8 mai 1995

Hristos a înviat! Stimaţi ascultători, încă din toamnă, când am vorbit despre Filocalie, "Eu şi Filocalia", "Texte filocalice care se impun atenţiei de la prima lectură" şi "Filocalia pentru toţi", am promis că voi vorbi, cu proxima ocazie, despre "Cine este Iisus Hristos", "Cine este Iisus Hristos pentru mine?" şi despre "Rugăciunea lui Iisus". De fapt subiectele acestea au fost propuse atunci când au fost propuse şi cele în legătură cu Filocalia şi au fost preferate atunci cele în legătură cu Filocalia, aşa că subiectele acestea au rămas pentru acum. Am propus aceste subiecte, şi eu personal mă gândeam că ar fi bine să le prezint pe acestea de acuma atunci, însă cei care m-au invitat au socotit că sunt potrivite cele de atunci pentru atunci. Şi atunci au rămas aceste subiecte pentru acum. Cu ajutorul lui Dumnezeu cred că au să fie de folos şi acum, cum sunt de folos oricând.

Când am vorbit pentru prima dată aici la Timişoara, am vorbit despre "Bucuria creştină". Motivam atunci că am ales subiectul "Bucuria creştină" pentru că era în vremea de bucurie a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, era în 13 mai, era după Paşti, şi pentru că bucuria se potriveşte cu tinereţea şi eram conştient că vin să vorbesc mai ales unor tineri, şi pentru că am avut bucurii deosebite aici la Timişoara. Nu mi-a venit atunci în minte să vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos, deşi poate că cu asta trebuia să încep atunci. Între timp mi-am dat seama că oamenii ştiu puţine despre Domnul Hristos şi nu toţi ştiu ceea ce trebuie să ştie. Între timp au venit la mine la mănăstire tineri care au făcut yoga. Şi unii dintre ei au spus: "Părinte, să ştiţi că despre Domnul Hristos eu am învăţat la yoga". Le-am răspuns la fiecare, când a fost cazul: să ştii că Hristos Cel de la yoga nu-i Hristos Cel adevărat. Despre Hristos nu învăţăm de la yoga, ci despre Hristos învăţăm din Biserica noastră. Şi având în vedere faptul acesta, că mulţi dintre tineri nu ştiu cu adevărat cine e Domnul Hristos, am socotit că e bine să vorbim cândva aici, să vorbesc eu însumi, despre Domnul nostru Iisus Hristos, să spun pentru toţi cine este Iisus Hristos. Eu am formulat acest subiect şi mi-am dat seama de la început că nu-i bine formulat "Cine este Iisus Hristos?", dar n-am putut să găsesc o altă modalitate de prezentare pentru cei din vremea noastră.

Cei care L-au cunoscut pe Domnul Hristos sau au auzit despre Domnul Hristos în vremea propovăduirii Sale puteau să întrebe foarte bine: "Cine este Iisus din Nazaret, că se vorbeşte despre Iisus din Nazaret". În Sfânta Evanghelie sunt mai multe locuri în care se spune ceva despre Iisus din Nazaret. De pildă: "Trece Iisus din Nazaret", de pildă "Şi acesta a fost cu Iisus din Nazaret". Noi astăzi, după două mii de ani, nu mai vorbim despre Iisus din Nazaret, ci vorbim despre Iisus şi mai cu seamă vorbim despre Iisus Hristos. Şi atunci pentru noi se poate pune întrebarea foarte bine: cine este Iisus Hristos, pentru că noi ştim despre Iisus Hristos. Prin urmare, cine este Iisus Hristos? De fapt, într-un fel răspundem la întrebarea "Cine este Iisus Hristos?" când punem întrebarea "Cine este Iisus Hristos?". Răspunsul ar fi simplu: Iisus Hristos este Iisus Hristos. Nu mulţi dintre cei care se gândesc la Mântuitorul nostru ştiu că cele două cuvinte, "Iisus" şi "Hristos" nu sunt un nume, ci numele este "Iisus" şi "Hristos" arată calitatea lui Iisus. Noi zicem "Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu" de pildă, şi nu ne dăm seama că nu spunem, când zicem "Doamne, Iisuse Hristoase", un nume, ci nouă ni se pare că spunem un nume. În realitate noi spunem un nume şi o calitate a Celui care poartă numele.

În Sfânta Evanghelie de la Matei, în legătură cu Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai precis conceperea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, după firea omenească, se spune că îngerul binevestitor i-a spus dreptului Iosif: "Vei chema numele Lui Iisus", deci Îi vei zice Iisus, cu explicaţia că "El va mântui pe poporul Său de păcate" (Matei 1, 21). În Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 2, acolo unde se vorbeşte despre vestea cea bună adusă de îngerul binevestitor unor păstori din apropierea Betleemului, din apropierea locului unde S-a născut Domnul Hristos, deci unor păstori din Betleem îngerul le-a spus: "Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi S-a născut vouă un mântuitor, care este Hristos Domnul" (Luca 2, 10-11).

Cuvântul "Iisus" este de origine ebraică şi înseamnă "mântuitor", după spusa îngerului, iar cuvântul "Hristos" este de origine greacă şi înseamnă "Unsul", unsul în înţeles de "Alesul". În Vechiul Testament erau aleşi ai lui Dumnezeu preoţii, proorocii şi împăraţii şi erau investiţi în calitatea lor prin ungere, prin ungere cu untdelemn sfinţit. Domnul nostru Iisus Hristos este preot, este împărat şi este profet prin lucrarea Lui, prin activitatea Lui, şi este numit pentru aceasta Unsul în înţelesul de Alesul. Deci când zicem "Iisus Hristos" noi zicem "Iisus Cel ales de Dumnezeu", "Iisus Cel uns de Dumnezeu", "Iisus Cel pus deoparte pentru mântuirea oamenilor". Prin urmare, ştiind lucrurile acestea în legătură cu numele Mântuitorului, care este Iisus, şi cu calitatea Mântuitorului, care este Hristos - şi care de fapt pentru noi în general sunt mai degrabă două nume decât un nume şi o calitate - important este să ştim că Mântuitorul nostru are o alegere specială. Care este alegerea specială a Mântuitorului nostru au exprimat în general primii creştini prin faptul că au avut totdeauna credinţa că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi este Mântuitor. Această mărturisire de credinţă s-a exprimat adeseori printr-un simbol, şi anume prin simbolul peştelui. Când creştinii, fiind prigoniţi şi de evrei şi de păgâni, de romani în special, s-au constituit într-un fel de societate secretă, ca să poată fi în legătură cu ceilalţi creştini - neştiindu-se unii despre alţii - au găsit un fel de semn de prezentare, un semn de înţelegere între ei, o parolă, care era prezentată prin semnul peştelui. S-a găsit acest semn al peştelui, pe care ei îl făceau între ei, discret, cu mâna în aer, cu toiagul pe pământ. Când se întâlnea un creştin cu unul despre care nu ştia că e creştin făcea semnul acesta şi celălalt se prindea imediat, ştia despre ce e vorba, dacă era şi el creştin. Şi puteau intra în vorbă unul cu altul în calitatea lor de creştini. De ce s-a ales ca semn de înţelegere, ca semn de descoperire, peştele? Pentru că în limba greacă, "peşte" se spune "ihtis", şi cuvântul "ihtis" este format din iniţialele cuvintelor "Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul".

Iată stimaţi ascultători câtă înţelepciune au avut primii creştini pentru a se înţelege unii cu alţii printr-un semn care cuprindea o mărturisire, o mărturisire de credinţă, aceea că Iisus este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul. În aceasta se cuprinde de fapt mărturisirea de credinţă despre Domnul Hristos, se cuprinde mărturisirea de credinţă pe scurt, în înţelesul acesta că Iisus este Hristos, este Alesul, este Mesia, este Cel rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea lumii, este Fiul lui Dumnezeu şi este mântuitor.

Cu vremea lucrurile s-au lămurit tot mai bine. Mai întâi Sfinţii Evanghelişti, fiecare în felul său, au prezentat pe Mântuitorul lumii. Sfântul Evanghelist Matei, după scrierea sa, după felul cum a conceput Evanghelia sa, ne dăm seama că s-a adresat unor oameni care ştiau despre Mesia, ştiau despre nişte proorocii care-L priveau pe Mântuitorul aşteptat şi de aceea pe el l-a interesat foarte mult faptul de a scoate în evidenţă că Iisus din Nazaret, Iisus despre care se vorbea pe atunci, este de fapt Mesia, este Hristos, este Unsul, este Alesul, Cel făgăduit de Dumnezeu şi proorocit de prooroci, şi că în El se împlinesc proorociile. Scriindu-le evreilor, el a făcut mai multe menţiuni în legătură cu prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume ca mântuitor. A adus înainte mereu legătura dintre o proorocie din Vechiul Testament şi împlinirea ei. Cineva care citeşte Sfânta Evanghelie de la Matei îşi dă seama că, după spusa Sfântului Evanghelist Matei, Mântuitorul nostru are o aşezare specială în conştiinţa credincioşilor, în înţelesul că din cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul şi pe care le-a cuprins Sfântul Evanghelist Matei vedem că Mântuitorul, vorbind despre cele se s-au zis de demult în Scriptură, adaugă "Şi Eu vă spun vouă". Deci: "Aţi auzit că s-a zis celor de demult: să nu ucizi, că cel ce ucide este vrednic de osândă. Iar eu vă zic vouă că cel ce se mânie pe fratele său este vrednic de osândă" (Matei 5, 21). Sau: "Aţi auzit că s-a zis celor de demult: să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Iar eu vă zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă şi vă rugaţi pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri" (Matei 5, 44). Deci Domnul Hristos Se compară pe Sine cu ceea ce s-a zis celor de demult, şi El spune un cuvânt mai presus de ceea ce s-a zis celor de demult, "Iar Eu vă zic vouă". Asta arată calitatea Lui în faţa celor de odinioară, "Eu vă zic vouă", autoritatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ştim apoi că Domnul Hristos S-a prezentat, după mărturia Sfântului Evanghelist Matei, ca "Domn al sâmbetei", ca mai mare decât templul, ca mai mare decât Iona, ca mai mare decât Solomon (cf. Matei 12, 42. 41. 8). Ştim că i-a întrebat Domnul Hristos pe oameni cine zic, cine li se pare lor că este El, şi ei au zis că este fiul lui David şi Domnul Hristos atunci a zis cum de David Îl numeşte pe El Domn, dacă este fiul lui, arătând prin aceasta că El este mai mult decât un fiu al lui David (cf. Matei 22, 42-45). În sfârşit, cunoaştem cuvintele Mântuitorului în care, vorbind despre Fiul Omului ca titlu mesianic, se prezintă pe Sine ca unul ce va veni ca Fiu al Omului pe norii cerului, că va avea o a doua venire în lumea aceasta, o a doua venire în slavă (cf. Matei 26, 64). Şi cunoaştem o mulţime de lucruri despre Domnul Hristos din Evanghelia de la Matei, pe Domnul Hristos ca făcător de minuni, pe Domnul Hristos ca Cel ce S-a răstignit pentru noi, pe Domnul Hristos Cel ce a biruit moartea, a înviat din morţi. Toate acestea ne dau o perspectivă în înţelegerea felului cum Sfântul Evanghelist Matei L-a înţeles pe Mântuitorul şi L-a prezentat pe El. De fapt adevărul este că noi n-am învăţat despre Domnul Hristos din Evanghelie, deşi putem învăţa şi din Evanghelie. Nici din Evanghelia de la Matei, nici din celelalte Evanghelii. De pildă, Sfântul Evanghelist Marcu nu are referiri la proorociile din Vechiul Testament când vorbeşte despre Domnul Hristos. De ce? Pentru că el a scris unor oameni care nu ştiau de proorociile din Vechiul Testament şi atunci împlinirea proorociilor pentru ei nu constituia un argument despre calitatea Mântuitorului ca mântuitor, despre calitatea Lui Iisus ca Mesia. Şi a găsit altă modalitate de prezentare a Mântuitorului, în special prin minunile făcute de Domnul Hristos, acestea fiind pentru ei un argument mai puternic decât argumentul că prin El s-au împlinit proorociile.

La fel, Sfântul Evanghelist Luca nu vorbeşte despre Domnul Hristos referindu-se la proorociile din Vechiul Testament, dându-şi seama desigur că pentru cel căruia e adresată Evanghelia sa - ştiţi că Sfântul Evanghelist Luca a scris Evanghelia sa pentru o singură persoană, pentru un om de vază cu numele Teofil, căruia i-a spus ce ştie el, ce a aflat el despre Iisus Hristos, despre învăţătura Lui - aceste referiri nu au mare însemnătate. Şi Sfântul Evanghelist Luca are în vedere aspecte ale persoanei Mântuitorului, iar Sfântul Evanghelist Ioan prezintă nişte profunzimi de gând în legătură cu Domnul Hristos, pe care i le-a descoperit Duhul Sfânt şi pe care le cunoaştem şi noi din câte a scris Sfântul Evanghelist Ioan.

Totuşi, noi n-am învăţat din Evanghelie despre Domnul Hristos, din citirea Evangheliei, ci am învăţat din conştiinţa Bisericii, revărsată în special în sfintele slujbe. Bineînţeles şi în propovăduire, dar adevărata propovăduire a Bisericii se cuprinde în textele de la sfintele slujbe. Am spus şi altă dată aici, când am vorbit despre "Filocalia pentru toţi", că eu consider sfintele slujbe ale Bisericii noastre ca fiind vuietul Duhului. Spuneam atunci că sunt trei locuri în Sfânta Scriptură a Noului Testament în care Duhul Sfânt este prezentat ca cel ce scoate un vuiet. Este asemănat cu vuietul vântului, cu vuietul apelor şi cu vuietul unei vijelii. În Sfânta Evanghelie de la Ioan în capitolul 3, acolo unde e prezentată convorbirea Domnului nostru Iisus Hristos cu Nicodim, se spune că Domnul Hristos a zis: "Duhul - sau vântul, cuvântul "duh" şi cuvântul "vânt" în limba greacă fiind exprimat prin aceeaşi expresie, "pnevma" - suflă unde vrea şi tu auzi vuietul lui, dar nu ştii de unde vine şi încotro se duce" (Ioan 3, 8), adică nu ştii unde începe şi unde se sfârşeşte. Vuietul Duhului e la fel cum e vuietul vântului. Tot în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 7, citim că a zis Domnul Hristos că "Din fiinţa celui ce crede vor curge râuri de apă vie" (Ioan 7, 38), şi Sfântul Evanghelist Ioan spune că aceasta a zis-o Domnul Hristos despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce cred în El, în Domnul Hristos. Iar în Faptele Sfinţilor Apostoli este vorba despre un vuiet al Duhului, când S-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli s-a auzit o "vijelie ca de vânt care suflă repede." (Fapte 2, 2) Când ne gândim că Domnul Hristos a zis - şi s-a păstrat cuvântul acesta în Sfânta Evanghelie de la Ioan - că "El - adică Duhul Sfânt - pe Mine Mă va preamări", putem face o legătură între vuietul Duhului şi sfintele slujbe în înţelesul că în sfintele slujbe se exprimă preamărirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos cea de la Duhul Sfânt, şi în sfintele slujbe se aude vuietul Duhului prin textele de la sfintele slujbe în care se vorbeşte şi despre cine este Iisus Hristos.

Adevăratul nostru contact, al credincioşilor drept-măritori, cu cele dumnezeieşti se realizează în cuprinsul sfintelor slujbe. Noi nu suntem cu Scriptura în mână şi să le spunem mereu oamenilor ce scrie aici şi ce scrie dincolo. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură pentru noi se întrupează, adevărurile din Scriptură se întrupează în trăirile religioase determinate de dumnezeieştile slujbe. La slujba de dimineaţă din duminici şi sărbători, înainte de a se citi Sfânta Evanghelie, se cere o învrednicire a credincioşilor pentru a asculta Sfânta Evanghelie, căci se zice: "Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm". Cerem o învrednicire specială pentru a asculta Sfânta Evanghelie. De ce? Pentru că Sfânta Evanghelie este cuvânt mai presus de lumea aceasta, este cuvânt veşnic pe care nu-l putem înţelege cu măsurile gândurilor noastre, şi de aceea trebuie să avem o învrednicire specială. În Filocalie este un cuvânt la Evagrie Ponticul care zice aşa: "Bate la porţile Scripturii cu mâinile virtuţii". Prin urmare noi cunoaştem învăţătura Bisericii despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos din alcătuirile de la slujbele Bisericii.

În secolul IV, respectiv în anul 325, s-a formulat învăţătura Bisericii, mărturisirea Bisericii de până atunci, în ceea ce numim noi astăzi Simbolul credinţei sau Crezul. În Simbolul credinţei formulat în partea formulată în Sinodul I de la Niceea avem credinţa în Dumnezeu Tatăl şi credinţa în Dumnezeu Fiul, pentru ca mai târziu să se formuleze la al doilea Sinod Ecumenic credinţa în Dumnezeu Duhul Sfânt şi credinţa în Biserică, în Sfintele Taine şi în viaţa de veci. În Simbolul credinţei, aşa cum îl cunoaştem noi şi cum de fapt a fost formulat la cele două sinoade ecumenice, în partea întâi, în legătură cu credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos - care este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul - se precizează nişte lucruri care trebuie înţelese de către toţi aşa cum sunt prezentate în Simbolul credinţei, pentru că numai aşa se poate vorbi despre Ortodoxie. Cine crede ortodox acela este ortodox. Este în Ortodoxie cine mărturiseşte credinţa ortodoxă. Ori credinţa ortodoxă despre Domnul Hristos este formulată în felul următor: după ce zicem "Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute" adăugăm "Şi într-unul Domn Iisus Hristos". Aşa cum credem în Dumnezeu Tatăl credem şi în Dumnezeu Fiul, "într-unul Domn Iisus Hristos - despre care precizăm că este - Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii". Adăugăm în continuare că este "Lumină din Lumină - deci Domnul Hristos Fiul lui Dumnezeu este Lumină din Lumină - Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat - deci este nu numai om, ci este Dumnezeu, şi anume Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat - născut - nu este creat - iar nu făcut, - este de o fiinţă - Cel de o fiinţă cu Tatăl, - şi ştim despre El că toate s-au făcut prin El - prin Care toate s-au făcut". Asta ştim noi despre firea dumnezeiască a Mântuitorului. Şi mai departe spunem că El, deci firea dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu "S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om". Şi acum, după firea omenească unită cu firea dumnezeiască, spunem ce s-a întâmplat în continuare: "S-a răstignit pentru noi în vremea lui Ponţiu Pilat, a pătimit, S-a îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi; Şi S-a suit la ceruri - S-a înălţat la ceruri - şi şade de-a dreapta Tatălui; - de unde - iarăşi va să vină să judece vii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit".

Deci dacă cineva vrea să ştie ce învaţă Biserica despre Domnul Hristos, dacă vrea să aibă un răspuns la întrebarea "Cine este Iisus Hristos?", să aibă în vedere învăţătura Bisericii din Simbolul credinţei, să aibă în vedere ce spune Biserica, ce a spus Biserica la Sinodul I Ecumenic de la 325 despre Domnul Hristos. Ce a spus? A spus că este o fiinţă, o persoană în două firi, fire dumnezeiască şi fire omenească. După firea dumnezeiască este din veşnicie născut din Tatăl şi de o fiinţă cu Tatăl, este Cel prin care toate s-au făcut. Că firea dumnezeiască s-a unit cu firea omenească. Când şi unde? Atunci când Preasfânta Fecioară Maria a primit să fie mamă a Mântuitorului lumii, când a zis "Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău", cuvânt spus către îngerul binevestitor. Când a zis Preasfânta Fecioară Maria "Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău", atunci firea dumnezeiască a început să aibă în apropiere de ea şi în legătură cu ea firea omenească a Mântuitorului. Deci cele două firi, firea dumnezeiască şi firea omenească s-au unit, au început să existe împreună în pântecele Preasfintei Fecioare Maria. Asta este credinţa Bisericii, şi zicem: "S-a pogorât din cer şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om". Avem, prin urmare, de acum pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Noi stăm în legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos când ne rugăm Lui sau când ascultăm cuvintele Lui. Ori de câte ori ne gândim la Domnul Hristos noi trebuie să avem în vedere faptul că El este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. După o expresie de la slujbele dumnezeieşti ale Bisericii noastre, Iisus Hristos este "om nu simplu şi Dumnezeu nu gol". Aşa zice o expresie de la Duminica Tomii, că Iisus Hristos este om, nu simplu, nu este numai om deci, ci este om unit cu Dumnezeu şi este Dumnezeu, şi este Dumnezeu dar nu gol, ci este Dumnezeu unit cu omul. Noi nu ne putem gândi la Domnul Hristos niciodată altfel decât la Cel ce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat şi om adevărat născut din Preasfânta Fecioară Maria, iar aceasta pentru veşnicie.

La Buna Vestire, în 25 martie, şi la sărbătoarea Naşterii Mântuitorul nostru Iisus Hristos la 25 decembrie, şi în toată perioada de sărbătorire a Naşterii Domnului - ştiţi, probabil ştiţi, că vreme de 12 zile, din 20 decembrie şi până în 31 decembrie - Biserica noastră sărbătorind Naşterea Mântuitorului face aprecieri în legătură cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, face aprecieri în legătură cu unirea între firea dumnezeiască şi firea omenească pentru veşnicie. Niciodată nu se mai desparte în persoana Mântuitorului firea dumnezeiască de firea omenească a Mântuitorului. Când Domnul Hristos a fost pe Cruce şi a murit pe Cruce, a murit după firea omenească, pentru că firea dumnezeiască nu moare, nu poate muri. Dar firea dumnezeiască a fost unită cu firea omenească şi în vremea când trupul era în mormânt, când trupul Mântuitorului era în mormânt, când sufletul Mântuitorului era în iad, iar dumnezeirea era pretutindenea, şi cu trupul în mormânt, şi cu sufletul în iad, şi în rai cu tâlharul, şi stând pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Stimaţi ascultători, dacă noi ne gândim la lucrurile acestea cu adevărat, suntem copleşiţi de ele, rămânem uimiţi de măreţia lui Dumnezeu. De altfel Sfântul Isaac Sirul - cred că v-am mai spus eu lucrul acesta - zice că "Cel ce nu se minunează de Dumnezeu încă nu a cunoscut pe Dumnezeu". Iar la Sfântul Munte este o vorbă care zice: "La Dumnezeu să te gândeşti ca la Dumnezeu, nu ca la om, şi să-l respiri pe Dumnezeu în toată vremea cum ai respira aerul". Deci să te gândeşti la Dumnezeu într-una şi să te gândeşti cu evlavie, cu copleşire, şi atunci te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Iar dacă nu te minunezi de Dumnezeu, oricât te-ai gândi la Dumnezeu, să ştii că încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Prin urmare şi noi, având în vedere lucrurile acestea, ne minunăm de ele, şi aşa ne învaţă Duhul care vuieşte în sfintele slujbe, şi aşa ne învaţă sfânta noastră Biserică, care îşi cuprinde învăţătura în dumnezeieştile slujbe. De aceea participarea la sfintele slujbe ale Bisericii pentru noi ortodocşii este o chestiune esenţială. Nu este o chestiune posibilă, o chestiune care e bine să o ai în vedere, ci este o chestiune esenţială: trebuie să stai în faţa lui Dumnezeu în atmosfera sfintelor slujbe.

Deci învăţăm de la sfânta Biserică despre firea dumnezeiască a Mântuitorului că s-a unit cu firea omenească, şi în firea omenească Mântuitorul, unit cu firea dumnezeiască, a suferit pentru păcatele noastre. El neavând păcat a suferit pentru păcatele noastre, şi toate s-au întâmplat pentru mântuirea noastră. Deci Fiul lui Dumnezeu care S-a pogorât din cer, S-a făcut om din Preasfânta Fecioară, în realitate Şi-a creat fire omenească - asta înseamnă că S-a făcut om, nu că firea dumnezeiască a devenit om, ci că firea dumnezeiască s-a unit cu firea omenească fără posibilitatea de despărţire, aşa S-a făcut om Fiul lui Dumnezeu, S-a născut de la Duhul Sfânt din Preasfânta Fecioară Maria. Deci unirea firilor s-a făcut în Preasfânta Fecioară Maria, aşa încât Maica Domnului când L-a născut pe Domnul Hristos a născut om nu simplu şi Dumnezeu nu gol, om unit cu Dumnezeu şi Dumnezeu unit cu om. De aceea Maica Domnului în Ortodoxie este mărturisită ca Născătoare de Dumnezeu. Nu că L-a născut pe Dumnezeu, ci a născut o fiinţă care era şi Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L poate naşte om, pe Dumnezeu Îl naşte Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu e născut din Tatăl, aşa mărturisim.

Să ştiţi că lucrurile acestea sunt mai presus de fire, mai presus de înţelegere, noi nu putem înţelege lucrurile acestea, sunt nişte taine, şi credinţa noastră e o credinţă a tainelor şi învăţătura Bisericii noastre este o învăţătură de taină şi de taine. Noi nu avem numai cele şapte Taine prin care se coboară Harul lui Dumnezeu peste credincioşi, ci avem o mulţime de taine. Iată, taina Întrupării. Cine poate dezlega taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu? Nimenea. Dar noi credem în această taină, ne supunem cu mintea. La sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este o alcătuire în care se spune: "Taina nu suferă ispitire", nu o poţi cerceta. Dacă vrei să faci dintr-o taină ne-taină, dacă vrei să explici o taină înseamnă că pentru tine nu mai este taină şi înseamnă că nu ştii ce este o taină dacă vrei să o explici. Nu se poate explica, "taina nu suferă ispitire". Numai cu mintea, stând plecaţi cu mintea, "zicem împreună cu tine - vorbim noi cu Născătoarea de Dumnezeu -: Negrăite Doamne, slavă Ţie". Slăvim pe Dumnezeu ca pe Cel ce este mai presus de noi, mai presus de puterile noastre de cunoaştere, ne supunem tainei, cinstim taina, dar taina rămâne taină, cine vrea să explice o taină nu ştie ce vrea. O taină nu poate fi explicată, nici taina Întrupării, nici taina Jertfei, nici taina Învierii, nici taina Înălţării. Toate rămân taine pe care ni le comunică Biserica noastră şi în care noi credem şi pe care le cinstim ca taine, dar nu le putem explica, nu avem cum să le explicăm.

Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, a primit în fiinţa Sa firea omenească, care e alcătuită din trup şi din suflet, iubiţi credincioşi. Să ştiţi că numai la Teologie mi-am dat seama de lucrul acesta. M-am rugat Domnului Hristos de când mă ştiu dar aveam impresia că Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Şi-a luat trup şi că în trup a vorbit cu firea dumnezeiască. Nu m-am gândit că de fapt firea omenească este alcătuită din suflet şi din trup şi deci Domnul Hristos a luat firea omenească aşa cum este ea, cu trup şi cu suflet, cu tot ce are firea omenească, afară de păcat. Şi în firea omenească Domnul Hristos Şi-a manifestat firea dumnezeiască cum poate ea să fie manifestată, cum putea ea să fie înţeleasă. De exemplu la Schimbarea la Faţă spunem "arătând ucenicilor Tăi mărirea Ta pe cât li se putea", deci nu cât era şi cât este, că nu poate omul să cuprindă pe Dumnezeu nici în extensiune, în lărgime, şi nici în adâncime. Noi totdeauna stăm cumva la suprafaţa cunoştinţei de Dumnezeu, că nu poate om mărginit să cuprindă nemărginitul. Cred că v-am spus eu atunci când v-am vorbit despre raportul între om şi Dumnezeu - am ţinut odată un cuvânt aici "Unele aspecte ale raportului dintre Dumnezeu şi om" - că Fericitul Augustin şi-a propus să scrie o carte despre Dumnezeu. Şi gândindu-se el la lucrul acesta, a văzut pe malul mării când se plimba odată, un copil care a făcut o groapă în nisip şi cu un vas ducea apă din mare în groapa din nisip. Şi când l-a întrebat ce face, el a zis că vrea să mute marea în groapa din nisip. Şi atunci Fericitul Augustin a avut un gând: uite, ce vrea copilul acesta să facă vreau şi eu când vreau să scriu o carte despre Dumnezeu. N-am cum să scriu o carte despre Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o carte. Aşa este şi când ne gândim la tainele mântuirii, la tainele Domnului Hristos: nu putem cuprinde nemărginitul în mărginit, oricât am vrea noi să cunoaştem, trebuie să fii nemărginit ca să cuprinzi nemărginitul.

Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om, în firea omenească a pătimit pentru păcatele noastre, S-a jertfit pe cruce, a murit şi după aceea a înviat a treia zi. Cu sufletul S-a coborât la iad, cu sufletul îndumnezeit. Gândiţi-vă de exemplu la cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur în legătură cu Sfintele Paşti, unde se spune că Fiul lui Dumnezeu S-a coborât la iad şi că iadul s-a amărât: "Iadul s-a amărât văzându-Te pe Tine jos. S-a amărât că s-a stricat, s-a amărât că s-a batjocorit, s-a amărât că s-a omorât, s-a amărât că s-a legat. A luat trup şi de Dumnezeu s-a lovit; a luat pământ şi s-a întâmpinat cu cerul, a luat ce a văzut şi a căzut întru ce n-a văzut. Unde-ţi este moarte boldul? Unde-ţi este, iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu te-ai surpat. Înviat-a Hristos şi au căzut dracii. Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa vieţuieşte". Toate lucrurile acestea se întâmplă în realitate pentru noi care avem dreapta credinţă ortodoxă. După aceea, după ce a înviat din morţi, la 40 de zile Domnul nostru Iisus Hristos S-a înălţat la cer "şi şade de-a dreapta Tatălui - de unde, mărturisim noi - iarăşi va să vină să judece vii şi morţii, a Căruia împărăţie nu va avea sfârşit".

Prin urmare, dacă e vorba să răspundem la întrebarea cine este Iisus Hristos din perspectiva învăţăturii Bisericii noastre, spunem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Unul Născut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, om adevărat din Preasfânta Fecioară, este Dumnezeu şi om, este om şi Dumnezeu, este om nu simplu, este Dumnezeu nu gol, este Dumnezeu unit cu omul, este om unit cu Dumnezeu. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a înviat a treia zi, după Scripturi, S-a înălţat la ceruri, şade de-a dreapta Tatălui. Toate acestea noi le mărturisim şi le mărturisim nu numai cu cuvântul ci şi cu trăirea, în înţelesul că noi avem o sărbătoare a Bunei Vestiri în care se pun în evidenţă începuturile firii omeneşti a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Preasfânta Fecioară Maria. După aceea avem o sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos în care se pune în evidenţă naşterea după firea omenească a Celui ce este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Cinstim apoi celelalte în legătură cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin sărbătorire, de pildă în Vinerea Mare Jertfa Mântuitorului, moartea de pe Cruce, în Duminica Învierii Învierea Domnului Hristos, la sărbătoarea Înălţării Înălţarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi aşteptăm a doua venire, pentru că mărturisim că iarăşi va să vie Mântuitorul să judece vii şi morţii.

Toate aceste sărbătoriri de peste an noi de fapt le cuprindem în dumnezeiasca Litrughie. Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii noastre Ortodoxe e sărbătorire cuprinzătoare, cuprinde învăţătura Bisericii şi cuprinde trăirea evenimentelor care s-au petrecut şi pe care noi le sărbătorim peste an la date calendaristice. În cuprinsul Sfintei Liturghii noi avem şi Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în înţelesul că pe Sfânta Masă se prefac Cinstitele Daruri în Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, aşa cum s-a întâmplat aceasta la întruparea Mântuitorului, prin puterea Duhului Sfânt s-a creat firea omenească a Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aşa cum s-a întâmplat atunci se întâmplă pentru împărtăşirea credincioşilor şi prefacerea Cinstitelor Daruri, fiind de faţă Preasfânta Treime, anume Dumnezeu Tatăl care trimite pe Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt care preface Cinstitele Daruri în Trupul şi Sângele Mântuitorului şi Dumnezeu Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, care are în prelungirea trupului şi sufletului Său Trupul şi Sângele unit cu sufletul şi cu dumnezeirea în Sfânta Euharistie pentru împărtăşirea credincioşilor. Deci întruparea Domnului nostru Iisus Hristos se realizează pentru împărtăşirea credincioşilor, pentru întruparea Lui în credincioşi la Sfânta Liturghie. Şi mai departe avem la Sfânta Liturghie şi Cina cea de Taină cu "Luaţi mâncaţi, acesta este Trupul Meu", "Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu". Avem moartea pe Cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pomenim noi cele ce s-au făcut pentru noi, şi anume: "Aducându-ne aminte [...] de Cruce, de groapă, - de înmormântarea Domnul Hristos - de Învierea cea de a treia zi - avem şi Sfintele Paşti la Sfânta Liturghie, - de înălţarea la cer, de şederea de-a dreapta Tatălui şi de iarăşi a doua slăvită venire". Toate acestea le pomenim la Sfânta Liturghie. Deci la Sfânta Litrughie noi avem un răspuns la întrebarea cine este Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om, este Dumnezeu din Dumnezeu, este om din Preasfânta Fecioară, realizat prin contribuţia Duhului Sfânt, este Cel ce S-a răstignit pentru noi. Ştiţi că se zice în Vinerea Mare: "Pe Cel ce S-a răstignit pentru noi veniţi toţi să-L lăudăm; că pe Acesta văzându-L Maria pe Cruce a zis: Deşi rabzi răstignire, Tu eşti fiul şi Dumnezeul meu". În faţa aceste ziceri din Vinerea Mare, în care noi mărturisim că Cel ce S-a răstignit S-a răstignit pentru noi şi că este Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, să punem cuvântul de la Înviere care zice: "De Te-ai şi pogorât în mormânt Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă, şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuţi sculare".

Toate acestea avându-le în vedere, de fapt avem în vedere ceea ce ne spune Biserica noastră despre Mântuitorul, şi aşa ceva să ştiţi că nu spune nimeni la yoga. Chiar dacă ziceţi voi - poate unii dintre voi - "Eu am învăţat despre Hristos la yoga", nu-mi pot închipui că v-a spus cineva ce v-am spus eu acuma. Ce v-am spus eu spune Biserica şi aici trebuie să căutăm credinţa. Nu ne spune nimenea dintre cei care fac păcate mari şi care zic că nu-i nici un păcat, că trebuie să-ţi dirijezi energiile către cer făcând răutăţi şi spurcăciuni. Stimaţi ascultători, mai ales dragi tineri, nu vă uitaţi la lucruri din acestea, că vă duc în fundul iadului, nu vă înalţă către cer. Biserica vă înalţă către cer, Liturghia vă duce către cer, Sfânta Euharistie vă ridică mai presus de lumea aceasta. Aşa ceva nu puteţi auzi în altă parte decât în Biserică şi de la oamenii Bisericii. Eu vă spun nişte lucruri pe care sigur nu le-aţi auzit. Le-aţi fi putut auzi la slujbele noastre dacă v-ar fi atras cineva atenţia, dar să ştiţi că nici eu, deşi m-am trezit în Biserică şi am învăţat lucruri pe de rost - o mulţime de lucruri le ştiam şi le spuneam - nu le înţelegeam, ca şi când le-aş fi învăţat în limbă străină. Abia la Teologie mi s-a deschis capul asupra comorilor Ortodoxiei din sfintele slujbe. Abia acolo am început eu să-mi dau seama de profunzimea de gând a textelor liturgice, care sunt foarte importante.

Să ne mai gândim noi la un cuvânt liturgic, la o alcătuire de la Sfânta Liturghie care se zice la toate Liturghiile, şi anume la alcătuirea care are următorul cuprins: "Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Maria, care neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi". Cât e rugăciune în cuvântul acesta, în alcătuirea aceasta? Doar atât: Fiul lui Dumnezeu "mântuieşte-ne pe noi", atât e rugăciune. Cât e dogmatică în cuvântul acesta? Tot ce se spune e dogmatică. Mai întâi "Unule Născut - vorbim cu Domnul Hristos - Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră - ce? - a Te întrupa - din cine? - din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Maria" Cum? Neschimbat Te-ai întrupat, adică cum ai fost ca Dumnezeu aşa Te-ai întrupat în firea omenească, Te-ai unit cu firea omenească, "neschimbat Te-ai întrupat". Şi ce ai mai făcut? Te-ai răstignit. Unde? În firea omenească. Cine? "Hristoase Dumnezeule", Hristos Dumnezeu. Şi ce eşti Tu? "Unul din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt". Şi acum cerem ceva de la El: "mântuieşte-ne pe noi".

Stimaţi ascultători, eu vă spun lucrurile acestea, sigur nu le ţineţi minte acum, că nici eu nu aş fi ţinut minte dacă mi-ar fi spus cineva câte v-am spus eu deodată acuma, dar vă dau o sugestie: urmăriţi singuri lucrurile acestea în slujbele noastre, învăţaţi nişte texte de felul acesta, analizaţi-le, aprofundaţi-le, împodobiţi-vă mintea cu ele şi să vedeţi câtă bucurie puteţi avea ştiind cine este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi apoi raportându-ne cu toţii cum trebuie la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la Dumnezeu adevărat, la om adevărat, la Dumnezeu unit cu omul, la om unit cu Dumnezeu şi la faptul că aceasta s-a întâmplat pentru veşnicie. Deci noi când auzim pe Domnul Hristos spunându-ne un cuvânt în Evanghelie, Îl auzim pe Cel ce este Dumnezeu adevărat şi pe Cel ce este om adevărat vorbindu-ne nouă. A găsit modalitatea de a ajunge la noi. La o rugăciune de la Sfântul Maslu spunem noi, vorbind cu Domnul Hristos, că "Te-ai făcut om pentru zidirea Ta". Iar Sfântul Simeon Noul Teolog, uimit de măreţia lui Dumnezeu, zice: "Cum de foc eşti ce ţâşneşte, şi eşti val răcoritor / Cum de arzi şi-alini îndată, cum mă faci nemuritor? / Cum de faci din vameşi îngeri şi-ntunericul lumină? / Cum de scoţi din iad şi cum de curăţeşti pe cei din tină? / Cum tragi bezna în lumină, cum de noaptea o cuprinzi? / Cum de mă prefaci cu totul, inima cum mi-o aprinzi?". Şi acum urmează ceva foarte, foarte important: "Cum de Te împreuni cu robii, fii ai Tatălui de-i faci?", cum prelungeşti întruparea prin oameni, în oameni. "Cum de-i arzi de dor, rănindu-i, cum de iarăşi îi împaci? / Cum de rabzi şi suferi Doamne, cum nu răsplăteşti îndată? / Cum de vezi cele ce-n taină numai Ţie Ţi se-arată? / Cum fiind aşa departe, vezi ce facem fiecare? / Doamne, robilor Tăi dă-le îndelunga Ta răbdare!" Sunt nişte perle de gând, nişte lumini din lumea de dincolo, nişte daruri ale lui Dumnezeu care se dau oamenilor care-şi curăţesc sufletul ca să le primească şi să le înţeleagă. Pentru că sunt atâţia dintre credincioşii noştri care se plictisesc la slujbă, care se tot uită cine intră, cine iese, care aşteaptă să se sfârşească slujba. Bineînţeles că aceia nu pot avea dar de la Dumnezeu din cuprinsul sfintelor slujbe, dar dacă-ţi curăţeşti sufletul şi te faci deschis pentru lucruri dumnezeieşti, pentru lumini din cer, atunci, după ce s-a sfârşit slujba ţi se pare că ar trebui să mai înceapă una. Şi aceasta ne ridică mai presus de noi şi ne apropie de Dumnezeu. Să ştiţi că Sfintele Paşti de pildă, împreună cu Săptămâna Luminată, sunt raiul anului bisericesc. Noi la Sfintele Paşti şi în Săptămâna Luminată trăim clipe de rai aici pe pământ, anticipăm raiul. Noi ne închipuim raiul ca o trăire de Paşti, şi de fapt aşa este. De aceea zicem noi "Dă-ne nouă mai adevărat a ne împărtăşi cu Tine în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale".

Stimaţi ascultători, pentru nişte sugestii în legătură cu ceea ce am vrut să vă prezint în seara aceasta, ca răspuns la întrebarea "Cine este Iisus Hristos?", eu cred că am spus destul. Dacă mai sunt nişte lucruri de lămurit, se pot lămuri în dialogurile care vor urma, iar pentru mine este foarte important să vă pregătiţi sufletul în aşa fel încât să puteţi fi locaşuri ale Sfintei Treimi, mai întâi prin gândurile sfinte de la sfintele slujbe, şi apoi prin trăirile acelor gânduri. Şi atunci vom avea pe Domnul Hristos lucrător în noi şi ne va răspunde El mai mult şi mai bine la întrebarea "Cine este Iisus Hristos?"


Intervievator: Părinte, vă rugăm să ne spuneţi cum s-a făcut cunoscut numele lui Dumnezeu de către Domnul Iisus Hristos şi dacă Domnul Hristos a pronunţat numele lui Dumnezeu şi care este acesta?

Părintele Teofil: În ceea ce priveşte numele lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a întrebuinţat atunci cuvântul care era înţeles de toţi oamenii. Noi nu cunoaştem cuvântul, sau nu ştim cum a pronunţat Domnul Hristos numele lui Dumnezeu, decât ştim că numele lui Dumnezeu aşa cum l-a pronunţat Domnul Hristos a fost tradus în limba noastră. De exemplu Sfântul Apostol Pavel menţine în Epistola către Romani, capitolul 8, şi în Epistola către Galateni, cuvântul "Avva", "Părinte". E un cuvânt pe care l-a întrebuinţat Domnul Hristos, noi însă nu întrebuinţăm cuvinte străine, ci întrebuinţăm cuvântul corespunzător în limba noastră. Nu are rost să zicem "Avva" când putem să zicem foarte bine "Părinte", nu are rost să zicem alt fel când putem să zicem "Dumnezeu". Zicem cum e în limba noastră.


Intervievator: Mântuitorul spune: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine". Credeţi că după întruparea Fiului lui Dumnezeu mai poate fi mântuire în afara împărtăşirii cu Iisus Hristos?

Părintele Teofil: În afara Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică fără Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu există mântuire. Mântuirea vine prin Hristos, nu există alt nume prin care ne mântuim decât numele Domnului nostru Iisus Hristos, citim noi în Faptele Apostolilor cuvânt spus de Sfântul Apostol Petru (Fapte 4, 12). El este "calea, adevărul şi viaţa", noi urmărim mântuirea mergând pe calea Mântuitorului, având adevărul Mântuitorului şi având puterea dătătoare de viaţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În legătură cu Mântuitorul avem mântuirea, ne ridicăm. El ne ridică, nu noi ne ridicăm.


Intervievator: Vă rugăm să ne explicaţi, pe cât se poate, numele de "Fiu al Omului".

Părintele Teofil: "Fiul Omului" era un titlu mesianic. În Vechiul Testament în special se întrebuinţează cuvântul acesta, de exemplu în cartea proorocului Iezechiel i se atrage atenţia proorocului spunându-i-se "Fiul Omului". Cuvântul "Fiul Omului" nu înseamnă fiu de om, ci înseamnă un titlu mesianic, adică Fiul Omului I se zicea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca Mesia. De aceea zice Domnul Hristos "Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul" (Matei 8, 20) şi când zice aceasta Se referă la El Însuşi că nu are unde să-Şi plece capul, că nu avea o proprietate personală, o casă a Lui. Şi când Îşi zice Lui Fiul Omului are în vedere tocmai acest titlu mesianic. Sau spune că "Fiul Omului va veni pe norii cerului", nu spune că orice om va veni pe norii cerului, ci unul anume. Cine? Mântuitorul Hristos va veni pe norii cerului (cf. Matei 26, 64). Sau zice "Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?" (Matei 16, 13). Deci Domnul Hristos face legătură între El şi Mesia Cel făgăduit, care era aşteptat ca Fiu al Omului. Deci asta să reţineţi, că e vorba de un titlu mesianic.


Intervievator: Vă rugăm să ne explicaţi versetul din I Timotei 3, 16: "Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă" pe care Sfântul Apostol Pavel îl numeşte "taina dreptei credinţe".

Părintele Teofil: Taina dreptei credinţe se crede că a fost un imn pe care-l cântau credincioşii pe vremea Sfântului Apostol Pavel, şi Sfântul Apostol Pavel îl cuprinde în Epistola către Timotei şi are în vedere istoria mântuirii. Adică "Dumnezeu S-a arătat în trup", S-a întrupat Dumnezeu, era o mărturisire de credinţă. "S-a îndreptat în Duhul", adică S-a făcut cunoscut prin firea dumnezeiască. "S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă", e istoria mântuirii prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos.


Intervievator: La sfânta arătare de la stejarul lui Mamvri cei trei îngeri sunt o imagine a Sfintei Treimi sau chiar cele trei persoane ale Sfintei Treimi?

Părintele Teofil: Da, sunt o arătare a Sfintei Treimi la măsura la care poate omul să înţeleagă ceea ce e mai presus de înţelegere. Taina Sfintei Treimi să ştiţi că rămâne o taină. Oricât ar căuta oamenii să o explice, oricât ar căuta să o aducă în logic, nu pot să o înţeleagă prin raţiune. De ce nu ni se spune "Raţionaţi şi veţi înţelege", ci spune "Credeţi şi veţi înţelege, de nu veţi crede nu veţi înţelege". Noi primim tainele prin credinţă, Sfântul Isaac Sirul spune că "credinţa este uşa tainelor". Singura modalitate de a înţelege tainele, de a putea primi tainele e credinţa în ele, noi nu putem să explicăm tainele. "N-au cunoscut când Te-ai întrupat îngerii Tăi cei fără de trup, - zice o cântare a Bisericii noastre la glas V - n-au simţit când ai înviat ostaşii cei ce Te străjuiau, că amândouă s-au pecetluit de către cei ce ispiteau şi s-au arătat taine celor ce le primesc cu credinţă" (Octoih, Duminica glasului V la Utrenie).


Intervievator: Vă rugăm să ne spuneţi de ce dintre persoanele Sfintei Treimi tocmai Fiului Îi revine misiunea de a veni pe pământ.

Părintele Teofil: E o taină până la urmă. Orice încercare de a explica tainele nu aduce mai mult decât ştim. Dumnezeu aşa a găsit în înţelepciunea Lui, ca Fiul Lui să fie Cel care ne mântuieşte.


Intervievator: În cadrul rugăciunilor dinaintea Sfintei Împărtăşanii spunem: "Că nu vom spune taina Ta vrăjmaşilor Tăi". Care este această taină? Cum să nu o spunem vrăjmaşilor?

Părintele Teofil: În vremea aceea creştinii aveau o grijă deosebită să nu se cunoască tainele neînţelese de oameni celor care nu le pot înţelege. Probabil e vorba chiar de Taina Sfintei Înpărtăşiri pe care oamenii n-ar fi înţeles-o. Ştiţi că evreii se certau între ei şi ziceau: "Cum poate Acesta să ne dea trupul Său să-l mâncăm" (Ioan 6, 52). Şi Domnul Hristos nu le-a dat nici o explicaţie. De ce nu le-a dat explicaţie? Pentru că şi aşa nu puteau înţelege, taina rămâne taină. Şi atunci "nu voi spune vrăjmaşilor Tăi taina Ta" - nu voi coborî cele sfinte la nivelul celor pătimaşe.


Intervievator: Vă rugăm să comentaţi afirmaţia făcută de Sfântul Maxim Mărturisitorul: "Întruparea lui Dumnezeu atât îl face pe om dumnezeu cât S-a făcut El pe Sine om".

Părintele Teofil: E vorba despre faptul că până acolo poate ajunge omul ca să-L primească pe Dumnezeu, cât a putut ajunge firea omenească a Mântuitorului ca să primească pe Dumnezeu.


Intervievator: De ce în calendarul nostru Duminica Tomii este aşezată înaintea Duminicii Mironosiţelor?

Părintele Teofil: E foarte simplu, pentru că în Duminica Tomii se prăznuieşte ce s-a întâmplat a opta zi după Înviere. Ori a opta zi după Înviere e prima duminică după Învierea Domnului Hristos. Şi atunci nu puteau fi pomenite sfintele femei mironosiţe în a opta zi, când în a opta zi trebuia să se prăznuiască arătarea Mântuitorului de faţă fiind şi Sfântul Apostol Toma. Atunci sfânta Biserică a lăsat pentru mai târziu pomenirea femeilor mironosiţe, pentru prima duminică după Duminica Tomii, când nu mai era ceva special de prăznuit.


Intervievator: Ce reprezintă naşterea din nou despre care vorbeşte Domnul nostru Iisus Hristos lui Nicodim, în Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 3?

Părintele Teofil: Despre care vorbeşte şi Sfântul Evanghelist Ioan în Epistola sa Sobornicească. Reprezintă transformarea omului la o viaţă nouă, trăită în Dumnezeu şi din Dumnezeu.


Intervievator: Care este legătura între naşterea supranaturală a Mântuitorului din Fecioara Maria şi lipsa de păcat a lui Iisus Hristos?

Părintele Teofil: Este legătură în înţelesul acesta că Duhul Sfânt a contribuit la alcătuirea firii omeneşti în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că altfel nu s-ar fi deosebit firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos de firea omenească a celorlalţi oameni. Ca fire nici nu se deosebeşte, dar ca început se deosebeşte. Noi nu cunoaştem nici taina aceasta, rămâne totuşi mai departe taină, însă în orice caz Domnul Hristos El Însuşi a spus cuvintele "Cine Mă va vădi pe Mine de păcat?", iar Sfântul Apostol Pavel afirmă că S-a făcut Fiul lui Dumnezeu om "întru toate asemenea nouă, afară de păcat".


Intervievator: Când spunem că Iisus S-a înălţat la cer ne gândim că El S-a ridicat în planul veşniciei. Ne este destul de greu să înţelegem cum putem noi lua act de legătura cu Iisus Hristos pe care El o intenţionează. Cum se poate întâlni timpul cu veşnicia?

Părintele Teofil: Este o taină şi acesta, ceea ce ştim noi este atâta, că vom fi înălţaţi şi noi într-un plan altul decât planul existenţei noastre aici pe pământ. Cum va fi vom cunoaşte numai când vom fi noi în acel plan. Ceea ce ar putea veni aici în legătură cu cuvântul acesta e cuvântul pe care l-a spus Domnul Hristos, că "ceea ce la oameni este cu neputinţă este cu putinţă la Dumnezeu" (Matei 19 ,26). N-avem cum să ştim modalitatea în care se va realiza, dar ştim că se va realiza aşa cum a găsit înţelepciunea lui Dumnezeu de cuviinţă.


Intervievator: Putem spune că trăim o experienţă a transcendenţei numai în momentul în care întâlnim absolutul într-o persoană concretă?

Părintele Teofil: În măsura în care ne depăşim pe noi înşine putem înţelege tot mai mult din tainele existenţei mai presus de noi. Asta este o chestiune care ţine de ceea ce vrea Dumnezeu cu noi, nu de ceea ce vrem noi de la Dumnezeu.


Intervievator: Vă rugăm să ne vorbiţi despre dragoste ca: motiv al Creaţiei, al Întrupării şi al Jertfei pe Cruce, cunună a virtuţilor. Sentimentalismul şi simţurile, în ce raport se află ele cu dragostea. Dragostea omului trupesc în ce sens se deosebeşte de dragostea omului duhovnicesc?

Părintele Teofil: Toate ale omului sunt la nivelul omului. Sigur că un om trupesc nu poate avea decât dragoste trupească, un om pătimaş nu poate avea decât dragoste pătimaşă, un om curat nu poate avea dragoste pătimaşă, are dragoste curată. Fiecare îşi manifestă interiorul său în faptele sale, în gândurile sale, în ceea ce este el. Nimenea nu poate sări peste umbra lui, când sari, sari cu umbră cu tot. Aşa cum eşti, aşa eşti în toate.

Cât priveşte dragostea lui Dumnezeu, noi credem că Dumnezeu a creat lumea din iubire şi o mântuieşte tot din iubire şi prin iubire, şi ne cheamă pe noi la iubire, la o iubire după poruncă, la iubire curată, nepătimaşă, pe care o realizăm - Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că "Dragostea adevărată este născută de nepătimire". Întâi trebuie să fim nepătimaşi, şi după aceea avem o dragoste curată, o dragoste adevărată. Jertfa Mântuitorului s-a făcut din iubire, "Crucea Mântuitorului - zicea cineva pe bună dreptate, m-aş bucura dacă aţi reţine cuvântul acesta - este faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni". Pentru că Dumnezeu este iubire şi jertfa s-a făcut din iubire, Crucea Mântuitorului reprezintă iubirea lui Dumnezeu, deci este "faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni". Bineînţeles, Crucea Mântuitorului - şi aceasta cred că e bine să o avem în vedere - nu reprezintă numai jertfa Mântuitorului, ci reprezintă şi învierea Mântuitorului, deci este şi simbol al biruinţei, nu numai un simbol al jertfei, al neputinţei, al iubirii lui Dumnezeu care Se jertfeşte, ci este şi un semn al biruinţei iubirii asupra neiubirii. Este un semn şi al învierii.

Iar dragostea ca cunună a virtuţilor, dragostea este virtutea cea mai mare. Sfântul Apostol Pavel în Epistola I-a către Corinteni în capitolul 13, în ultimul verset, zice: "Rămân acestea trei, credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare decât toate este dragostea ". Numai că în Evanghelie se spune că "cei dintâi vor fi pe urmă şi cei de pe urmă întâi" (Matei 20, 16), iar Sfântul Marcu Ascetul spune că dragostea este cea dintâi după importanţă şi cea din urmă după realizare. Deci cei dintâi vor fi pe urmă şi cei de pe urmă întâi, cei de pe urmă care se realizează, trebuie să fie în vedere întâi în dorinţa de a se realiza.


Intervievator: Care este diferenţa dintre dragostea aproapelui şi dragostea frăţească?

Părintele Teofil: E acelaşi lucru în exprimări diferite. Dragostea frăţească trebuie să fie realizată faţă de toţi oamenii.


Intervievator: Părinte, cum trebuie să se pregătească cineva pentru spovedanie?

Părintele Teofil: Să se cerceteze pe sine, să-şi cunoască negativele, să şi le noteze ca să nu le uite, şi să le spună cu toată sinceritatea.


Intervievator: Care este părerea Sfinţiei Voastre despre deasa împărtăşanie?

Părintele Teofil: Dragă, eu sunt pentru deasă împărtăşanie. Să se împărtăşească omul cât de des, nu mi-e frică de cei care se împărtăşesc, mi-e frică de cei care nu se împărtăşesc.


Intervievator: Care este explicaţia conform căreia în Vechiul Testament Dumnezeu este nemilos şi de ce este, iar în Noul Testament este bun, iertător? Este aceasta legată de jertfa lui Iisus?

Părintele Teofil: Da, este legată de jertfa lui Iisus în sensul că Domnul Hristos a adus un temei de iertare. Domnul Hristos, ştiţi că şi pe cruce fiind, a zis "Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac" (Luca 23, 34). Înseamnă că Domnul Hristos a adus ceva care ne favorizează, prin jertfa Lui.


Intervievator: Ce semnifică cuvintele rostite de Iisus Hristos pe cruce: "Eli, Eli, lama sabahtani?"

Părintele Teofil: Domnul Hristos trebuia să sufere pe cruce ca Mântuitor al lumii toate consecinţele păcatului, deci trebuia să aibă şi o clipă în care să simtă cumva părăsirea lui Dumnezeu din pricina păcatelor. Şi atunci El, având acest sentiment care ţinea de pătimire şi de pedepsirea păcatului, a spus cuvântul acesta "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?" (Matei 27, 46).


Intervievator: Este admisă de Biserica Ortodoxă incinerarea morţilor?

Părintele Teofil: Nu, deocamdată nu e admisă, dar cred că cu vremea va trebui să o admită şi Biserica noastră, dat fiind faptul că sunt condiţiile care sunt acuma şi nu mai au oamenii loc în pământ. Dar deocamdată Biserica Ortodoxă nu e pentru incinerare.


Intervievator: Vă rugăm să comentaţi parabola despre iconomul necredincios...

Părintele Teofil: De la Luca 16, 1-8. Să ştiţi că parabola aceasta cu iconomul nedrept de fapt nu ne îndeamnă la nedreptate, ci are în vedere Domnul Hristos în parabola aceasta iscusinţa unui om care a ştiut cu mijloace nedrepte să-şi rezolve nişte chestiuni care-l priveau pe el. Domnul Hristos de fapt trage şi o concluzie de pe urma acestei parabole şi zice: "Faceţi-vă prieteni cu mamona nedreptăţii ca să vă primească în corturile lor". Ce vrea Domnul Hristos să spună? Sunt unii oameni care au ajuns pe nedrept la nişte bogăţii care nu li se cuvin. Şi atunci Domnul Hristos zice că în cazul când ai ajuns la o astfel de situaţie, în vremea neştiinţei ai câştigat nişte lucruri care nu ţi se cuvin, să ai în vedere lucrul acesta, ca ceea ce ai agonisit rău să întrebuinţezi spre bine. Deci Domnul Hristos nu ne îndeamnă să ne agonisim nişte averi pe nedrept şi după aceea cu ele să facem bine, ci dacă a ajuns cineva ca să-şi câştige nişte averi pe nedrept în vremea când nu era creştin, în vremea când nu cunoştea adevărurile de credinţă, acum când cunoaşte adevărurile de credinţă să folosească acele agonisiri pentru împlinirea binelui, ca cei ajutaţi prin agoniselile nedrepte să fie mijlocitori către Dumnezeu pentru binele celor care le-au făcut parte din agoniselile nedrepte.


Intervievator: Vă rugăm să ne spuneţi cum trebuie să fie adevărata dragoste între un băiat şi o fată.

Părintele Teofil: Dragă, asta cred că mi-o puteţi spune voi mai bine decât v-o pot spune eu vouă. Sau mă gândesc la altceva, că poate vreţi să vă spun o poezie, că v-am mai spus eu şi de altă dată. E vorba despre poezia , adică un băiat poate să spună la o fată aşa şi o fată la un băiat, cum spune poezia:

Te port în suflet ca pe-un vas de preţ,
Ca pe-o comoară-nchisă cu peceţi,
Te port în trup, în sânii albi şi grei
Cum poartă rodia sămânţa ei.

Te port în minte ca pe-un imn sfinţit,
Un cântec vechi cu crai din răsărit,
Şi port la gât nepreţuit şirag
Strânsoarea caldă-a braţului tău drag.

Te port în mine, tainic, ca pe-un vis,
În cer înalt din noapte te-am închis.
Te port lumină rumenă de zori
Cum poartă florile mireasma lor.

Te port pe buze ca pe-un fagur plin
O poamă aurită de smochin.
Te port în braţe, horbote subţiri
Mănunchi legat cu grijă, fir cu fir.

Cum poartă rodul floarea de cais,
Adânc te port în trupul meu şi-n vis.

Te port în mine

Intervievator: Rugăciunile credincioşilor în cadrul bisericii au puterea de a mântui sufletele celor necredincioşi, sau de a opri răul să vină?

Părintele Teofil: Şi una şi alta. Adică noi credem că rugăciunea are putere nelimitată, cât se poate atâta se aduce, şi pentru mântuirea credincioşilor, şi pentru ajutorul necredincioşilor, şi pentru biruinţa Evangheliei în lume, şi pentru întărirea credincioşilor în credinţă, şi pentru a deveni cei mai puţin credincioşi mai credincioşi. Rugăciunea este cu puteri nelimitate.


Intervievator: Vă rugăm să ne vorbiţi despre locul şi rolul scrierii "Cântarea cântărilor" în cadrul Sfintei Scripturi.

Părintele Teofil: În cadrul Sfintei Scripturi Cântarea cântărilor este o alcătuire care face parte din scrierile lui Solomon, e pusă în legătură cu scrierile lui Solomon. În general pare o scriere erotică, deşi în realitate vrea să exprime nişte realităţi suprafireşti şi care de fapt au fost luate în consideraţie şi comentate de anumiţi sfinţi părinţi sau anumiţi scriitori bisericeşti. De exemplu Origen are comentar la Cântarea cântărilor, Sfântul Grigore de Nyssa are comentar la Cântarea cântărilor. Sunt nişte lucruri care în general trebuie comentate, pentru că altfel oamenii le consideră la starea lor de inferioritate, adică cum sunt oamenii aşa le e şi gândirea, şi atunci le coboară în loc să le ridice. Cântarea aceasta de fapt nu e o cântare, ci sunt mai multe imne care toate la un loc sunt prezentate ca fiind cea mai deosebită cântare, Cântarea cântărilor. Dacă vreţi să cunoaşteţi comentarul la Cântarea cântărilor citiţi traducerea părintelui Stăniloae din Sfântul Grigore de Nyssa sau puteţi tot aşa de bine să citiţi Cântarea cântărilor comentată de Ion Alexandru.


Intervievator: Credeţi în prietenie?

Părintele Teofil: Da, din toate puterile.


Intervievator: Ce este acesta?

Părintele Teofil: Asta o ştiu cei care sunt prieteni. Ce este prietenia? Prietenia este confluenţa între iubiri, este o realitate din cer adusă pe pământ, este ceva ce se alcătuieşte din reciprocitate în iubire şi respect. Eu să ştiţi că totdeauna am avut prieteni, de când mă ştiu am avut prieteni, am şi acuma şi nu puţini, şi sunt foarte bucuros de prieteni. Sunt într-o măsură oarecare şi o realizare a prietenilor mei care m-au ajutat să cunosc lucruri care prin puterile mele personale n-aş fi putut să le cunosc. Iată şi din ce v-am prezentat în seara aceasta sunt multe cunoştinţe pe care le-am câştigat prin intermediari, prin ajutorul prietenilor mei. Cred într-o prietenie adevărată şi sfântă şi curată şi o recomand din toate puterile mele şi atrag atenţia a nu se implica în prietenie ceva ce nu ţine de prietenie, să nu fie de pildă într-o prietenie, într-o prietenie între un băiat şi o fată, anticipări ale căsătoriei.


Intervievator: Rămâne ea în veşnicie?

Părintele Teofil: Da.


Intervievator: Dar dacă unul dintre prieteni ajunge în rai şi celălalt în iad?

Părintele Teofil: Nu se poate, pentru că prietenii trebuie să ajungă la acelaşi loc, că-s cam la fel. Cei care-s buni la bine, cei care-s răi la rău, pentru că sunt şi prietenii întemeiate pe răutate. Nu se poate să ajungă unul în rai şi unul în iad.