Pãrintele Arsenie Boca Mari duhovnici Nistea's Page
varianta cu diacritice românesti a acestei pagini

Viata Pãrintelui Arsenie Boca

 

S-a nãscut la 28 septembrie 1910 în comuna Vata de Sus, judetul Hunedoara. Pãrintii, tãrani gospodari, au mai avut încã o singurã fiicã.

De mic copil manifestã înclinatie spre studiu si spre artele frumoase. Urmeazã scoala primarã în comuna natalã, apoi liceul la Brad între 1924-1928, iar din 1928 cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu unde este remarcat de Pr. Prof. Dumitru Stãniloae ca un student eminent, fiind licentiat în teologie în 1932.

Continuã studiile la facultatea de Belle Arte din Bucuresti (1932-1936) si urmeazã doi ani si cursurile Facultãtii de Medicinã din Cluj, pe care însã nu le încheie.

Între anii 1938-39 face un pelerinaj la muntele Athos de unde, revenind în tarã se închinoviazã în anul 1939 la mãnãstirea Sâmbãta de Sus si la scurt timp este hirotonit diacon si preot.

În 1948, la îndemnul mitropolitului Nicolae Bãlan se mutã la Prislop pentru a reînvia viata monahalã din aceastã mãnãstire distrusã de generalul Bucow. Aici întemeiazã o obste de maici si vietuieste pânã în 1959 când i se stabileste domiciliul fortat la Bucuresti si lucreazã timp de 10 ani la pictura bisericii din Drãgãnescu. Ultima parte a vietii si-o petrece la Sinaia, unde obstea mãnãstirii Prislop, împrãstiatã în 1959 se reorganizeazã.

S-a mutat la Domnul în 28 noiembrie 1989 la Sinaia si înmormântat dupã dorinta proprie la mãnãstirea Prislop la 4 decembrie 1989.

Ultima dorintã a fost ca opera sa sã nu fie publicatã. S-a publicat totusi lucrarea “Cãrarea împãrãtiei” în editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, 1995, unele din predicile si meditatiile sfintiei sale rãmânând în manuscris si cunoscând ulterior o mare diversitate de variante.

Mormântul pãrintelui Arsenie de la mãnãstirea Prislop constituie si azi un loc de pelerinaj pentru sute de crestini din tarã care l-au cunoscut si în constiinta cãrora pãrintele a rãmas ca un om cu viatã sfântã.


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.