Sfântul Ghelasie Pãrintele Dometie Mari duhovnici Nistea's Page
varianta cu diacritice românesti a acestei pagini

Idealul crestin este sfintenia

 

În mod cu totul eronat se crede cã sfintii sunt niste oameni iesiti din conditiile vietii normale. Ei de fapt sunt oameni ca noi dar care luând în serios chemarea lui Dumnezeu "fiti sfinti, pentru cã Eu sunt Sfânt" (1 Petru I, 16), si luptându-se "lupta cea bunã a credintei" au ajuns "casnici ai lui Dumnezeu" (Efes. II, 19). Ei au conlucrat cu harul Sfântului Duh primit prin Sfintele Taine, care ne oferã tuturor sâmburele sfinteniei, si cresctnd în Hristos, au devenit din ce în ce mai puri, din ce în ce mai iubitori din ce în ce mai smeriti. Ei au fost fascinati de iubirea si smerenia lui Hristos si au fost atrasi de dumnezeiasca frumusete a sfinteniei celei mai presus de fire.

Sfintii îsi manifestã aceastã comuniune cu Hristos rugându-se, participând la Sfintele Slujbe, citind Scripturile Sfinte si fãcând bine oamenilor. Rugãciunea este pentru ei respiratia fireascã a iubirii, de aceea ei râvnesc dupã rugãciune în chip deosebit si tind sã ajungã la rugãciunea necontenitã. Sfintele Slujbe, în special Sfânta Liturghie, sunt mijlocul de unire cu Hristos, de adâncire a comuniunii cu Hristos si de transformare dupã asemãnarea cu Hristos.

În viata Sfintilor mânia a fost înlocuitã de blândete; lenea de hãrnicie; rãutatea de bunãtate; zgârcenia de dãrnicie; vrãjmãsia de dragoste; desfrânarea de curãtie; mândria de smerenie; invidia de bucuria pentru binele aproapelui; calomnia de respectarea onoarei aproapelui. Fãrã aceste virtuti chiar dacã ne ostenim nu ajungem la sfintenie. Sfântul Simeon Noul Teolog zice: "Putem osteni cu generozitate în lupta virtutii, putem posti, putem priveghea si practica orice fel de nevointã; totul este în zadar dacã nu luptãm sã ne facem o inimã fãrã rãutate, simplã, dreaptã, smeritã, blândã. Numai într-o astfel de inimã se rãspândeste, respirã si locuieste, ca într-o locuintã plãcutã, harul Duhului Sfint".

Astfel de oameni, rãniti de dragostea lui Hristos, au vietuit peste tot. Pãmântul binecuvântat al tãrii noastre n-a fost lipsit de prezenta lor. În inima Transilvaniei, la poalele Muntilor Apuseni, evlavia popularã pãstreazã, si ne trasmite pânã astãzi, chipul luminos al Sfântului Ghelasie de la Râmet.

† Andrei

Arhiepiscopul Alba Iuliei


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.