CUPRINS
Pomenirea Sfântului Macarie
Femeia pacatoasa
Hristos în mijlocul nostru
Dragostea este nãscutã de nepatimire
Fericiti cei curati cu inima
Sus sã avem inimile
Ortodocsi si catolici
Sã multumim Domnului
Psalmul 22
Palmul 102
Intrarea în Biserica a Maicii Domnului
Pilda cu bogatul cãruia i-a rodit tarina cu belsug
Cuvinte de la Athos
Sã tacã tot trupul omenesc
Maica Domnului - ocrotitoarea noastrã
Icoana Maicii Domnului nefãcutã de mânã omeneascã
Vuietul Duhului
Despre mãnãstire si cãlugãri
Cinstitorii Maicii Domnului
Pace, bucurie si binecuvantare
Pilda fiului risipitor
Infricotata Judecata
Intampinarea Domnului
Cuvânt la inmormantare
Sfintii Trei Ierarhi
Despre deplinatate
Comorile credintei
Biserica si lumea
Despre iubire

 
EDITOR

ASCOR Craiova

 
NOTÃ

Volumul se publicã aici cu acordul Pãrintelui Arhimandrit Teofil Pãrãian de la Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus.

Din vistieria inimii mele
Arhimandritul Teofil ParaianCÃTRE CITITORII MEI
 

Iubite Cititor,


 


Cartea aceasta este pregãtitã anume pentru tine. Din clipa în care o vei citi, ea nu va mai fi numai a mea, ci va fi si a ta. Cele "din vistieria inimii mele" vor intra si în "vistieria inimii tale".

Cuvântãrile si cuvintele, câte sunt cuprinse în cartea de fatã, au fost rostite în fata unor ascultãtori. Cele mai multe dintre ele au fost revãrsãri de suflet, spre bucuria si în folosul obstii Mânãstirii Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus, cu prilejul spovedaniei. Obisnuiesc ca în zilele hotãrâte pentru spovedanie, sã rostesc un cuvânt de învãtãturã. Aceste cuvinte de învãtãturã au fost considerate de cãtre ascultãtori - si de ce n-as spune-o - si de mine, "binevenite si dorite". Unii dintre ascultãtori mi-au propus sã adun aceste cuvinte într-o carte si sã le trimit la propovãduire, ceea ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, am si fãcut.

Este o bucurie pentru mine sã stiu cã aceste cuvântãri ale mele n-au rãmas numai cuvânt vorbit, care poate fi uitat, ci au putut fi date scrisului, ca sã rãmânã, dupã spusa strãmosilor nostri latini, care ziceau: "Verba volant, scripta manent".

De acum, din clipa existentei acestei cãrti, cuvântãrile mele de odinioarã pot fi citite si recitite, pot fi impropriate si întrebuintate. Ele pot fi revãzute si asimilate si, în felul acesta, nu sunt expuse uitãrii.

Cãrtii de fatã i-am dat titlul "Din vistieria inimii mele". Titlul acesta mi-a fost sugerat de cuvântul Domnului Hristos pãstrat în Evanghelia de la Luca, unde citim: "Omul bun, din vistieria cea bunã a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rãu, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele" (Luca 6, 45). Eu am constiinta cã am scos din vistieria inimii mele ceea ce am mai bun si am oferit ascultãtorilor mei, iar acum, prin cartea aceasta, ofer ce am mai bun si cititorilor, deci în mod special tie, Iubite Cititor.

Orice cuvânt vorbit sau scris este "din prisosul inimii" (Matei 12, 34). "Din prisosul inimii" mele este si cartea de fatã. Fiecare dintre cuvântãrile care alcãtuiesc cartea se vrea o atentionare, o aducere aminte în vederea progresului sufletesc. Si, pentru cã alcãtuirile pe care le cuprinde cartea de fatã îmi sunt dragi mie, dupã cum sunt dragi si celor care au dorit sã existe aceastã carte, le-am cuprins sub titlul "Din vistieria inimii mele". Poate cã cititorii mei se vor opri mai mult asupra uneia sau alteia dintre cuvântãri sau dintre rãspunsuri. Toate fiind "din prisosul inimii", le recomand pe toate!

Deci, Iubite Cititor, ia aminte la cele scrie de mine, la cele ce le-am pregãtit pentru tine si, împreunã, în fata lui Dumnezeu, sã ne arãtãm recunostinta fatã de cei care au contribuit în vreun fel ca aceastã carte sã existe si sã-si facã lucrarea de îmbunãtãtire sufleteascã, pentru ca si în aceasta sã se preamãreascã Prea Cinstitul si de Mare Cuviintã Nume al Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh.

Fie Numele Domnului binecuvântat de acum si pânã în veac!
 

Arhimandrit
Teofil Paraian


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã la data de 
TOP
Nistea's Page
Parintele Teofil
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legăturile Dvs!

Copyright © 2000, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.