Parintele Sofian

Pãrintele Sofian Boghiu
Mãnãstirea Antim (Bucuresti)


"Când am fost solicitat de bolnavi si credinciosi niciodatã nu i-am refuzat, nici i-am întristat cu ceva; ci am fãcut tot ce mi-a stat în putere sã-i folosesc, sã-i mãrturisesc, sã-i împac cu Dumnezeu si cu oamenii."

 

Sunt aproape sase decenii de când Arhimandritul Sofian Boghiu întretine viata duhovniceasca în Mãnãstirea Antim din Capitalã, ca staret, duhovnic si slujitor al acestui sfânt lacas. O personalitate duhovniceascã remarcabilã, unanim recunoscutã, care face cinste monahismului romanesc si Bisericii lui Hristos, în sâanul cãareia slujeste.

Prea Cuviosia Sa este cunoscut si apreciat în chip deosebit prin trei calitãati sau daruri cu care l-a înzestrat Dumnezeu:

Sfintia Sa a fost ales din nastere pentru Bisericã, pentru a mãrturisi adevãrul evanghelic prin cuvânt si culoare, prin fii duhovnicesti si icoane. Sã împodobesti biserici cu icoane frumos gândite si realizate si sã faci din sufletele credinciosilor biserici vii, icoane duhovnicesti ale faptelor bune, ale dragostei si smereniei, în care sã se imprime chipul blând si smerit al lui Hristos. Sã restaurezi icoane vechi pretioase si sã restaurezi suflete omenesti pentru care S-a jertfit Domnul pe Cruce. Parintele Sofian, pictorul de icoane

Iatã vocatia si rostul Arhimandritului Sofian pe pãmânt: sã împodobeascã si sã înnoiascã suflete si biserici, icoane si oameni. Sã sãvârseascã cele sfinte, sã învete pe oameni, sã mângaie, sã aline si sã se jertfeascã pe sine pentru mântuirea altora; sã aducã sperantã, ordine si frumos, acolo unde este tristete, dezordine si urât; sã fie întotdeauna cu Dumnezeu si cu oamenii prin cuvânt si culoare, prin cãldura inimii care dã viatã cuvântului si prin cãldura culorilor care dau transparentã si profunzime divinã icoanelor.

Ca pictor consacrat de icoane si biserici, Pãrintele Sofian realizeazã fresce de traditie bizantinã care îndeamnã la meditatie si rugãciune.

Ca preot si duhovnic, creste fii dubovnicesti buni, tãmãduind, alinand si indemnând cu mestesug la sfintenie numeroase suflete însetate dupã vesnicie.

Iar ca protopsalt de renume, Sfintia Sa dã viatã si simtire duhovniceascã slujbelor, înmoaie inimi, scoate lacrimi, uneste cugete si înaltã sufletele spre Dumnezeu, fãcând din ctitoria mitropolitului-martir Antim Ivireanu un altar viu, o vatrã caldã în inima Capitalei.

Am mai putea adauga la portretul sãu sufletesc blândetea rarã care îl caracterizeazã, modestia, calmul, îndelunga rãbdare si cultura teologicã acumulatã. Fie ca Bunul Dumnezeu sã binecuvinteze tara si poporul românesc si pe pãrintii nostri duhovnicesti, care se roagã pentru noi si pentru toatã lumea.

Arhimandrit Ioanichie Bãlan
Duminica Tuturor Sfintilor
Hramul Sfintei Mãnãstiri Antim
Anul mântuirii, 1997


Pãrintele Sofian a fost una din «atractiile» intelectualitãtii din Bucuresti în perioada comunismului, atât datoritã relatiilor sale cu Miscarea Rugului Aprins (lucru pentru care a si fãcut puscãrie), cât si datoritã calitãtii sale de duhovnic intelectual, capabil sã rãspundã unor probleme specifice ale intelectualilor. Cu toate acestea, Pãrintele Sofian nu a fost un scriitor si ceea ce avem de la dânsul sunt mai ales interviuri si predici.

Vã punem la dispozitie pentru început volumul Ne vorbeste Pãrintele Sofian, editat de cunoscutul si neobositul Pãrinte Arhimandrit Ioanichie Bãlan, precum si un scurt text despre Miscarea Rugului Aprins, publicat în "Vestitorul Ortodoxiei" (Iunie 1996) si reluat în "Solia" (Iulie 1999): Rugul Aprins si temnita .


Puneti comentariile Dvs la aceste texte, sau la problematica acestor texte în FORUM-ul alãturat !it's private
Cum îmbogătesc această pagină în mod regulat, Dvs puteti să fiti informati despre schimbările survenite prin Change Detection.
Nu ezitati să folositi această oportunitate dacă sunteti interesat(ă) de materialele publicate aici!

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.