Orice întâlnire cu Părintele Teofil se transformă într-un adevărat eveniment, Cuvioşia Sa adresându-se prin cicluri de conferinţe nu numai tinerilor, ci tuturor acelora care simt nevoia înaintării pe cărările duhovniceşti. Cunoscând aceasta, de fiecare dată când a venit la Timişoara chemat de fraţii din ASCOR, am asistat la expunerile sale găsindu-le extrem de folositoare. Mă gândeam chiar ce păcat este că nu ajung să le cunoască şi alţii când mai mulţi "ascorişti" au transcris "cuvintele" Părintelui Teofil iar dânsul a avut bunul gând de a le oferi spre publicare. Am îmbrăţişat din primul moment această iniţiativă de natură să ducă la îmbogăţirea spirituală a celor care vor ajunge să le citească.

Pe de-asupra mi s-a părut mai mult decât generoasă dorinţa Părintelui Teofil de a readuce în memoria celor de azi chipul şi versurile unei maici unice în felul ei: Zorica Laţcu, purtând numele de călugărie Teodosia, care a trăit din plin tragedia mănăstirii "Vladimireşti" unde a vieţuit. Titlul însuşi al volumului de faţă "Prescuri pentru cuminecături", e luat din poezia "Aluat" a maicii Teodosia. Deşi a studiat filologia clasică nu Teologia, prin intermediul limbii greceşti şi latineşti s-a apropiat de scrierile Sfinţilor Părinţi, cu osebire Ioan Scăraru, devenind o îndrumătoare într-ale duhovniciei pentru oricine s-a apropiat de ea. Poate că o dată cu versurile ei reactualizate acum, se va găsi cineva care să iniţieze tipărirea întregii opere poetice a regretatei Teodosia Laţcu şi nu mai puţin a eventualelor traduceri şi studii ce vor fi rămas de pe urma ei.

În totul însă "Prescuri pentru cuminecături" se constituie într-un mesaj de înaltă spiritualitate care se adaugă celui transmis prin "Gânduri bune pentru gânduri bune", carte apărută tot în editura Mitropoliei Banatului anul trecut. E şi motivul care mă determină să recomand acest nou volum datorat Părintelui Teofil cu toată căldura tuturor doritorilor de slovă duhovnicească, asigurându-i că parcurgând prezentele pagini pot avea certitudinea cu privire la folosul sufletesc pe care îl vor dobândi.


 Nicolae
Mitropolitul Banatului