Pãrintele Dometie Mari duhovnici Nistea's Page
varianta fara diacritice românesti a acestei pagini

Părintele Dometie de la Râmeț

Viața duhovnicească

 

Parintele DometieUrmând cuvintele bunicului său: “nimic nu folosește dacă nu slujești Domnului”, Părintele Dometie și-a închinat întreaga viață acestei slujiri, împletind în mod exemplar asceza și rugăciunea cu munca creatoare. Ducea o viață aspră, se purta cu simplitate și nu păstra niciodată mai multe rânduri de haine. Dacă întâlnea oameni necăjiți, le dădea cojocul din spinare, ciorapii și chiar încălțările. Era mulțumit când vedea în jur oameni mulțumiți. Dormea oriunde, chiar și pe jos. Spovedea zile întregi, mulțumindu-se să ațipească pe un scaun câteva minute. Când slujea la bisericile satelor din jur, unde nu erau preoți, străbătea câte 7-8 km peste dealuri și văi, dornic să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu spre întărirea sufletelor credincioșilor. După Sfânta Liturghie, zilnic era chemat pentru diferite servicii pe la casele moților, cum se obișnuiește în Munții Apuseni. Până seara oficia 20-30 sfeștanii, urcând și coborând poteci singuratice.

Se îngrijea de viața spirituală a măicuțelor din mânăstire, dovedind mult tact duhovnicesc. Era preocupat ca ele să nu ducă lipsă nici de cele materiale; le încuraja și le îmbărbăta mereu în clipele grele de îndoială și ispită, învățându-le cum să se adapteze vieții călugărești aspre, fiindu-le permanent o pildă vie. Era mai mult vegetarian, afirmând că hrana din carne tulbură spiritul și înmoaie voința. Uneori spunea: “Dacă n-aș ști că multe din măicuțe sunt șubrede cu sănătatea și dacă ascultările călugărești n-ar fi așa de grele, v-aș propune să mâncăm numai vegetale. Poate vom ajunge și la aceasta, când ne vom mai ușura; atunci vom vedea ce ne va îndemna Cel Prea Înalt”.

Nu cunoștea odihna pe care ar fi meritat-o din plin. Trecea de la cele duhovnicești la lucrări gospodărești, fie săpând în grădină sau adunând lemne din pădure, fie împingând roaba plină cu pietriș sau nisip, cot la cot cu muncitorii plătiți ce lucrau la construcțiile din incinta mânăstirii. Adeseori a fost văzut spărgând pinteni de piatră din munte sau mânuind barosul, cu toate că nu era prea trupeș.

În ultimul an al vieții sale, Părintele Dometie s-a șubrezit mult, ca urmare a necontenitelor osteneli făcute fără cruțare. Drumurile obositoare, postul, neodihna, slujbele fără nici un ajutor, cântarea plină de dăruire, afară și în bisericile neîncălzite iarna, privațiunile de tot felul – au contribuit la îmbolnăvirea sa. Părintele a devenit tot mai rezervat și mai obosit, în contrast cu firea sa dinamică. “Ce va fi aceasta, fraților?”, întreabă Părintele într-o predică ținută în anul morții sale. “Când am ațipit, am văzut un mormânt gol, cu o cruce la capăt, iar eu eram pe marginea lui. Al cui va fi acest mormânt?” Cu o săptămână înaintea sfârșitului său, predica zilnic, la fiecare masă, și prelungea ca niciodată sfaturile duhovnicești, căutând să stea de vorbă cu fiecare din obște. În ziua când a murit, a slujit Sf. Liturghie, iar după-masă a plecat într-o comună din apropiere, împreună cu un grup de maici, pentru a aduce alimente rămase acolo din cauza unor inundații. La un moment dat, pe când se întorceau, Părintele s-a lăsat ușor în genunchi, cu ochii ridicați către cer, cu mâinile ca la rugăciune. S-a așezat jos și a intrat în comă. Era către asfințitul soarelui. La ora 24, inima sa a încetat să mai bată. Pe locul în care a îngenuncheat a fost ridicată apoi o cruce. Până în ultima clipă, Părintele Dometie a fost el însuși ceea ce recomanda tuturor: “Așa trebuie să ardem pentru Dumnezeu cu viața și ființa noastră, precum arde o lumânare în sfeșnic. Viața noastră trebuie să fie numai o rugăciune”.

Monahia Eudoxia

Mânăstirea Râmeț, Alba

Epifania nov-dec 1997


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.