Texte
Ce reprezintã botezul lui Nicolae Steinhardt?
o întrebare pentru intelectuali
Quo vadis ecclesia? Quo vadis mundi?
noile miscãri ale lui antihrist
Rugãciunea Lui Iisus în practica isihasmului
practic si scurt pentru începãtori
Isihasm si monahism
Srisoare deschisã cãtre cuviosii monahi si cuvioasele maici
Mãrturie personalã
fragment dintr-un dialog cu Pãrintele Teofil Pãrãian

 


Puteti fi informati despre schimbările survenite în această pagină folosind Change Detection.it's private

 

Pãrintele Mina Dobzeu
~ Mãnãstirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Husi ~


 
"Cãlugãrul meu basarabean"
(Nicolae Steinhardt)


Pãrintele Arhimandrit Mina Dobzeu - azi vietuitor al Mãnãstirii 'Sfintii Apostoli Petru si Pavel' din Husi si consilier cultural al Episcopiei Husilor - este nimeni altul decât cãlugãrul ortodox care l-a botezat pe Nicolae Steinhardt, în puscãrie, pe data de 15 martie 1960...


Puneti comentariile Dvs la aceste texte, sau la problematica acestor texte în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.