Pãrintele Dometie Mari duhovnici Nistea's Page
varianta fara diacritice românesti a acestei pagini

Călugăria ascetică, mistică și contemplativă

1. Despre feciorie

 

De la asceza individuală creștină, bazată pe cuvintele Mântuitorului: “Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde toate câte ai, iar prețul lor dă-l săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-Mi Mie” (Lc 18, 18) și “tot cel ce va lăsa pentru Mine și pentru Evanghelie casă, frați, surori, tată, mamă, copii și țarini, însutit va fi răsplătit” (Mc 10, 29-30), s-a ajuns la asceza monahală sau călugăria ascetică. De la nevoințele sfinte practicate în lume de creștinii zeloși, ca sărăcia de bună voie, castitatea și înfrânarea de la orice plăceri ce țin de veacul acesta, supunerea și pocăința, s-a trecut la călugăria ascetică, și de aici s-a ajuns la călugăria mistic-contemplativă, când nevoitorul, uitând de tot ce ține de lumea aceasta, până și de cele mai elementare trebuințe ale existenței ființei sale, se dedică rugăciunii și meditației contemplative.

În viața ascetică se practică în chip deosebit (...) fecioria sau castitatea, după cuvintele Mântuitorului: “Sunt oameni care au renunțat de bună voie la plăcerile simțurilor pentru Împărăția cerurilor, dar nu toți pot cuprinde cuvântul acesta, ci numai cei cărora li s-a dat. Cel care poate să cuprindă, să cuprind㔠(Mt 19, 11-12). Acest angajament solemn, vot sau făgăduință, trebuie ținut cu toată strășnicia, așa cum sfătuiesc Sfinții Părinți. Clement Alexandrinul zice că cel ce s-a făgăduit acestei juruințe sfinte să stea deoparte de lumea păcatului și să se ferească de legătura cu omul rău. Tot acest Sfânt Părinte îi numește pe asceți “aleși între aleși” și-i laudă pe cei ce-și pun viața lor în siguranță și la adăpost de furtunile lumii. Un scriitor bisericesc, Tertulian, le sfătuiește pe fecioare să stea cu totul rezervate de lume, iar Sfântul Ciprian nu găsește pe nimeni în lume căruia să-i adreseze cuvinte mai frumoase și mai sfinte, decât pe ele. Auziți: “Ascultați-mă, fecioarelor, ascultați-mă ca pe un părinte, ascultați-mă pe mine care vă sfătuiesc cu toată sinceritatea la ceea ce este de folos sufletului vostru. Fiți așa cum v-a plăsmuit Dumnezeu, Făcătorul a toate, fiți nevinovate așa cum ați ieșit din mâna Părintelui ceresc, purtați în voi un chip nevinovat, o înfățișare plină de bună -cuviință. Sârguiți-vă să fiți mereu aceleași care ați început deja să fiți. Sârguiți-vă să deveniți chiar din această lume ceea ce veți fi în cealaltă, îngeri ai lui Dumnezeu și mirese prea-alese ale Mântuitorului nostru. Marea voastră răsplătire vi se păstrează în veșnicie, ca un mare dar al virtuților, căci fecioria este cea mai mare slujbă adusă lui Dumnezeu”.

“Strâmtă și spinoasă”, zice Domnul, “este calea care duce la viață”. Toți mucenicii au străbătut această cale grea. Adevăratele fecioare merg cu hotărâre, fără să șovăie o clipă sau un pas, iar drepții nici nu se clintesc de la calea sfântă pe care și-au ales-o. Cel dintâi fruct, de o sută, este recolta sângelui mucenicesc, cel de-al doilea, de șaizeci, este al nostru. Deci după cum mucenicii nu își fac nici un gând de a-și proteja trupul și nici o tocmeală cât de neînsemnată în lupta lor, tot așa să fie și la voi (a căror răsplătire este de al doilea grad) și să aveți o răbdare statornică.

Epifania nov-dec 1997


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.