. Că de vom dobândi pe fratele, pe Dumnezeu dobândim, iar de vom sminti pe fratele, lui Hristos gresim" este o permanentă în viata sa.

Credem, cu convingere, că si pe viitor Părintele Teofil va fi o prezentă vie si lucrătoare, fie la amvon, fie la întâlnirile cu tinerii din tară, fie pe calea undelor în emisiunile difuzate la Radio România, Radio Trinitas - Iasi, Radio Renasterea - Cluj Napoca, Radio Reîntregirea din Alba Iulia sau oriunde în presa scrisă si audio-vizuală.

Chiar dacă nu poate fi redat în scris, sarmul oralitătii Părintelui Teofil Părăian străbate această carte (si acest veac) de la prima la ultima filă si ni-l readuce în fata constiintei pe unul dintre cei mai iubiti duhovnici ai vremurilor noastre.

Sabin Vodă,  6 august, Praznicul Schimbării la Fată, Alba Iulia, 2000

We use cookies to give the best experience to our visitors. By using this website, you're agreeing to our use of cookies.