HOME -> Mari duhovnici romani -> Parintele Teofil Paraian


CUPRINS
Ce învãtãm din Pateric
Muntele si rugaciunea
Credinta care mutã muntii
Program de viata duhovniceasca
În fata viitorului
Despre tinerete
Despre casatorie si calugarie
Gânditi frumos
Despre mantuire si desavarsire

 
NOTÃ

Volumul se publicã aici cu acordul Pãrintelui Arhimandrit Teofil Pãrãian de la Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus.
 
 
ELEMENTE BIOGRAFICE

3 martie 1929
se naste într-o familie de plugari din satul Topârcea, din apropierea Sibiului, viitorul monah, duhovnic si cãrturar Teofil Pãrãian

1935-1943
urmeazã cursurile scolii  la Cluj si Timisoara, în scoli pentru nevãzãtori

1943-1948
cursurile liceale la Timisoara, într-un liceu teoretic pentru vãzãtori

1948-1953
student si licentiat la Institutul Teologic din Sibiu

1aprilie 1953
intrã în obstea Mânãstirii Brâncoveanu, Sâmbãta de Sus, judetul Brasov, al cãrei vietuitor rãmâne pânã azi

15 august 1953
este tuns în monahism, primind numele de Teofil

15 august 1960
este hirotonit diacon

13 mai 1983
este hirotonit preot

8 septembrie 1988
este hirotesit arhimandrit

1990 - pânã azi
tine cicluri de conferinte cu teme religioase în toatã tara

Cuvinte cãtre tineri
Arhimandritul Teofil Paraian


CUVÂNT ÎNAINTE

Dupã cum se poate sti din însusi titlul cãrtii de fatã, ea este dedicatã tinerilor. Este adresatã lor, deoarece cuvântãrile pe care le cuprinde au fost tinute pentru tineri, la invitatia tinerilor care si le-au dorit. La fel si rãspunsurile cuprinse pe lângã cuvântãri si în legãturã cu unele din ele, tot tinerilor le-au fost adresate, cãci ei au pus întrebãrile la care am rãspuns. 

Cu toate acestea, din cele scrise pot avea folos oameni de toate vârstele si mai cu seamã îndrumãtorii de tineri: pãrintii, preotii, duhovnicii, învãtãtorii si profesorii, educatorii, în general, doctorii, si, dintre acestia, în special psihiatrii.

Volumul de fatã poate fi citit cu folos de orice categorie de cititori, dacã vor sã stie cum stã fiecare în fata viitorului si cum se poate pregãti pentru un viitor frumos si pentru o vesnicie fericitã.

Este locul aici sã spun cã toate cele cuprinse în carte n-au fost destinate tiparului. Eu am crezut cã spusele mele vor fi simple conferinte si simple rãspunsuri adresate celor ce le-au audiat mai întâi si eventualilor ascultãtori ai casetelor pe care au fost înregistrate. 

Si chiar cred cã asa ar fi fost, dacã nu s-ar fi prezentat la mine niste iubitori de învãtãturã si de ostenealã, care mi-au propus sã scoatem o carte care sã cuprindã cele ce acum, prin strãdania lor, au ajuns la cititori.

Bineînteles cã am fost de acord cu propunerea lor, mai ales cã tot ei s-au strãduit sã copieze în scris cele ce erau imprimate pe casete, si împreunã cu ei am revãzut textul.

Mãrturisim înaintea lui Dumnezeu si a oamenilor cã la citirea cuvântãrilor si a rãspunsurilor care acum au devenit carte, am exclamat adeseori: "Ce fain!", "Îmi place!", "E ceva deosebit!", "Ce frumos!", "Ce bine-mi pare cã am spus aceste lucruri!". Mai ziceam câteodatã, cerând pãrerea celor care erau de fatã si citeau textul: "Asa-i cã-i fain?". Si bineînteles cã de fiecare datã venea si confirmarea din partea lor.

Mãrturisirea de mai sus o fac, fãrã îndoialã, nu în chip de reclamã, ci ca sã mãrturisesc adevãrul si numai adevãrul!

Asa cum atunci când am tinut cuvântãrile si când am dat rãspunsurile, am avut constiinta cã prin aceasta înmultesc binele, am si acum constiinta cã înmultesc binele, eu si cei ce împreunã cu mine am tinut sã existe aceast volum, spre bucuria si folosul celor ce o vor citi.

Trimitem deci aceastã carte la propovãduire, în nãdejdea folosului si a bucuriei tuturor celor ce o vor citi si multumesc tuturor celor ce au contribuit ca ea sã existe!

Slavã lui Dumnezeu pentru toate! Iar cititorilor pace, bucurie si binecuvântare!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tatãl si împãrtãsirea Sfântului Duh sã fie cu noi, cu toti, acum si în vecii vecilor ! Amin!

10 septembrie 1998

Arhimandritul
Teofil Pãrãian

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Ultimele noutãti din site
HOME
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
  N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
  Mari duhovnici | Media | Legaturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.