S-a născut la 28 septembrie 1910 în comuna Vata de Sus, judetul Hunedoara. Părintii, tărani gospodari, au mai avut încă o singură fiică.

De mic copil manifestă înclinatie spre studiu si spre artele frumoase. Urmează scoala primară în comuna natală, apoi liceul la Brad între 1924-1928, iar din 1928 cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu unde este remarcat de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae ca un student eminent, fiind licentiat în teologie în 1932.

Continuă studiile la facultatea de Belle Arte din Bucuresti (1932-1936) si urmează doi ani si cursurile Facultătii de Medicină din Cluj, pe care însă nu le încheie.

Între anii 1938-39 face un pelerinaj la muntele Athos de unde, revenind în tară se închinoviază în anul 1939 la mănăstirea Sâmbăta de Sus si la scurt timp este hirotonit diacon si preot.

În 1948, la îndemnul mitropolitului Nicolae Bălan se mută la Prislop pentru a reînvia viata monahală din această mănăstire distrusă de generalul Bucow. Aici întemeiază o obste de maici si vietuieste până în 1959 când i se stabileste domiciliul fortat la Bucuresti si lucrează timp de 10 ani la pictura bisericii din Drăgănescu. Ultima parte a vietii si-o petrece la Sinaia, unde obstea mănăstirii Prislop, împrăstiată în 1959 se reorganizează.

S-a mutat la Domnul în 28 noiembrie 1989 la Sinaia si înmormântat după dorinta proprie la mănăstirea Prislop la 4 decembrie 1989.

Ultima dorintă a fost ca opera sa să nu fie publicată. S-a publicat totusi lucrarea “Cărarea împărătiei” în editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, 1995, unele din predicile si meditatiile sfintiei sale rămânând în manuscris si cunoscând ulterior o mare diversitate de variante.

Mormântul părintelui Arsenie de la mănăstirea Prislop constituie si azi un loc de pelerinaj pentru sute de crestini din tară care l-au cunoscut si în constiinta cărora părintele a rămas ca un om cu viată sfântă.


Pr. Ioan Velcherean