Parintele Ioan Iovan

HOME -> Mari duhovnici romani -> Parintele Ioan Iovan de la Manastirea Recea


În numele Tatãlui, al Fiului si al Sfântului Duh!


 

…Eu, ca preot si ca frate al dumneavoastrã vã spun: privirile dumneavoastrã sunt primite de Hristos, care-i pe Sfânta Masã, si Dumnezeu care este în cer; toti vã privesc, si nu vã privesc ca sã vã întrebe unde ati fost pânã acum, ci ca sã se bucure cu bucurie negrãitã...

- Uite-i, uite-i cum te cautã, zice Maica Domnului; îi întoarce privirea Mântuitorului când vede aºa ceva. Iar când vede cãdere, când vede întinare, asa-i întoarce privirea, ca sã nu vadã. Si când strigã cineva: Doamne, Maica Domnului(!), Doamne ajutã (!), Maica Domnului, ajutã (!), când vã vede prezenti la slujba Maicii sale, atunci Mântuitorul se bucurã cu bucurie negrãitã, iar eu, ca preot, vã spun cã-i aici, si l-ati fericit, l-ati bucurat, si cu o prezentã din acestea, s-a sters absenta de 45 de ani dintr-o datã, a uitat lipsa voastrã, cã asa-i Dumnezeu, tu faci un pas si El face o mie cãtre tine. Asta-i proportia divinã, dã ploaie peste bun si peste rãu, dã soare peste drept si peste pãcãtos, de aceea , scumpii mei, rogu-vã eu din inimã, cãutati sã descoperiti, sã desfaceti inima, si sã împãcati într-însa o bucurie care sã vã tinã mult, si nu numai sã vã tinã asa, ci sã vã hotãrascã ca de acum înainte sã fiti oamenii lui Dumnezeu, oamenii credintei, nu în interesul lui Dumnezeu, cãci El existã de la sine, ci în interesul nostru, iubiti credinciosi. Da, am fost pãcãtosi, mai suntem dar iatã cã Dumnezeu a semãnat o micã putere la tinerii nostri, si au rãsturnat o întunecime de veacuri.

Un preot de dinainte de a ne dezbina de fratii nostri catolici, un preot vede cum se întineazã lumea si simte cã urmeazã pedeapsa lui Dumnezeu, si, frãmântat, se roagã cu lacrimi, întinzându-si mâinile, si zice:

-Doamne, mai iartã-i, mai dã-le timp de pocãintã, nu-i prãpãdi, nu-i distruge!

Îi apare în vedenie Mântuitorul, cu toatã autoritatea lui, si alãturi, arhanghelul Mihail, si-i spune:

-Când va suna a treia oarã trâmbita lui, Mihail va pedepsi toatã tara pentru pãcatele ei. Preotul striga la Maica Domnului disperat, si apare Maica

Domnului, dupã ce de douã ori se fãcuse semn lui Mihail, când sã se dea al treilea semn, Maica Domnului vine în fatã si spune:

-Opreste-te, Fiul meu, pentru rostul care-l am la tine!

Iar Mântuitorul a dat-o la o parte, si zice:

- Nu îndrãzni sã mã opresti, Maica Mea, cãci au pãcãtuit toti, nu numai poporul de rând, ci si arhiereii, si preotii, si cãlugãrii, toti au întinat jurãmintele, nu mai rabd, lasã-mã sã fac dreptate!

Maica Milei, care nu are opreliste la Fiu, a îngenunchiat si-si frângea mâinile, si-i curgeau brazde de lacrimi pe obraz, si a strigat:

-Ai dreptate, Fiul meu, asa este, ai luat Trup din Trupul meu, Sânge din Sângele meu, rogu-te, iartã-i si de data aceasta, adicã, dã-le timp de pocãintã, te rog, pentru rostul meu la tine.

Mântuitorul, iubiti credinciosi, strigã:

-M-ai biruit, Maica mea , mai biruit! În veci voi schimba dreapta mea mânie si o voi transforma în milã. Le voi trimite alti propovãduitori sã-i învete calea mântuirii !...

Si, se pare cã si nouã ne trebuie asa ceva, sã ne rugãm cu totii ca sã ne primeascã pe noi, pe toti, cã se poate, iubiti credinciosi, Dumnezeu nu tine minte rãul pe care-l fac oamenii, si, pe lângâ toate acestea, sã nu uitãm noi, românii, cã oriunde am fi (si mã bucur cã azi sunteti aici din toate pãrtile tãrii), sã nu uitãm câtã dragoste are Maica Domnului de tara noastrã, de poporul nostru care-l iubeste, care are în el, în sufletul lui, cel mai mult din lume, biserici închinate Maicii Domnului, si cele mai multe hramuri, dedicate ei, Preacuratei.

Dragii mei, am mai spus, dar mai repet, cã si Evanghelia se repetã: cinci cãlugãri pleacã de la mãnãstirea Bistrita- Baia, din Moldova, pleacã la Sfântul Munte Athos, pleacã, si n-au apucat doi km. sau trei sã iasã cãci apare Maica Domnului în fata lor si le spune:

-Unde mergeti, fiilor, unde vã grãbiti?

-Mergem la grãdina ta, Maica Domnului, din Sfântul Munte, sã ne mântuim mai usor.

Si rãspunde Maica Domnului, auziti toti:

-Întoarceti-vã înapoi, si sã stiti cã si România este grãdina mea!"

 

Fragment din predica Pãrintelui Ioan Iovan, din 15 august 1992, la Mănãstirea Recea.
Extras de pe o caseta video de către Cristian Tudose.Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Pãrintele Ioan Iovan
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.